Sanatorium na koszt ZUS. Opłacą rehabilitację, zakwaterowanie, wyżywienie i dojazd

Autor: oprac. JKB • Źródło: ZUS, Rynek Zdrowia04 grudnia 2022 19:00

ZUS zapłaci za sanatorium, w tym pokrywa koszty rehabilitacji, w tym leczenia, zakwaterowania oraz wyżywienia. Zwróci też za najtańszy dojazd do uzdrowiska. Sprawdziliśmy, kto może skorzystać z dofinansowania.

Sanatorium na koszt ZUS. Opłacą rehabilitację, zakwaterowanie, wyżywienie i dojazd
ZUS zapłaci za sanatorium. Pokryje koszty rehabilitacji, zakwaterowania i wyżywienia Fot. Shutterstock
 • Można skorzystać z dofinansowania pobytu w sanatorium przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale konieczne jest spełnienie kilku warunków. ZUS określa również, kto może otrzymać dofinansowanie
 • Co ważne, ZUS pokrywa koszty rehabilitacji: leczenia, zakwaterowania i wyżywienia. Zwraca też koszty dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej z miejsca, w którym pacjent mieszka, do/z ośrodka rehabilitacyjnego
 • Rehabilitacja na koszt ZUS trwa 24 dni, ale ordynator ośrodka rehabilitacyjnego może ją wydłużyć albo skrócić
 • Dodajmy, że z dofinansowania ZUS skorzystać mogą m.in. chorzy uprawnieni do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego

ZUS zapłaci za sanatorium. Kto może skorzystać?

Można skorzystać z dofinansowania pobytu w sanatorium przez ZUS. Ma to służyć prewencji rentowej, dlatego też wsparcie skierowane jest do tych pacjentów, u których choroba może skutkować utratą zdolności do pracy. Warunek jest też taki, że musi istnieć szansa, że pacjent odzyska zdolność po rehabilitacji.

Co ważne, ZUS pokrywa koszty rehabilitacji: leczenia, zakwaterowania i wyżywienia. ZUS zwraca też koszty dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej z miejsca, w którym pacjent mieszka, do/z ośrodka rehabilitacyjnego.

- Rehabilitacja trwa 24 dni, ale ordynator ośrodka rehabilitacyjnego może ją wydłużyć albo skrócić. Po zakończonej rehabilitacji w ośrodku otrzymasz kartę informacyjną z jej przebiegu z informacją o stanie zdrowia - informuje ZUS.

Dla kogo sanatorium na koszt ZUS? Program rehabilitacji w ramach prewencji rentowej jest przeznaczony dla:

 • osób pracujących, którzy są zagrożeni całkowitą bądź częściową niezdolnością do pracy,
 • osób pobierających zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,
 • osób pobierających rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

Z rehabilitacji można również skorzystać, jeśli:

 • podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, na którym obecnie chorzy przebywa, lekarz orzecznik stwierdzi taką potrzebę,
 • chory stara się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Jak otrzymać skierowanie do sanatorium, za które zapłaci ZUS?

Aby otrzymać dofinansowanie ZUS na pobyt w sanatorium, chory powinien udać się do lekarza, który wypisze odpowiedni wniosek. Dobrze, aby był to lekarz, który prowadzi leczenie i zna przebieg choroby pacjenta.

Wniosek koniecznie musi zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • adres zamieszkania i numer telefonu,
 • rozpoznanie medyczne w języku polskim,
 • opinię, czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy,
 • dokumentację medyczną leczenia (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, USG itp.),
 • informację, że dotyczy rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS.

- Wniosek należy złożyć w dowolnej placówce ZUS, a na badanie u lekarza orzecznika trzeba wziąć przygotowaną dokumentację leczenia. Lekarz może wystawić wniosek o rehabilitację w trakcie wystawiania zwolnienia elektronicznego (e-ZLA) – taki wniosek lekarz prześle elektroniczne do ZUS.

Jakie sanatorium na koszt ZUS? Najbliższe

Nim ZUS wyda decyzję o skierowaniu na leczenie uzdrowiskowe, wzywa pacjenta do lekarza orzecznika ZUS. W przypadku akceptacji pacjent dostanie skierowanie z datą oraz miejscem rehabilitacji – do placówki najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta.

Co ważne, ZUS pokrywa koszty rehabilitacji: leczenia, zakwaterowania i wyżywienia. ZUS zwraca też koszty dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej z miejsca, w którym pacjent mieszka, do/z ośrodka rehabilitacyjnego.

- Rehabilitacja trwa 24 dni, ale ordynator ośrodka rehabilitacyjnego może ją wydłużyć albo skrócić. Po zakończonej rehabilitacji w ośrodku otrzymasz kartę informacyjną z jej przebiegu z informacją o stanie zdrowia - informuje ZUS.

Można zostać skierowanym na rehabilitację w systemie:

 • stacjonarnym (pobyt całodobowy w ośrodku rehabilitacyjnym) w przypadku schorzeń:

- narządu ruchu,
- narządu ruchu po wypadku (wczesna rehabilitacja powypadkowa),
- układu krążenia,
- układu oddechowego,
- psychosomatycznych,
- onkologicznych po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego,
- narządu głosu,

 • ambulatoryjnym (codziennie dojeżdżasz na rehabilitację w wyznaczonych godzinach) w przypadku schorzeń:

- narządu ruchu,
- układu krążenia, w tym monitorowanego telemedycznie.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum