Darmowe szczepienia na grypę w 3700 punktach w całej Polsce. Dla kogo?

Autor: PAP • Źródło: PAP22 października 2021 11:40

W 3700 punktach w całej Polsce można bezpłatnie zaszczepić przeciw grypie. Jak przypomina Ministerstwo Zdrowia z darmowych szczepień może skorzystać kilka grup.

Darmowe szczepienia na grypę w 3700 punktach w całej Polsce. Dla kogo?
Darmowe szczepienia na grypę. Dla kogo? Fot. Shutterstock
  • W 3700 punktach w całej Polsce można bezpłatnie zaszczepić się przeciw grypie.
  • Z darmowych szczepień na grypę mogą skorzystać m.in. seniorzy, medycy, nauczyciele, żołnierze oraz pracownicy opieki społecznej

Bezpłatne szczepienia na grypę

Resort zachęca do skorzystania z tej możliwości. Aby to zrobić, wystarczy umówić się na termin szczepienia w wybranym punkcie i złożyć oświadczenie o spełnieniu warunku do nieodpłatnego szczepienia.

Aktualna lista miejsc, gdzie można się zaszczepić, dostępna jest pod adresem https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype.

Z darmowych szczepień na grypę mogą skorzystać m.in.:

  • seniorzy powyżej 75 lat,
  • personel medyczny,
  • nauczyciele akademiccy
  • pracownicy opieki społecznej
  • żołnierze 
  • osoby zatrudnione i osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym i osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium
  • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne

Dla kogo darmowe szczepienia na grypę?

W sezonie 2021/2022 do bezpłatnych szczepień przeciw grypie uprawnione są m.in. osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą i osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie; osoby zatrudnione i osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym i osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium.

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie dostępne są również dla nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni, a także studenci i doktoranci uczestniczący, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów;

Bezpłatnie zaszczepić przeciw grypie mogą się także osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i głównego inspektora farmaceutycznego oraz osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Bezpłatnie szczepić mogą się także pacjenci: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego, oddziału medycyny paliatywnej oraz osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, a także m.in. osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Bezpłatnie mogą szczepić się przeciw grupie także m.in. funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze.

Za darmo szczepionkę przeciw grypie mogą otrzymać seniorzy, urodzeni nie później niż w 1946 r.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum