• PARTNER SERWISUpartner serwisu

Dla kogo bezpłatne szczepienia na grypę? Jest projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia

Autor: oprac. JJ • Źródło: RCL/Rynek Zdrowia08 sierpnia 2021 19:59

Dla kogo bezpłatne szczepienia na grypę? Ministerstwo Zdrowia opublikowało w piątek do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia dotyczący zapobieganiu grypie w sezonie 2021/2022. Określono w nim, kto skorzysta z bezpłatnych szczepionek

Uda się prewencyjnie zapobiec wybuchowi grypy sezonowej? Fot. Shutterstock
 • Projekt zakłada wprowadzenie działań prewencyjnych – nieodpłatne szczepienia dla określonych grup zawodowych i społecznych
 • Szczepienia mają objąć osoby pow. 75 roku życia (liczba - 2 730 530 osób), personel podmiotów medycznych, laboratoriów i aptek (ok. 700 tys. osób) oraz pozostałe osoby uprawnione do szczepień (których liczba nie została oszacowana)
 • Działania prewencyjne nakierowane są na ograniczenie absencji pracowników oraz ograniczenie wzrostu zachorowań i powikłań grypowych wśród osób w podeszłym wieku

Konieczność działań profilaktycznych

W OSR projektu czytamy: „w czasie stanu epidemii COVID-19 konieczne jest wdrożenie działań profilaktycznych przeciw grypie, względem osób, które z racji wykonywanego zawodu mają częste kontakty społeczne, lub w związku z wiekiem są narażone na ciężki przebieg choroby. Szczepionka jest produktem leczniczym, który jest dedykowany uodpornieniu szczepionej populacji przed zachorowaniem w sezonie grypowym”.

„Wraz z wprowadzeniem metody zapobiegania grypie sezonowej, zabezpieczana jest rezerwa szczepionki przeciw grypie do wykorzystania w szczepieniach. Rozwiązanie zapewniające zachowanie jednolitego i spójnego schematu dystrybucji szczepionek przeciw grypie sezonowej w sezonie grypowym 2021/2022” - dodano w dokumencie.

Dla kogo bezpłatne szczepienia na grypę? 

Projekt rozporządzenia zakłada objęcie szczepieniami bezpłatnymi przeciwko grypie sezonowej między innymi:

 • osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, farmaceutów i techników farmaceutycznych,
 • osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium,
 • nauczycieli akademickich oraz doktorantów i studentów tych uczelni biorący udział, zgodnie z programem studiów, w zajęciach z udziałem pacjentów lub w trakcie których następuje kontakt z biologicznym materiałem zakaźnym
 • osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej
 • pacjentów zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego i oddziału medycyny paliatywnej oraz osoby przebywające w domu pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 • nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty
 • nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni innej niż określona w pkt 6 oraz inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia
 • osoby prowadzące zajęcia na uczelniach kościelnych oraz w wyższych seminariach duchownych
 • funkcjonariuszy albo żołnierzy: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży
 • osoby urodzone nie później niż w 1946 r.

Zapobiec grypie

Projekt rozporządzenia zakłada określenie metody zapobiegania grypie sezonowej, która będzie pozytywnie oddziaływać na osoby szczególnie narażone na zachorowanie na grypę. Wdrożenie szczepień i osiągnięcie wysokiego odsetka osób zaszczepionych, zwłaszcza w przypadku personelu podmiotów leczniczych, laboratoriów i aptek, zwiększy zakres ochrony indywidualnej pracowników podmiotów leczniczych w sezonie grypowym 2021/2022, co wiąże się z ograniczaniem zakażeń zarówno wśród personelu jak i w kontaktach z pacjentami.

Działanie prewencyjne jest nakierowane na ograniczenie absencji pracowników oraz ograniczenie wzrostu zachorowań i powikłań grypowych wśród osób w podeszłym wieku. Celem projektu jest zapewnienie dostępności do szczepionki dla osób uprawnionych na wypadek ograniczenia w dostępie do produktów leczniczych.

Bazując na danych pochodzących z NFZ oraz rejestru wydań szczepionek z rezerwy w sezonie 2020/2021 zaszczepiono 40 proc. osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych i aptekach. Zaszczepiona populacja osób po 75. roku życia (wg roku urodzenia) stanowiła w ubiegłym sezonie 6-10 proc. osób uprawnionych do szczepienia.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum