• PARTNER SERWISUpartner serwisu

Będą dodatkowe środki na szczepienia przeciw grypie w placówkach leczących COVID-19. Podmioty same mogą kupować szczepionkę

Autor: oprac. KM • Źródło: NFZ, Rynek Zdrowia15 grudnia 2021 18:42

Nowe zarządzenie prezesa NFZ wprowadza możliwość szczepienia przeciw grypie w podmiotach zajmujących się COVID-19 samodzielnie zakupionymi szczepionkami. Określa również preparat, który mogą kupić podmioty.

Szczepionka przeciw grypę będ bardziej dostępne? Zdj. ilustracyjne FOT. Adobestock

Nowe zarządzenie prezesa NFZ

NFZ opublikował zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zarządzenie ma związek z realizacją planowanych szczepień przeciw grypie w czasie trwania epidemii COVID-19.

Zgodnie z treścią dokumentu powodem zmiany zarządzenia są zmiany założeń realizacji publicznych szczepień przeciw grypie. Placówki, które figurują w NFZ-owskim wykazie podmiotów realizujących świadczenia w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 otrzymają dodatkowe środki na finansowanie wykonania szczepień ochronnych przeciw grypie w sezonie 2021/2022 u osób uwzględnionych w odpowiednim rozporządzeniu.

Kwalifikować do szczepień oraz wykonywać je mogą lekarze dentyści, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni oraz farmaceuci. Dzięki temu więcej osób może nie tylko kwalifikować do szczepień, ale i szczepić. 

Podmioty same kupią szczepionkę

Ponadto, podmioty będą mogły szczepić przeciw grypie szczepionkami zakupionymi samodzielnie. Jej wartość wynosi 60,30 . W tej kwocie zawiera się koszt wykonania świadczenia - 17,21 zł oraz cena szczepionki - 43,09 zł, ustalona w oparciu o urzędową cenę hurtową brutto produktu VaxigripTetra. Jest to zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce (1 dawka), wskazana w obwiązującym obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2021 r.).

NFZ zaznacza, że rozliczeniu podlegają wyłącznie szczepienia prawidłowo zarejestrowane w systemie CeZ z koniecznością wskazania źródła finansowania szczepionki w e-Karcie Szczepień:

  • publiczne - szczepienie przeciwko grypie/COVID RARS

bądź

  • publiczne - szczepienie przeciwko grypie/NFZ - Karta Szczepień określona w przepisach wydanych na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zarządzenie wchodzi w życie po dniu podpisania i odnosi się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnych udzielanych od dnia 14 grudnia 2021 roku.

Zobacz też: Pracodawca sprawdzi czy jesteś zaszczepiony? W Sejmie przełożono pierwsze czytanie projektu ustawy

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum