• PARTNER SERWISUpartner serwisu

A co jeśli medyk się nie zaszczepi? Lekarze PPOZ piszą do ministra zdrowia

Autor: oprac. PG • Źródło: Rynek Zdrowia18 lutego 2022 12:41

Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia pisze do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Lekarze zwrócili się o wskazanie zasad postępowania w przypadku niedopełnienia obowiązku szczepień przeciwko COVID-19.

A co jeśli medyk się nie zaszczepi? Lekarze PPOZ piszą do ministra zdrowia
Medycy mają czas na szczepieni do 1 marca. Fot. Adobe Stock
  • Lekarze PPOZ pytają ministra zdrowia o zasady postępowania w przypadku odmowy zaszczepienia się przez medyka.
  • PPOZ napisało, że biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy "zwracamy się do pana ministra o udzielenie informacji, czy resort zdrowia i Państwowa Inspekcja Sanitarna planuje korzystanie z posiadanych uprawnień - wskazanych środków egzekucji w celu zapewnienia realizacji obowiązku szczepień przeciwko COVID-19" 
  • Lekarze uważają, że jasna deklaracja resortu i sanepidu w tym zakresie może skłonić do szybkiej realizacji szczepień u osób, które póki co jeszcze obowiązku tego nie wykonały.

Lekarze szykują się na 1 marca. A co jeśli medyk się nie zaszczepi? 

"Odpowiedź na to pytanie jest istotna, bo w ocenie PPOZ brak uchwalenia stosownej ustawy spowoduje, że świadczeniodawcy nie będą mieli żadnych narzędzi, aby skłonić personel do realizacji tego obowiązku" - zaznacza prezes PPOZ Bożena Janicka.

Organizacja podnosi, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia obowiązkowi szczepień przeciwko COVID-19 podlegają: osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego; osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym, a także studenci kierunków przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego.

Osoby te powinny uzyskać unijny certyfikat COVID-19 nie później niż do 1 marca 2022 roku. Obowiązek ten - jak przypomina PPOZ - ma zastosowanie także do osób, u których do 1 marca 2022 upłynie więcej niż sześć miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. PPOZ zaznacza, że obowiązek dotyczy oczywiście osób, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do szczepienia.

"Niestety, rozporządzenie nie reguluje sankcji i postępowania w przypadku niedopełnienia tego obowiązku" - podkreśla prezes Janicka.

Obowiązkowe szczepienia medyków. Jaka droga postępowania?

Zdaniem lekarzy PPOZ droga postępowania powinna być oparta na przepisach ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. PPOZ podnosi, że w obecnym stanie prawnym możliwe są dwie metody egzekucji powyższego obowiązku.

"Po pierwsze, zgodnie z art. 48a ust. 1 pkt 5 Ustawy, kto w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie stosuje się do nakazów, zakazów lub ograniczeń, o których mowa w art. 46 ust. 4 pkt 7 Ustawy podlega karze pieniężnej w wysokości od 5.000 zł do 10.000 zł. Karę wymierza w drodze decyzji administracyjnej państwowy inspektor sanitarny" - wskazała organizacja.

Po drugie, jak zaznacza PPOZ, zapewnienie realizacji obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 wydaje się możliwe - wobec rozciągnięcia przepisów Ustawy także na tę chorobę - również w drodze egzekucji administracyjnej. Egzekucja obowiązku szczepień może nastąpić poprzez wielokrotnie nakładanie grzywien, której jednorazowa wysokość może wynieść do 10.000 zł, zaś łączna wysokość - 50.000 zł. O zastosowanie tego środka przymusu tylko państwowy powiatowy inspektor sanitarny może zwrócić się do wojewody.

"Biorąc pod uwagę powyższe przepisy zwracamy się do pana ministra o udzielenie informacji, czy resort zdrowia i Państwowa Inspekcja Sanitarna planuje korzystanie z posiadanych uprawnień - wskazanych wyżej środków egzekucji w celu zapewnienia realizacji obowiązku szczepień przeciwko COVID-19" - napisano w stanowisku PPOZ.

Lekarze uważają, że jasna deklaracja resortu i sanepidu w tym zakresie może skłonić do szybkiej realizacji szczepień u osób, które póki co jeszcze obowiązku tego nie wykonały.

W ocenie PPOZ obowiązek szczepień, również przeciw COVID-19, powinien nadzorować organ ustawowo do tego powołany, czyli Państwowa Inspekcja Sanitarna. "Pracodawcy, w tym placówki POZ, nie są stacjami sanepidu. Ponadto obowiązek szczepień powinien mieć charakter możliwie powszechny: w szczególności dotyczyć nauczycieli - +bezpieczna szkoła+ oraz przedstawicieli służb mundurowych" - przekonuje PPOZ. 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum