dw.com/Rynek Zdrowia | 25-08-2017 09:04

Niemcy opracowali nowe zalecenia w sprawie szczepień ochronnych

Stała Komisja ds. Szczepień (Stiko) w Instytucie Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha w Berlinie wydała nowe zalecenia w sprawie szczepień ochronnych. Wolontariusze, którzy narażeni są na podobne ryzyko, jak określone grupy zawodowe, powinni szczepić się przeciwko żółtaczce typu A i B.

Niemcy opracowali nowe zalecenia w sprawie szczepień ochronnych. Fot. Archiwum

Stiko zaleca szczepienie się przeciwko żółtaczce typu A i B oraz tężcowi. Szczepienie przeciwko żółtaczce typu A i B zaleca także wolontariuszom, którzy w czasie swojej pracy społecznej wystawieni są na podobnie wysokie ryzyko zakażenia jak określone grupy zawodowe. Dotyczy to nie tylko pracowników służby zdrowia, ale także osób pracujących w przedszkolach, w ramach warsztatów dla niepełnosprawnych czy w ośrodkach azylanckich. Obejmują one nie tylko pracowników etatowych, ale także uczniów zawodu, studentów i stażystów.

U dzieci w wieku od dwóch do sześciu lat nie zaleca się już szczepień ochronnych przeciwko grypie w formie sprayu do nosa. W porównaniu z normalnymi szczepionkami przeciwko grypie ten rodzaj szczepienia nie jest wcale szczególnie skuteczny. Już w ubiegłych sezonach grypowych eksperci cofnęli zalecenie, by małe dzieci cierpiące na przewlekłe choroby, uodparniać szczepionką podaną przez drogi oddechowe.

Zdaniem ekspertów październik i listopad są najkorzystniejszym okresem do przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko grypie.

Czytaj: www.dw.com