4,5 tys. przypadków małpiej ospy w Europie. Można zastosować szczepionkę przeciwko ospie prawdziwej?

Autor: oprac. KM • Źródło: URPL, Komisja Europejska, Twitter/Rynek Zdrowia29 czerwca 2022 15:47

4,5 tys. przypadków małpiej ospy zidentyfikowano w Europie. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, powołując się na ECDC informuje jednak, że być może mamy sposób na ochronę - to już istniejąca szczepionka przeciw wirusowi ospy prawdziwej. Dane preparatu są w tej chwili weryfikowane pod kątem rozszerzenia zastosowania także do obrony przed ospą małpią.

4,5 tys. przypadków małpiej ospy w Europie. Można zastosować szczepionkę przeciwko ospie prawdziwej?
W Europie 4,5 tys. zakażeń ospą małpią. Będzie szczepionka? Być może, trwa przegląd danych. Fot. Adobestock
  • Mamy już prawie 4,5 tysiąca przypadków małpiej ospy - pisze prof. Krzysztof Pyrć. Mowa o całej Europie, w Polsce odnotowano ich 14
  • Dane o liczbie przypadków małpiej ospy w Europie znaleźć można w raporcie ECDC i WHO
  • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych donosi z kolei, że trwa przegląd danych o już istniejącej szczepionce przeciw ospie prawdziwej
  • Szczepionka ta miałaby mieć rozszerzone zastosowanie - o ochronę ludzi przed ospą małpią

Małpia ospa. 4,5 tys. zakażeń w Europie

- Mamy już prawie 4,5 tysiąca przypadków małpiej ospy. Jak poważne to przypadki? Kto jest w grupie najwyższego ryzyka? Dzięki Europejskiemu Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) mamy jasny obraz sytuacji - informuje na Twitterze wirusolog prof. Krzysztof Pyrć i załącza raport z danymi o małpiej ospie w Europie.

Raport zawiera dane na temat całkowitej liczby przypadków ospy małpiej do 21 maja 2022 rok, zidentyfikowanych przez ECDC i Europejskie Biuro Regionalne WHO przy wykorzystaniu mechanizmów IHR/EWRS oraz danych z Europejskiego Systemu Nadzoru (TESSy).

Szczepionka być może już jest

28 czerwca z kolei Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych przekazał informację prezesa urzędu w sprawie szczepionek przeciw małpiej ospie. Jak donosi URPL, Komitet ds. Leków Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) rozpoczął przegląd danych w celu rozszerzenia zakresu stosowania szczepionki Imvanex przeciwko ospie prawdziwej o ochronę ludzi przed ospą małpią.

Z komunikatu URPL dowiadujemy się, że szczepionka Imvanex jest obecnie dopuszczona do obrotu w UE w celu zapobiegania ospie prawdziwej u osób dorosłych.

- Zawiera ona żywą, zmodyfikowaną postać krowianki, zwaną „wirusem krowianki Ankara”, spokrewnionego z wirusem ospy prawdziwej. Jest ona również uważana za potencjalną szczepionkę przeciwko ospie małpiej ze względu na podobieństwo między wirusem ospy małpiej a wirusem ospy prawdziwej - podaje Urząd.

Decyzję o rozpoczęciu tego przeglądu podjęto w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych. Te dane niekliniczne sugerują, że szczepionka powoduje wytwarzanie przeciwciał skierowanych przeciwko wirusowi ospy małpiej i może pomóc w ochronie przed chorobą.

Jednak, jak zauważa URPL, "dostawy szczepionki Imvanex w UE są obecnie bardzo ograniczone". Z kolei w Stanach Zjednoczonych Imvanex funkcjonuje w sprzedaży jako Jynneos. W USA produkt dopuszczono do stosowania w profilaktyce ospy małpiej i ospy prawdziwej.

Dostępność preparatu w Europie ograniczona, ale jest rozwiązanie

Dostępność preparatu Imvanex jest ograniczona, więc Grupa Zadaniowa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (ETF) działająca w ramach Europejskiej Agencji Leków (EMA) zaleciła, aby możliwe było stosowanie preparatu Jynneos celem ochrony przed ospą małpią w państwach Unii Europejskiej. Władze w poszczególnych krajach uzyskają wsparcie w tymczasowym imporcie preparatu Jynneos z USA.

Grupa, powołując się na wniosek amerykańskiej Agencji Żywności i Leków podała, że wnioski o skuteczności szczepionki Jynneos w zapobieganiu chorobie wywołanej przez wirusa małpiej ospy bazują na reakcji przeciwciał na wirusa szczepionki w badaniach klinicznych. URPL dodaje, że szczepionka wykazywała skuteczność również w badaniach na zwierzętach.

Są możliwe reakcje niepożądane

URPL przypomina o najczęściej zgłaszanych działaniach niepożądanych związane ze szczepionką Jynneos. Wymienia: ból, zaczerwienienie, obrzęk, swędzenie i stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia, ból mięśni, ból głowy i zmęczenie.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum