• PARTNER SERWISUpartner serwisu

Terapia pacjentów z RZS w ramach programu lekowego - retransmisja debaty online

Autor: PW/Rynek Zdrowia • • 25 listopada 2020 20:56

"Terapia pacjentów z RZS w ramach programu lekowego - jak zmieniać ten model leczenia" - to tytuł debaty online zorganizowanej przez redakcję Rynku Zdrowia, którą transmitowaliśmy w środę (25 listopada), w portalu rynekzdrowia.pl.

Terapia pacjentów z RZS w ramach programu lekowego - retransmisja debaty online
Debata "Terapia pacjentów z RZS w ramach programu lekowego - jak zmieniać ten model leczenia"; FOT. Screen/PTWP

Podczas dyskusji czołowi polscy reumatolodzy oraz eksperci systemu ochrony zdrowia rozmawiali o sytuacji chorych z agresywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), wymagających nowoczesnych terapii w oparciu o program lekowy.

W ostatnich latach możliwości leczenia tej grupy pacjentów poprawiły się, nadal jednak barierą w funkcjonowaniu programów lekowych w reumatologii są opisujące je kryteria administracyjne, nie w pełni dostosowane do wytycznych towarzystw naukowych.

Specjaliści starali się podczas zdalnej debaty odpowiadać na pytania: Jak modyfikować kryteria włączania i wyłączania pacjentów z RZS do leczenia w programie lekowym, aby odpowiadały światowym rekomendacjom? Administracyjny wymóg przerwania terapii u pacjenta z remisją choroby - czy znajduje uzasadnienie kliniczne? Jak zmieniać zapisy programu lekowego bez ponoszenia nadmiernych kosztów? Poszerzanie innowacyjnych opcji terapeutycznych w RZS - jakie korzyści przynosi chorym?

Zobacz retransmisję debaty.

 Postulowane zmiany w programie lekowym w RZS według zaleceń EULAR to m.in.: liberalizacja kryteriów włączania oraz rezygnacja z przerwy w leczeniu, która wiąże się z bardzo dużym ryzykiem zaostrzenia choroby. - Zaostrzenie choroby powoduje ryzyko zapalenia stawów, ale również wystąpienia powikłań narządowych, niepełnosprawności i kosztów pośrednich - podkreślał dr hab. Bogdan Batko, małopolski konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii.

Prof. Jerzy Świerkot, dolnośląski konsultant wojewódzki w dz. reumatologii zaznaczył, że ważną zmianą byłoby włączanie do leczenia pacjentów z umiarkowaną aktywnością choroby. -  Zdarza się, że pacjent ma zajęte stanem zapalnym stawy kolanowe, właściwie nie może normalnie funkcjonować, a mimo to nie spełni administracyjnie ustalonych kryteriów leczenia w ramach programu lekowego w RZS - mówił.

Prof. Marek Brzosko, konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii zauważył, że kiedy dokonywano ważnych zmian w programach lekowych w 2017 roku, reumatolodzy stali na na stanowisku, iż płatnik nie poniesie dużych kosztów i te założenia się potwierdziły. - Tym razem jesteśmy nawet jeszcze lepiej przygotowani, by dostarczyć udokumentowanych argumentów - przekonywał, dodając iż w AOTMiT trwają oceny zmian w programach w reumatologii i nowych cząsteczek.

- Dostępności do leczenia lekami biologicznymi i inhibitorami kinaz JAK w leczeniu RZS porównywalnej z innymi krajami nie osiągniemy, jeżeli płatnik nie dostrzeże niedoszacowania świadczeń w programach lekowych i celowości premiowania ośrodków leczących dużą liczbę pacjentów - zaznaczyła Izabela Obarska, ekspert ochrony zdrowia.

Także zdaniem dr. Jakuba Gierczyńskiego z Uczelni Łazarskiego, NFZ powinien promować te ośrodki, które mają największe doświadczenie w prowadzeniu programu lekowego, leczą więcej pacjentów, i to z najwyższą jakością i skutecznością. 

W opinii prof. Brygidy Kwiatkowskiej z-cy dyr. ds. klinicznych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, w ramach programu lekowego w RZS należy m.in. położyć nacisk na zapewnienie dostępności do wszechstronnego leczenia w oparciu o leki o różnych mechanizmach działania, zarówno biologiczne jak i inhibitory JAK kinaz.

Prof. Włodzimierz Samborski, prezes - elekt PTR zwrócił uwagę, że system musi tak działać, by pacjent otrzymywał innowacyjne leczenie jak najszybciej, bo wtedy istnieje większa szansa, że odzyska pełną sprawność życiową i zawodową, tym rzadziej będzie korzystał z zasiłków, rent.

Zdaniem dr. Marcina Stajszczyka, przewodniczącego Komisji ds. Polityki Zdrowotnej i Programów PTR, plan minimum w reumatologii na 2021 rok dotyczący programów lekowych powinien uwzględniać wprowadzenie wszystkich proponowanych przez PTR zmian w opisach programów i zmianę modelu wyceny świadczeń.

- Zmiany powinny obejmować każdego pacjenta bez względu na to jakim lekiem jest leczony. To pozwoli leczyć chorych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i poznać możliwości obecnego systemu refundacji leków w ramach programów lekowych. W przyszłości może pozwolić na dalsze zmiany systemowe zwiększające dostępność leczenia innowacyjnego - ocenił.

W debacie uczestniczyli (kolejność alfabetyczna, pełne afiliacje):
• Dr hab. Bogdan Batko, prof. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, kierownik Kliniki Reumatologii i Immunologii, Małopolskie Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji, Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie, konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii
• Prof. Marek Brzosko, kierownik Kliniki Reumatologii, Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Immunologii Klinicznej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Szczecinie, konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii, prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
• Dr Jakub Gierczyński, ekspert w Instytucie Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego
• Prof. Brygida Kwiatkowska, zastępca dyrektora ds. klinicznych i kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji 
Izabela Obarska, ekspert systemu ochrony zdrowia, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia w latach 2016-2017
• Prof. Włodzimierz Samborski, kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii, prezes - elekt Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
• Dr Marcin Stajszczyk, kierownik Oddziału Reumatologii i Chorób Autoimmunologicznych Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu, przewodniczący Komisji ds. Polityki Zdrowotnej i Programów Lekowych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
• Prof. Jerzy Świerkot, konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii, Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Oddział Kliniczny Reumatologiczny, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.

Moderacja: Piotr Wróbel, zastępca redaktora naczelnego Rynku Zdrowia.

Tematyka dyskusji
• Możliwości innowacyjnego leczenia w reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS) w Polsce vs inne kraje
- wskaźnik liczby pacjentów leczonych biologicznie
- dostępne opcje terapeutyczne
- skuteczność leczenia

• Pacjenci z RZS w programie lekowym - dla kogo dostęp do nowoczesnego leczenia
- wytyczne towarzystw naukowych a kryteria administracyjne włączania i wyłączania z programu - w poszukiwaniu „złotego środka”
- umiarkowana postać RZS z czynnikami złej prognozy - czy już wtedy włączać nowoczesne leczenie?

• Remisja jako cel terapeutyczny w leczeniu RZS
- administracyjny wymóg przerwania leczenia w programie u pacjenta z remisją - zysk czy strata?
- propozycje zmian programu lekowego w celu kontynuowania leczenia: mniejsze dawki leków, wydłużenie odstępów między podaniami
- terapie doustne vs. terapie podskórne

• Dostęp do innowacyjnego leczenia a obsługa programu lekowego
- czy można uprościć monitorowanie i podawanie terapii lekowych w RZS?
- finansowanie obsługi i zasoby kadrowe - wpływ na możliwości realizacji programu lekowego.

W portalu rynekzdrowia.pl także obszerny tekst relacjonujący najważniejsze wątki z debaty: Polscy pacjenci z RZS mogą być leczeni zgodnie ze światowymi standardami. Są ku temu argumenty

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum