Do 100 tys. zł za NOP-y. Fundusz Kompensacyjny w środę w Sejmie

Autor: oprac. PW • Źródło: Rynek Zdrowia06 grudnia 2021 15:30

W środę, 8 grudnia, Sejm zajmie się ustawą o Funduszu Kompensacyjnym. Projekt przewiduje odszkodowania za niepożądane odczyny poszczepienne (NOP). Takie odszkodowania mają dotyczyć m.in. osób, u których NOP wystąpiły po podaniu szczepionki przeciw COVID-19.

Do 100 tys. zł za NOP-y. Fundusz Kompensacyjny w środę w Sejmie
Projekt ustawy o Funduszu Kompensacyjnym ma 8 grudnia trafić do Sejmu Fot. Shutterstock
  • Projekt ustawy o Funduszu Kompensacyjnym przewiduje tzw. świadczenie kompensacyjne, czyli odszkodowania w przypadku wystąpienia poważnego niepożądnego odczynu poszczepiennego po szczepieniu m.in. przeciwko COVID-19
  • Odszkodowanie ma przysługiwać m.in. gdy po zaszczepieniu z powodu NOP wystąpiła konieczność hospitalizacji przez okres nie krótszy niż 14 dni
  • Projekt Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych przewiduje świadczenia kompensacyjne od 3 000 - do 100 000 zł

Projekt Funduszu Kompensacyjnego

Odszkodowania za niepożądane odczyny poszczepienne przewiduje poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw, który ma być rozpatrywany przez Sejm w środę, 8 grudnia.

Projekt zakłada utworzenie Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych, z którego będą wypłacane odszkodowania za wystąpienie niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) u osób zaszczepionych przeciw COVID-19.

Odszkodowanie/świadczenie kompensacyjne ma przysługiwać w przypadku gdy w wyniku szczepienia ochronnego u osoby, u której wykonano szczepienie ochronne, wystąpiły wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego podanej szczepionki lub szczepionek działania niepożądane, które spowodowały:

  • konieczność hospitalizacji przez okres nie krótszy niż 14 dni
  • albo polegały na wystąpieniu u tej osoby wstrząsu anafilaktycznego powodującego konieczność obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie przyjęć lub hospitalizacji przez okres do 14 dni.

Kiedy przysługuje odszkodowanie za NOP

Świadczenie kompensacyjne będzie przysługiwało zarówno wtedy, gdy działanie niepożądane szczepionki było bezpośrednią przyczyną hospitalizacji, jak i wtedy, gdy następstwem działania niepożądanego było pogorszenie stanu zdrowia wymagające hospitalizacji przez okres nie krótszy niż 14 dni.

Świadczenie kompensacyjne wynosi w przypadku:
1) obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego – 3000 zł,
2) hospitalizacji w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego trwającej krócej niż 14 dni – 10 000 zł,
3) hospitalizacji trwającej od 14 dni do 30 dni – od 10 000 zł do 20 000 zł,
4) hospitalizacji trwającej od 31 dni do 50 dni – od 21 000 zł do 35 000 zł,
5) hospitalizacji trwającej od 51 dni do 70 dni – od 36 000 zł do 50 000 zł,
6) hospitalizacji trwającej od 71 dni do 90 dni – od 51 000 zł do 65 000 zł,
7) hospitalizacji trwającej od 91 dni do 120 dni – od 66 000 zł do 89 000 zł
– proporcjonalnie do okresu hospitalizacji;
8) hospitalizacji trwającej powyżej 120 dni – 100 000 zł.

Świadczenie kompensacyjne za NOP przyznaje RPP

Świadczenie kompensacyjne jest przyznawane przez Rzecznika Praw Pacjenta. Przy Rzeczniku Praw Pacjenta powstanie Zespół do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych, do którego zadań należy wydawanie, w toku postępowania w sprawie przyznania świadczenia kompensacyjnego, opinii dotyczących wystąpienia działania niepożądanego wymienionego w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego wnosi się do Rzecznika Praw Pacjenta. Osobą uprawnioną do złożenia wniosku jest osoba, u której wykonano szczepienie ochronne, a w przypadku osoby zaszczepionej, która nie może samodzielnie wystąpić z wnioskiem – jej przedstawiciel ustawowy.

Wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego może być złożony w terminie roku od dnia, który był ostatnim dniem obserwacji albo hospitalizacji, o których mowa w art. 17a ust. 1, nie później niż po upływie 3 lat od dnia dokonania szczepienia ochronnego.

Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego podlega opłacie w wysokości 200 zł. Opłata będzie zwrócona w przypadku przyznania świadczenia kompensacyjnego.

Czytaj też: Po spotkaniu wiceministra Kraski w Sejmie – jest konsensus w sprawie Funduszu Kompensacyjnego

RPP: przepisy ustawy o Funduszu Kompensacyjnym będą działały wstecz

Treść projektu ustawy i uzasadnienia - pod tekstem.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum