PAP/Rynek Zdrowia | 25-10-2018 19:05

PSO na 2019 rok: zmiany dotyczą m.in. szczepienia przeciwko gruźlicy

Jak już informowaliśmy, w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowany został w czwartek (25 października) komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2019. W porównaniu z obecnym, wprowadzono zmiany dotyczące m.in. terminu szczepienia na gruźlicę oraz podania drugiej dawki szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce.

FOT. Shutterstock; zdjęcie ilustracyjne

Główny Inspektorat Sanitarny co roku ustala kalendarz szczepień, uzależniając jego kształt od sytuacji epidemiologicznej kraju, uwarunkowanej m.in. sytuacją w krajach sąsiednich.

W programie Szczepień Ochronnych zamieszczane są m.in. informacje na temat szczepień obowiązkowych dzieci i młodzieży, szczepień obowiązkowych osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie w związku z przesłankami klinicznymi lub epidemiologicznymi, szczepień zalecanych, a także ogólnych zasad przeprowadzania i organizacji szczepień.

Zmiany w porównaniu z obecnie obowiązującym kalendarzem dotyczą m.in. szczepienia przeciwko gruźlicy. Kalendarz na 2019 r. przewiduje, że może być ono wykonywane przed wypisaniem dziecka z oddziału noworodkowego, czyli przed wyjściem ze szpitala. Obecnie, generalne zalecenie jest takie, iż powinno być wykonane w ciągu 24 godzin od urodzenia dziecka.

Czytaj także: GIS komunikat dotyczący programu szczepień ochronnych na rok 2019

Zmiany dotyczą też przesunięcia wieku szczepienia przypominającego MMR przeciwko odrze, śwince i różyczce. Pierwszą dawkę dziecko otrzymuje w drugim roku życia. Kolejna dawka znajduje się obecnie w kalendarzu szczepień w 10. roku życia dziecka, ma być przesunięta na rok szósty. Dzieci starsze niż sześcioletnie będą szczepione według dotychczasowego schematu, gdy osiągną 10 lat. Decyzja dot. MMR, jak wyjaśniał GIS, ma związek z sytuacją epidemiologiczną odry w Europie.

W Polsce szczepienia obowiązkowe u dzieci i młodzieży do 19. roku życia realizowane są według określonego kalendarza. Obowiązkowe szczepienia to m.in. przeciwko: gruźlicy, błonicy, krztuścowi, polio, odrze, śwince, różyczce, tężcowi oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Szczepienia zalecane to m.in. te przeciwko rotawirusom, pneumokokom i meningokokom. (PAP)

Katarzyna Lechowicz-Dyl (PAP)