• PARTNER SERWISUpartner serwisu

Fundusz kompensacyjny za NOP. Dziś pierwsze czytanie projektu w Sejmie

Autor: oprac. KM • Źródło: PAP, Sejm RP, Rynek Zdrowia08 grudnia 2021 06:14

Nawet 100 tysięcy złotych za odczyn poszczepienny i hospitalizację - to jedno z założeń Ustawy o funduszu kompensacyjnym. W środę, 8 grudnia, w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, fot. Maciej Maślak/Adobestock
 • W środę 8 grudnia w godzinach popołudniowych będzie miało miejsce pierwsze czytanie projektu ustawy o funduszu kompensacyjnym
 • Projekt zakłada wypłatę świadczenia z tytułu wystąpienia poważnego niepożądanego odczynu poszczepiennego, który przyczynił się do hospitalizacji
 • Świadczenie z funduszu przyznawane jest przez Rzecznika Praw Pacjenta

Fundusz kompensacyjny. 8 grudnia projekt ustawy w Sejmie 

Jak wynika ze wstępnego harmonogramu prac izby, poselski projekt o funduszu kompensacyjnym ma być pierwszym punktem środowych obrad.

Projekt umożliwia zaszczepionym uzyskanie świadczenia pieniężnego w związku z wystąpieniem niepożądanych odczynów poszczepiennych, m.in. po szczepieniu przeciw COVID-19, bez konieczności odwoływania się do postępowania przed sądami.

Zakłada on, że gdy w wyniku szczepienia pojawią się działania niepożądane wymienione w charakterystyce produktu leczniczego, które spowodowały konieczność hospitalizacji przez co najmniej 14 dni, albo wystąpi wstrząs anafilaktyczny (powodujący konieczność obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym, izbie przyjęć lub hospitalizację przez okres do 14 dni) zaszczepionemu będzie przysługiwało świadczenie kompensacyjne. Będzie ono miało charakter zryczałtowanej kwoty. Jej wysokość będzie zależała przede wszystkim od długości hospitalizacji.

Drugie czytanie projektu zaplanowano na czwartek rano.

Co dokładnie zakłada fundusz kompensacyjny?

Jak czytamy w projekcie, świadczenie kompensacyjne różni się w zależności od długości hospitalizacji. Wynosi ono w przypadku:

 • obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego – 3000 ;
 • hospitalizacji w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego trwającej krócej niż 14 dni10 000 ;
 • hospitalizacji trwającej od 14 do 30 dni – od 10 000 do 20 000 zł;
 • hospitalizacji trwającej od 31 do 50 dni – od 21 000 do 35 000 zł;
 • hospitalizacji trwającej od 51 do 70 dni – od 36 000 do 50 000 zł;
 • hospitalizacji trwającej od 71 do 90 dni – od 51 000 do 65 000 zł;
 • hospitalizacji trwającej od 91 do 120 dni – od 66 000 do 89 000 zł – proporcjonalnie do okresu hospitalizacji;
 • 8) hospitalizacji trwającej powyżej 120 dni100 000 zł.

Świadczenie z funduszu kompensacyjnego zostanie dodatkowo podwyższone w przypadku:

 • zabiegu operacyjnego w znieczuleniu ogólnymo 15 000 zł;
 • innego zabiegu operacyjnego albo metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzykoo 5000 zł;
 • hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii lub intensywnej opieki medycznej trwającej co najmniej 7 dnio 10 000 zł;
 • hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii lub intensywnej opieki medycznej trwającej dłużej niż 30 dnio 20 000 zł.

Świadczenie kompensacyjne obejmuje również zwrot kosztów dalszego leczenia lub rehabilitacji po zakończeniu obserwacji lub hospitalizacji, w kwocie nie wyższej niż 10 000 zł. Z kolei nie przysługuje ono, jeżeli hospitalizacja była spowodowana zakażeniem SARS-CoV-2.

Łączna suma świadczenia kompensacyjnego nie może być wyższa niż 100 000 zł.

Fundusz kompensacyjny - wniosek. Decyduje Rzecznik Praw Pacjenta

Świadczenie kompensacyjne jest przyznawane przez Rzecznika Praw Pacjenta. Przy Rzeczniku Praw Pacjenta powstanie Zespół do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych, do którego zadań należy wydawanie, w toku postępowania w sprawie przyznania świadczenia kompensacyjnego, opinii dotyczących wystąpienia działania niepożądanego wymienionego w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego wnosi się do Rzecznika Praw Pacjenta. Osobą uprawnioną do złożenia wniosku jest osoba, u której wykonano szczepienie ochronne, a w przypadku osoby zaszczepionej, która nie może samodzielnie wystąpić z wnioskiem – jej przedstawiciel ustawowy.

Wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego może być złożony w terminie roku od dnia, który był ostatnim dniem obserwacji albo hospitalizacji, o których mowa w art. 17a ust. 1, nie później niż po upływie 3 lat od dnia dokonania szczepienia ochronnego.

Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego podlega opłacie w wysokości 200 zł. Opłata będzie zwrócona w przypadku przyznania świadczenia kompensacyjnego.

Zobacz więcej: Do 100 tys. zł za NOP-y. Fundusz Kompensacyjny w środę w Sejmie

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum