GIS/Rynek Zdrowia | 22-11-2013 13:11

GIS: Zaszczep w sobie chęć szczepienia!

Pod takim hasłem rusza akcja informacyjna mająca na celu promocję szczepień ochronnych, przygotowana przez Główny Inspektorat Sanitarny przy współpracy ekspertów w dziedzinie wakcynologii.

Celem akcji jest m.in. wskazanie na korzyści wynikające ze szczepień ochronnych oraz podniesienie poziomu wiedzy w zakresie umiejętności zapobiegania chorobom zakaźnym, którym można przeciwdziałać na drodze szczepień.

Akcja informacyjna kierowana jest zarówno do środowisk medycznych, w tym lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej, jak i środowisk pozamedycznych, w tym szczególnie rodziców i opiekunów dzieci.

Efektem prowadzonych działań powinien być wzrost poziomu wiedzy społeczeństwa w zakresie szczepień ochronnych oraz lepsza dostępność do informacji na temat programu szczepień ochronnych.

Więcej: www.gis.gov.pl