• PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Stanowisko PTR dotyczące innowacyjnych terapii w reumatologii. "Nie zostały objęte refundacją żadne nowe leki"

Autor: oprac. PW • Źródło: PTR, Rynek Zdrowia06 maja 2022 08:23

W opisie programów lekowych brak jest nadal zmian proponowanych przez Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Przejrzystości lub Prezesa AOTMiT. Nie zostały objęte refundacją żadne nowe leki - zauważa PTR w stanowisku, które zostało opublikowane po wejściu w życie nowej listy refundacyjnej leków.

Stanowisko PTR dotyczące innowacyjnych terapii w reumatologii. "Nie zostały objęte refundacją żadne nowe leki"
PTR przedstawiło stanowisko dotyczące dostępu do innowacyjnych terapii dla pacjentów z chorobami zapalnymi stawów. Fot. AdobeStock
  • Polskie Towarzystwo Reumatologiczne przedstawiło stanowisko dotyczące  dostępności innowacyjnych terapii dla pacjentów z zapalnymi chorobami stawów
  • Od 1 maja 2022 r. lek Benepali zawierający biopodobny etanercept nie jest już refundowany w programach lekowych w reumatologii
  • W opisie programów lekowych brak jest nadal zmian proponowanych przez Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Przejrzystości lub Prezesa AOTMiT
  • Jednocześnie nie zostały objęte refundacją żadne nowe leki i substancje czynne oraz nie zostały poszerzone wskazania dla już refundowanych leków
  • PTR przypomina listę postulowanych zmian w zapisach programów lekowych oraz leków, które najpilniej powinny zostać udostępnione chorym

Programy lekowe w reumatologii. Lista leków refundowanych

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne informuje, że od 1 maja 2022 r., dostęp pacjentów z zapalnymi chorobami stawów do skutecznych terapii w Polsce nie uległ dalszemu poszerzeniu.

Od 1 maja 2022 r. lek Benepali zawierający biopodobny etanercept nie jest już refundowany w programach lekowych w reumatologii. Jest to kontynuacja wcześniej zaobserwowanego trendu wycofywania z Polski leków biologicznych, w tym biorównoważnych, przez część podmiotów odpowiedzialnych.

Aktualnie refundacją w ramach ww. programów objęte są następujące produkty lecznicze (w kolejności alfabetycznej nazw substancji czynnej i nazw produktów leczniczych):
• adalimumab (Amgevita, Humira, Hyrimoz, Idacio),
• baricytynib (Olumiant),
• certolizumabpegol (Cimzia),
• etanercept (Enbrel, Erelzi),
• golimumab (Simponi),
• infliksymab (Flixabi, Remicade, Remsima, Zessly),
• ixekizumab (Taltz),
• rituksymab (Mabthera, Riximyo),
• sekukinumab (Cosentyx),
• tocilizumab (RoActemra, forma dożylna oraz podskórna),
• tofacytynib (Xeljanz).

Nadal brak zmian w zapisach programów lekowych

W opisie programów lekowych brak jest nadal zmian proponowanych przez Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Przejrzystości lub Prezesa AOTMiT:
• umożliwienie pacjentom z RZS kwalifikacji do programu od stopnia umiarkowanej aktywności choroby (DAS28 >3,2 lub DAS >2,4),
• skrócenie czasu nieskutecznego leczenia dwoma lekami z grupy NLPZ u pacjentów z chorobami ze spektrum spondyloatropatii (ZZSK, ŁZS, SpA) do 4 tygodni łącznie.

Jednocześnie nie zostały objęte refundacją żadne nowe leki i substancje czynne oraz nie zostały poszerzone wskazania dla już refundowanych leków.

PTR: oto leki, które najpilniej powinny zostać udostępnione

Z uwagi na czas i zaawansowanie toczącego się procesu refundacyjnego oraz potrzeby kliniczne pacjentów, lekami, które najpilniej powinny zostać udostępnione chorym są:
Leki biologiczne:
• iksekizumab (inhibitor IL-17) – ZZSK oraz osiowa i obwodowa postać SpA
• sekukinumab (inhibitor IL-17) – osiowa i obwodowa postać SpA
Inhibitory kinaz janusowych:
• upadacytynib (inhibitor JAK1) – RZS, ZZSK i ŁZS

Dla pacjentów z nieradiograficzną postacią SpA wszystkie leki refundowane w programie powinny być dostępne, zarówno w postaci osiowej, jak i obwodowej.

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne ma nadzieję, że w dalszej kolejności refundacją objęte zostaną oczekiwane przez pacjentów i lekarzy kolejne terapie w następujących wskazaniach klinicznych:
• tofacytynib (inhibitor JAK1/JAK3) – ZZSK i MIZS
• filgotynib (inhibitor JAK1) – RZS
• guselkumab (inhibitor IL-23) – ŁZS
• ryzankizumab (inhibitor IL-23) – ŁZS
• anakinra (inhibitor receptora IL-1) – postać układowa MIZS i ch. Stilla u dorosłych
• canakinumab (inhibitor IL-1 beta) – postać układowa MIZS i ch. Stilla u dorosłych
• anifrolumab (inhibitor receptora interferonów typu I) – toczeń rumieniowaty układowy
• nintedanib (inhibitor kinaz tyrozynowych) – ch. śródmiąższowa płuc związana z twardziną układową (SSc-ILD) oraz ch. śródmiąższowa płuc o fenotypie postępującym z włóknieniem (ILD-PF) w przebiegu chorób układowych tkanki łącznej, w tym RZS

Potrzebna terapia skrojona na miarę pacjenta

Ze względu na złożony patomechanizm, heterogenny obraz kliniczny, współwystępowanie innych chorób oraz zróżnicowaną osobniczo odpowiedz na leczenie istnieje potrzeba dostosowanej, skrojonej na miarę pacjenta terapii.

Dostępność do innowacyjnych leków o różnych mechanizmach działania pozwala na osiągnięcie remisji klinicznej u co raz większej liczby pacjentów i utrzymanie tego stanu przez co raz dłuższy czas w ciągu całego ich życia.

Pod stanowiskiem PTR podpisali się: prof. Włodzimierz Samborski - prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, prof. Marek Brzosko - przewodniczący Komisji ds. Polityki Zdrowotnej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, dr Marcin Stajszczyk - przewodniczący Komisji ds. Polityki Lekowej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

Treść stanowiska w oryginale - pod tekstem.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum