• PARTNER SERWISUpartner serwisu

Reumatologia. Będzie program pilotażowy "szybkiej ścieżki" diagnostyki i leczenia

Autor: Piotr Wróbel • Źródło: Rynek Zdrowia11 października 2022 14:38

Od 1 stycznia można oczekiwać wprowadzenia pilotażu "szybkiej ścieżki" diagnostycznej dla pacjentów z podejrzeniem wczesnego zapalenia stawów. - To niezmiernie istotne, gdyż najlepsze efekty leczenia pacjentów z zapalnymi chorobami reumatycznymi uzyskuje się, jeśli terapia zostanie wprowadzona w ciągu 12 tygodni od pojawienia się pierwszych objawów - zaznacza prof. Brygida Kwiatkowska, konsultant krajowa w dziedzinie reumatologii.

Reumatologia. Będzie program pilotażowy "szybkiej ścieżki" diagnostyki i leczenia
Dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, posłanka PiS Violetta Porowska, wiceminister Maciej Miłkowski, dr n. med. Marek Tombarkiewicz i zastępca Rzecznika Praw Pacjenta Grzegorz Błażewicz podczas konferencji prasowej w Sejmie Fot. PAP/Paweł Supernak
  • W przeddzień Światowego Dnia Reumatyzmu Ministerstwo Zdrowia przekazało informację o pilotażu "szybkiej ścieżki" dla pacjentów reumatologicznych
  • Program pilotażowy „Kompleksowej opieki nad chorym z wczesnym zapaleniem stawów KOWZS” ma poprawić wyniki leczenia
  • Optymalne wyniki leczenia chorzy uzyskują pod warunkiem rozpoczęcia terapii w tzw. oknie terapeutycznym, czyli w ciągu 12 tygodni od wystąpienia pierwszych objawów
  • Obecnie pacjenci często nie otrzymują skutecznego leczenia w takim czasie ze względu na długie oczekiwanie na diagnostykę i konsultacje
  • W ramach programu pilotażowego wskazanych zostanie 8 ośrodków koordynujących, do których specjaliści, w tym lekarze POZ, będą mogli kierować pacjentów

Reumatologia. Pilotaż opieki kompleksowej

O oczekiwanym wprowadzeniu programu pilotażowego „Kompleksowej opieki nad chorym z wczesnym zapaleniem stawów KOWZS” poinformował we wtorek 11 października wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski podczas konferencji prasowej w Sejmie. Założenia programu zostały omówione podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów.

- To prezent od ministra zdrowia, o którym pacjenci dowiadują się w przeddzień obchodzonego 12 maja Światowego Dnia Reumatyzmu - mówiono na posiedzeniu zespołu.

- Zaczynam żałować, że nie zachorowałam dopiero teraz - żartobliwie podkreślała znaczenie zapowiadanego programu Violetta Zajk, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”.

Twórcy programu pilotażowego „Kompleksowej opieki nad chorym z wczesnym zapaleniem stawów KOWZS” oczekują, że poprawi dostęp do świadczeń specjalistycznych dla pacjentów z zapalnymi chorobami reumatycznymi, dotychczas niediagnozowanych i nieleczonych (pierwszorazowych) oraz zmniejszy liczbę osób oczekujących na wizytę w poradniach specjalistycznych.

Jednocześnie ma znacząco zmniejszyć liczbę hospitalizacji z powodu zapalnych chorób reumatologicznych oraz zmniejszyć koszty społeczne krótko- i długookresowej niezdolności do pracy.

Okno terapeutyczne. O skuteczności leczenia decyduje 12 tygodni

Jak podkreśla prof. Brygida Kwiatkowska, konsultant krajowa w dziedzinie reumatologii,  „szybka ścieżka” diagnostyki i leczenia w reumatologii została stworzona z myślą o pacjentach pierwszorazowych z objawami wczesnego zapalenia stawów. 

Pilotaż zakłada, że pacjent powinien w ciągu 12 tygodni od wystąpienia pierwszych objawów choroby rozpocząć leczenie, czyli w tzw. oknie terapeutycznym, co daje największą szansę na uzyskanie trwałej remisji choroby na jej wczesnym etapie. Wtedy też można oczekiwać, że choroba nie doprowadzi do zmian w stawach powodujących niepełnosprawność. Jest to istotne, gdyż na zapalne choroby reumatyczne, w przeciwieństwie do chorób zwyrodnieniowych, zapadają ludzie młodzi.

Obecnie chory z RZS ma postawioną diagnozę średnio po około 35 tygodniach od pojawienia się pierwszych objawów. Konsekwencją jest późne włączanie leczenia, już poza oknem terapeutycznym, co daje mniejszą szansę pacjentowi na uzyskanie remisji.

Ponadto przewlekły utrzymujący się proces zapalny zwiększa ryzyko pojawienia się schorzeń współistniejących takich jak choroby sercowo-naczyniowe, nowotwory, cukrzyca, depresja będących przyczyną przedwczesnych zgonów.

Z danych przedstawionych przez konsultant krajową wynika, że ponad połowa ankietowanych pacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) musi zacząć utrzymywać się z renty inwalidzkiej oraz jest zagrożona ubóstwem.

Kompleksowa opieka nad pacjentem z wczesnym zapaleniem stawów ma zapewnić koordynację leczenia obejmującego przeprowadzenie właściwej diagnostyki mającej na celu rozpoznanie wczesnej choroby stawów, rozpoczęcie leczenia na wczesnym etapie choroby, monitorowanie efektów leczenia oraz zapewnienie indywidualnej rehabilitacji leczniczej. W przypadku wskazań istotne jest też zapewnienie szybkiego dostępu do leczenia w ramach programów lekowych.

Pacjent reumatologiczny na "szybkiej ścieżce"

Prof. Brygida Kwiatkowska zaznacza, że pilotaż pozwoli na szybkie zaopiekowanie się pacjentami zgłaszającymi się do lekarza podstawowej opieki lub innego lekarza specjalisty z obrzękiem i bólem nawet jednego stawu, który nie jest wynikiem urazu, lub bólem kręgosłupa o charakterze zapalnym.

- Już wtedy, jeśli  lekarz nie jest w stanie ustalić konkretnego rozpoznania, to powinien skierować chorego do ośrodka realizującego KOWZS - wyjaśnia prof.Brygida Kwiatkowska.

Jak przekazał wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski obecny na posiedzeniu zespołu parlamentarnego ds. pacjentów, w ramach programu pilotażowego wskazanych zostanie 8 ośrodków koordynujących.

Ośrodkiem koordynującym będzie szpital posiadający oddział reumatologii, zapewniający jednocześnie wymaganą infrastrukturę do realizacji świadczeń w ramach opieki kompleksowej. 

- Na razie projekt nie obejmie całego kraju, ale oczywiście założenie projektu pilotażowego jest takie, żeby wszystkie rozwiązania, które okażą się dobre w tym projekcie zostały wprowadzone do powszechnie dostępnego leczenia w ramach świadczeń gwarantowanych - powiedział minister Miłkowski.

Dodał, że zdecydowanie większej populacji dotyczy rozwiązanie wprowadzające dodatkowe świadczenia wczesnego diagnozowania zapalnych chorób reumatycznych w poradni specjalistycznej. -  Po to, aby tę diagnostykę przyspieszyć, by mogła zmieścić się w czasie 3 miesięcy - mówił.

Dotychczas diagnostyka chorób reumatycznych była opóźniana także ze względu na zbyt niskie wyceny, które powodowały, że pacjent musiał być często hospitalizowany, by można było przeprowadzić kompleksowe badania.

Nowe wyceny świadczeń w reumatologii

- Diagnostyka będzie możliwa w poradniach znajdujących się w strukturze lecznictwa szpitalnego, w strukturze oddziału. Tam, gdzie lekarze mają dostęp do badań laboratoryjnych i do wykonywania badań obrazowych, w tym rezonansu magnetycznego - precyzował wiceminister.

Jak powiedział, projekt pilotażu na wstępie doprowadzi do zwiększenia kosztów, bardzo możliwe, że nie okażą się one jednak duże. Celem jest m.in. ograniczenie kosztownego leczenia wynikającego z opóźnionej bądź niewłaściwie postawionej diagnozy.

Zmiany wejdą od 1 stycznia, będą uwzględniały nowe wyceny świadczeń w reumatologii i zmianę kosztów. - Nowe wyceny są całkiem uczciwe i pozwolą podmiotom na szersze niż dotąd prowadzenie diagnostyki ambulatoryjnej u chorych z podejrzeniem zapalnej choroby reumatycznej - powiedział wiceminister.

- Czekamy teraz na publikację rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego pilotażu. Może pojawić się nawet jeszcze w tym miesiącu. Gdy projekt zostanie przedstawiony proszę o szczegółowe uwagi. Chcemy, by gotowe rozporządzenie zostało opublikowane do połowy grudnia, aby ośrodki uzyskały czas na przygotowanie się - przekazał wiceminister Miłkowski.

Konsultacje ze specjalistami będą dużo szybsze

Prof. Brygida Kwiatkowska podkreślała, że projekt programu pilotażowego zakłada nie tylko szybką diagnostykę , ale i możliwość konsultacji pacjenta u pięciu specjalistów w ramach wyceny świadczenia.

- Do tej pory nasza kompleksowa opieka opierała się na znajomościach osobistych. Dzięki nim pacjentów mogłam kierować na konsultacje do gastroenterologa, dermatologa, okulisty. Obecnie pacjent będzie miał wyznaczoną ścieżkę, po które szybko dotrze do specjalisty - mówiła profesor.

Na "szybką ścieżkę" diagnostyki w ramach pilotażu pacjentów z podejrzeniem zapalnej choroby reumatycznej będą mogli kierować lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, jak również każdy specjalista i reumatolog, który nie ma możliwości prowadzenia szybkiej diagnostyki w małej poradni reumatologicznej.

Pilotaż przewiduje kompleksową, roczną opiekę nad pacjentami. - Udowodnimy, że taka opieka daje przełożenie na dobrą jakość leczenia pacjenta - przekonuje prof. Brygida Kwiatkowska.

Program zakłada oczywiście ewaluację efektów. Ewaluacja programu obejmuje m.in. oszacowanie zaoszczędzonych kosztów pośrednich, czyli określenie, w jakim stopniu wczesne wykrycie choroby przełożyło się na pozostanie pacjenta na rynku pracy, bez konieczności uzyskiwania długotrwałych zwolnień chorobowych na leczenie.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum