Minister Zdrowia: powstanie zespół do oceny konsekwencji zdrowotnych pandemii COVID-19

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia15 czerwca 2022 18:00

Ukazało się nowe zarządzenie Ministra Zdrowia, którym powołuje on kolejny zespół. Tym razem oceni sytuację zdrowotną Polaków w związku z pandemią COVID-19.

Minister Zdrowia: powstanie zespół do oceny konsekwencji zdrowotnych pandemii COVID-19
Nowy zespół oceni skutki pandemii na zdrowie Polaków. PAP/Leszek Szymański
  • Minister Zdrowia powołuje nowy zespół jako swój organ pomocniczy
  • Będzie on analizował sytuację zdrowotnej ludności Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pandemii COVID-19 oraz jej konsekwencji zdrowotnych
  • Działania zespołu przewidziano najpóźniej do końca bieżącego roku

Nowy zespół ds. tego, co w zdrowiu w związku z pandemią

 W skład nowego zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący - Dariusz Poznański, Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;

2) członkowie: przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia, przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,  przedstawiciel Centrum e-Zdrowia, przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego, przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego;

3) Sekretarz - przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

 W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego.

Zadania: analiza, ocena, wnioski, raport

Wśród zadań nowego zespołu są:

  1.  przeprowadzenie kompleksowej analizy sytuacji zdrowotnej ludności Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pandemii COVID-19;
  2. zidentyfikowanie konsekwencji zdrowotnych powstałych w związku z pandemią COVID-19;
  3. przygotowanie propozycji zmian systemowych mających na celu wyjście z długu zdrowotnego;
  4. opracowanie raportu z analizy sytuacji zdrowotnej ludności Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pandemii COVID-19 oraz jej konsekwencji zdrowotnych zawierającego: wyniki analizy, opis konsekwencji zdrowotnych i wnioski oraz propozycje zmian.

Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. Głosowania są jawne.

Za udział w posiedzeniach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.

Pierwsze posiedzenie Zespołu jest zwoływane przez Przewodniczącego nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

Zespół zakończy swoją działalność z dniem przedstawienia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia raportu, nie później jednak niż do 31 grudnia 2022 r.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum