• PARTNER SERWISUpartner serwisu

Fundusz Kompensacyjny. Przybywa wniosków o świadczenia za niepożądane odczyny poszczepienne

Autor: Wojciech Kuta • Źródło: Rynek Zdrowia22 lutego 2022 06:00

Opłata 200 zł od wniosku do Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych nie jest wygórowana. Ma przeciwdziałać wysyłaniu wniosków w sposób nieprzemyślany, na zasadzie "a może uda się coś uzyskać" - mówi Rynkowi Zdrowia Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

Fundusz Kompensacyjny. Przybywa wniosków o świadczenia za niepożądane odczyny poszczepienne
Fundusz Kompensacyjny już działa - mówi Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta PAP/Leszek Szymański
  • Od 12 lutego można składać wnioski do Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. W pierwszym tygodniu wpłynęło ich ponad 60, ale wkrótce będzie ich znacznie więcej, ponieważ w tym samym czasie już  200 osób uiściło opłatę od wniosku
  • Świadczenia z Funduszu Kompensacyjnego wypłacane będą wyłącznie za niepożądane odczyny poszczepienne (NOP) wskazane w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL) - zaznacza Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta
  • Dodaje: - W ustawie przewidziano zabezpieczenie dla pacjentów, u których może wystąpić NOP, jakiego obecnie nie ma w ChPL. W ciągu roku od aktualizacji ChPL będzie można zgłosić takie działanie niepożądane i złożyć w związku z nim wniosek o świadczenie kompensacyjne
  • Fundusz Kompensacyjny nie przewiduje wypłaty świadczenia za zgon. Była to jedna z kwestii, do której na etapie prac nad ustawą zgłaszano najwięcej uwag

Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych już działa. Najważniejsze zasady

Wojciech Kuta, Rynek Zdrowia: - Od 12 lutego br. można składać wnioski do Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Jakie jest zainteresowanie uzyskaniem świadczenia za niepożądane odczyny poszczepienne?

Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta: - Bardzo nam zależy, aby wszystkie osoby, którym potencjalnie przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o takie świadczenie, znały najważniejsze zasady, na jakich działa Funduszu Kompensacyjny i oczywiście, by zgłaszały się do Bura Rzecznika Praw Pacjenta. W pierwszym tygodniu wpłynęło do nas ponad 60 wniosków, ale wiemy, że wkrótce będzie ich znacznie więcej, ponieważ w tym samym czasie już  200 osób uiściło opłatę od wniosku.

WK: - Czy wiedza dotycząca Funduszu Kompensacyjnego jest już w społeczeństwie wystarczająca? O czym musimy pamiętać?

BC: - Po pierwsze należy wiedzieć, że Funduszu Kompensacyjny Szczepień Ochronnych już działa. Na razie obejmuje szczepienia przeciwko COVID-19, natomiast od 1 stycznia 2023 r. dotyczyć będzie także wszystkich szczepień obowiązkowych.

Po drugie pamiętajmy, że Fundusz nie obejmuje wszystkich niepożądanych odczynów poszczepiennych, a tylko te najpoważniejsze. Ustawodawca uznał, że należą do nich NOP-y, w których, między innymi nastąpił wstrząs anafilaktyczny, a więc ciężka reakcja alergiczna skutkująca koniecznością udania się do szpitala, np. na SOR lub izbę przyjęć.

Kolejny niepożądany odczyn poszczepienny uwzględniany przez Fundusz Kompensacyjny to taki, który powoduje konieczność hospitalizacji trwającej co najmniej 14 dni. Przy czym brany pod uwagę jest łączny czas pobytu w szpitalu wskutek stwierdzenia NOP-u, czyli może to być, na przykład 7 dni, a po jakimś czasie kolejny tydzień, ale w związku z tym samym niepożądanym odczynem poszczepiennym.

Jeżeli ktoś chce znać wszelkie szczegóły związane z Funduszem Kompensacyjnym Szczepień Ochronnych, bez trudu znajdzie je na naszej stronie internetowej (https://www.gov.pl/web/rpp/fundusz-kompensacyjny - red.). Są na niej zawarte nie tylko informacje tekstowe, ale także w formie filmów wideo oraz najczęściej zadawanych pytań, oczywiście wraz z odpowiedziami. Staramy się, by to kompendium wiedzy o Funduszu Kompensacyjnym było jak najbardziej kompletne i wyczerpujące. Jeśli jednak ktoś tą drogą nie uzyskałby satysfakcjonującej informacji, odpowiedzi udzielą także nasi konsultanci w ramach Telefonicznej Informacji Pacjenta: 800 190 590.

Na naszej stronie jest też gotowy, interaktywny - prosty i przejrzysty - wniosek o ubieganie się o świadczenie w ramach Funduszu Kompensacyjnego. Zamieściliśmy także instrukcję wideo, w jaki sposób taki wniosek należy wypełnić.

WK: - Kluczowe informacje dla potencjalnych beneficjentów Funduszu Kompensacyjnego dotyczącą wysokości świadczeń oraz maksymalnego czasu na rozpatrzenie wniosku pacjenta.

BC: - Standardowy okres oczekiwania na wydanie przez nas decyzji wynosi 2 miesiące. Kwota za wstrząs anafilaktyczny, nie skutkujący hospitalizacją, to 3 tys. zł. Natomiast przy ciężkiej reakcji alergicznej wymagającej pobytu w szpitalu, świadczenie wynosi 10 tys. zł.

Jeżeli okazałoby się, że NOP - już nie tylko związany ze wstrząsem anafilaktycznym - dotyczy np. zakrzepicy skutkującej hospitalizacją przez minimum 14 dni, kwoty mieszczą się w przedziale od 10 tys. do 100 tys. zł, w zależności od tego, jak długo musieliśmy przebywać w szpitalu.

Co bardzo ważne, jeśli dłuższy okres hospitalizacji, wynoszący np. 20 dni, spowodował, że musieliśmy później korzystać z rehabilitacji czy dalszego leczenia, koszty poniesione z tego powodu także będą refinansowane w ramach Funduszu Kompensacyjnego. Muszą być jednak odpowiednio udokumentowane, najlepiej fakturą lub innymi dowodami zakupu (np. leków czy wyrobów medycznych) wystawionymi na nazwisko danego pacjenta. Może więc to być także paragon, ale najlepiej wraz z wyciągiem z naszego osobistego rachunku.

WK: - Podczas procedowania ustawy dotyczącej Funduszu Kompensacyjnego nie brakowało kontrowersji. Które zapisy wzbudzały najwięcej wątpliwości i dyskusji?

BC: - Generalnie były trzy zasadnicze obszary uwag do projektu, z których większość ostatecznie nie została uwzględniona w ustawie. Pierwsza kwestia to opłata za wniesienie wniosku o uzyskanie świadczenia kompensacyjnego. Przypomnę, że ta 200-złotowa opłata - która nie wydaje się wygórowana - ma przede wszystkim przeciwdziałać wysyłaniu wniosków w sposób nieprzemyślany, na zasadzie „a może uda się coś uzyskać”, czyli bez przekonujących przesłanek wystąpienia poważnego NOP-u. Takie podejście spowodowałoby, że zostalibyśmy zasypani oczywiście niezasadnymi wnioskami.

Poza tym opłaty są w Polsce przewidziane w każdym postępowaniu administracyjnym, a w postępowaniach sądowych są jeszcze wyższe. Nie mogliśmy więc uczynić wyjątku dla Funduszu Kompensacyjnego. Przepisy przewidują oczywiście możliwość ubiegania się o zwolnienie z tej opłaty, przez osoby o niskich dochodach.

Ponadto w przypadku przyznania świadczenia kompensacyjnego opłata za złożenie wniosku jest zwracana. Podobnie w sytuacji, kiedy z treści samego wniosku wiemy, że odszkodowanie nie będzie przysługiwać danej osobie - jeżeli np. zgłoszą się osoby informujące, że ich bliski zmarł. Fundusz Kompensacyjny nie przewiduje wypłaty świadczenia za zgon. Była to zresztą druga kwestia, do której na etapie prac nad ustawą zgłaszano najwięcej uwag.

Fundusz Kompensacyjny nie obejmuje zgonów z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze de facto nie mieliśmy naukowo potwierdzonego żadnego zgonu, którego przyczyną byłoby podanie szczepionki. Drugi powód jest natury praktycznej - jako urząd nie mamy możliwości potwierdzenia, że dany zgon nastąpił po podaniu szczepionki przeciwko COVID-19. W każdej takiej sytuacji musielibyśmy dysponować protokołem z sekcji zwłok.

Organy administracji obowiązują przepisy o dyscyplinie finansów publicznych. Z tym właśnie wiąże się też zagadnienie także wywołujące sporo dyskusji, gdyż katalog roszczeń w przypadku zgonu może być szeroki - od stosownego odszkodowania poprzez zadośćuczynienie, po zwrot kosztów pogrzebu, a także rentę alimentacyjną dla najbliższych, jeśli zmarła osoba miała małoletnie dzieci.

Ustawodawca uznał więc, że w takich sytuacjach lepiej będzie, jeśli spadkobiercy będą mogli na dotychczasowych zasadach dochodzić swoich roszczeń od producenta szczepionki, w oparciu o przepisy regulujące zasady odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.

Trzecia grupa uwag związana była z uznaniem, że świadczenia w ramach Funduszu Kompensacyjnego dotyczą wyłącznie działań niepożądanych wskazanych w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL).

WK: - No właśnie, dlaczego niepożądane odczyny poszczepienne brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków do Funduszu Kompensacyjnego ograniczają się do objawów wskazanych w ChPL?

BC: - Przede wszystkim dlatego, że Charakterystyka Produktu Leczniczego to nie jest dokument pisany przez producenta „ot, tak sobie”. ChPL potwierdza, że dany odczyn poszczepienny naprawdę kiedyś na świece wystąpił, nawet jeśli zdarzyło się to 1 raz na milion. Ponadto każda Charakterystyka Produktu Leczniczego zatwierdzana jest, m.in. przez Europejską Agencję Leków (EMA). Z związku z tym, jeśli ktoś wskazuje np. na zakrzepicę z małopłytkowością, jako NOP, który u niego wystąpił, to mamy pewność, że tak było, bo jest to ujęte w ChPL.

Zdarzenia niepożądane są rejestrowane/raportowane na całym świecie, nie tylko w Polsce, między innymi po to, aby móc stwierdzić ich związek z zastosowaniem danego produktu leczniczego, na przykład szczepionki. Unikamy w ten sposób sytuacji, w których określona dolegliwość łączona jest w nieuzasadniony sposób ze szczepieniem, tylko dlatego, że pojawiła się jakiś czas po jego wykonaniu.

Poza tym pamiętajmy, że w ustawie przewidziano istotne zabezpieczenie dla pacjentów, u których może wystąpić NOP, którego obecnie nie ma w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Otóż w ciągu roku od aktualizacji ChPL będzie można zgłosić takie działanie niepożądane i złożyć w związku z nim wniosek do Funduszu Kompensacyjnego.

WK: - Czyli, z korzyścią dla pacjenta, prawo może działać wstecz?

BC: - W tych przypadkach tak właśnie można powiedzieć. Od momentu aktualizacji Charakterystyki Produktu Leczniczego, mamy rok, żeby wrócić do sprawy związanej z niepotwierdzonym wcześniej i dopiero ujętym w ChPL niepożądanym odczynem poszczepiennym. Dodam, że informacje o aktualizacjach ChPL szczepionek przeciwko COVID-19 będą zamieszczane na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum