Maciej Chałubiński/Rynek Zdrowia | 21-11-2011 05:02

Związek większej śmiertelności chorych na ZZSK z aktywnością i czasem trwania choroby

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) rozpoczyna się we wcześniejszym okresie życia, niż w przypadku innych reumatycznych chorób stawów, bo już w trzeciej jego dekadzie. Dłuższy czas choroby determinuje większe ryzyko rozwoju wszelkich powikłań, nie wiadomo jednak czy może determinować większą śmiertelność tej grupie chorych.

ZZSK to przewlekła choroba zapalana obejmująca stawy krzyżowo-biodrowe i kręgosłup. Najczęstszą przyczyną śmierci u chorych z ZZSK są złamania kręgów, zwichnięcia w stawach biodrowych i - znacznie rzadziej - zapalenie aorty, zaburzenia układu bodźco-przewodzącego serca, zwłóknienie płuc czy amyloidoza.

Celem badania naukowców z University Hospital of Northern Norway (Norwegia), była ocena śmiertelności, przyczyn śmierci i czynników ryzyka śmierci przedwczesnej w dużej kohorcie chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Do badania zakwalifikowano 677 chorych na ZZSK przyjętych do ośrodka od 1977 roku.

Oceny poszczególnych wskaźników dokonano uwzględniając płeć chorych, ich wiek i miejsca zamieszkania. Wyniki porównano z właściwymi grupami kontrolnym z całej populacji. Dodatkowo na podstawie uzyskanych danych z lat 1998-2000 u 360 pacjentów oceniono czynniki predykcyjne śmierci.

Wśród chorych na ZZSK w badanym okresie zmarło 98 chorych, co stanowiło 14,5%. Wyniki badania wskazały na większą śmiertelność w grupie mężczyzn chorych na ZZSK (standaryzowany wskaźnik śmiertelności - SMR 1.63) w porównaniu z mężczyznami w populacji ogólnej.

W całej grupie kobiet z ZZSK nie odnotowano istotnej różnicy w śmiertelności w porównaniu z kobietami w populacji ogólnej. Trend zwiększonej śmiertelności zarysował się dopiero w podgrupie kobiet, u których czas trwania choroby przekroczył 35-40 lat,.

Najczęstszą przyczynę śmierci chorych na ZZSK stanowiły choroby sercowo-naczyniowe (40%), wśród nich głównie kardiomiopatia (zwyrodnienie mięśnia sercowego), choroby zastawkowe i zaburzenia przewodzenia. Kolejną grupę stanowiły choroby nowotworowe (blisko 27%) i zakaźne (23%).

Autorzy zaobserwowali istnienie zależności miedzy krótszym czasem życia chorych na ZZSK a takimi czynnikami, jak późna diagnoza choroby (OR 1.05), zwiększony poziom białka CRP w surowicy krwi (OR 2.68), wskaźnika aktywności choroby, następnie niezdolność do pracy (OR 3.65) i - co ciekawe - brak stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (OR 4.35). Według autorów krótszy czas życia korelował z czasem trwania choroby oraz nasileniem procesu zapalnego.  
 
Zdaniem autorów, aby przedłużyć życie chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, należy wcześnie wykryć chorobę, stosować leczenie przeciwzapalne oraz monitorować czynniki ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych.

Oprac.: dr n med. Maciej Chałubiński

2011 Nov;70(11):1921-5. Epub 2011 Jul 21
Increased mortality in ankylosing spondylitis is related to disease activity
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21784726