Reumatolodzy o nowych cząsteczkach w programie leczenia RZS: istotny postęp

Autor: PTR/Rynek Zdrowia • • 30 sierpnia 2019 16:55

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne przypomina, że w ramach programu lekowego B.33 dla pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów refundacją objęto dwie nowe cząsteczki.

Reumatolodzy o nowych cząsteczkach w programie leczenia RZS: istotny postęp
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Nowe leki zostały wprowadzone do programu lekowego B.33 w oparciu o zmiany w obwieszczeniu refundacyjnym Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Nowe cząsteczki to: baricytynib (Olumiant) i tofacytynib (Xeljanz).

Baricytynib dostępny jest dla pacjentów tylko w pierwszej linii leczenia po nieskuteczności klasycznych leków modyfikujących, natomiast tofacytynib zarówno w pierwszej, jak i kolejnych liniach terapii po nieskuteczności leków biologicznych i baricytynibu.

Decyzja ministra zdrowia dot. pozycjonowania obu leków w programie lekowym jest zgodna z wnioskiem o objęcie refundacją, jaki każdy z podmiotów odpowiedzialnych złożył do oceny przez AOTMiT - zauważa PTR w stanowisku zamieszczonym na stronie Towarzystwa.

Obie cząsteczki należą do innowacyjnej nowej grupy leków – inhibitorów kinaz janusowych (JAK), które działają przeciwzapalnie hamując aktywności cytokin wewnątrzkomórkowo. Skuteczność i profil bezpieczeństwa inhibitorów JAK są porównywalne do skuteczności i profilu bezpieczeństwa leków biologicznych.

Z uwagi na budowę chemiczną drogą podania leków jest droga doustna. Oba leki mogą być stosowane w skojarzeniu z metotreksatem lub w monoterapii.

Baricytynib (Olumiant) jest dostępny w postaci tabl. 4 mg i dawkowany jest 4 mg jeden raz na dobę. Tofacytynib (Xeljanz) jest dostępny w postaci tabl. 5 mg i dawkowany jest 5 mg dwa razy na dobę.

Jak przypomina PTR, maksymalna dawka dobowa obu leków ze względów bezpieczeństwa nie może być przekroczona, a w sytuacjach szczególnych dawkę można zmniejszyć zgodnie z aktualnie obowiązującą ChPL.

Oba leki stanowią istotny postęp w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów oraz innych chorób zapalnych i autoimmunizacyjnych - podkreśla PTR.

Więcej: www.reumatologia.ptr.net.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum