• PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Refundacja leczenia przetoczeniami immunoglobulin - tylko zgodnie z ChPL

Autor: *Marcin Stajszczyk/Rynek Zdrowia • • 20 września 2013 10:15

Od 1 lipca 2010 roku w Polsce, zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ dot. warunków realizacji świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne zmieniły się wskazania medyczne do leczenia przetoczeniami immunoglobulin. Zgodnie z ustawą refundacyjną immunoglobuliny są refundowane jedynie w programie lekowym "Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci". Rozliczenie terapii immunoglobulinami w ramach leczenia szpitalnego reguluje jedynie zarządzenie Prezesa NFZ a nie ustawa refundacyjna.

Refundacja leczenia przetoczeniami immunoglobulin - tylko zgodnie z ChPL
Fot. Tamakisono/Flickr

We wcześniejszym zarządzeniu Prezesa NFZ z 29 czerwca 2009 roku wskazania zostały wymienione w dokumencie, nie ograniczały się jedynie do wskazań rejestracyjnych i obejmowały m.in. choroby tkanki łącznej, zapalenie skórno-mięśniowe, zapalenie wielomięśniowe oraz wtórne niedobory odporności. W 2010 roku zmieniono kryteria. W miejsce wymienionych wskazań pojawił się nowy zapis „zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego” i taki został utrzymany do teraz (ostatnie zarządzenie nr 90/2012/DSOZ z dnia 11 grudnia 2012).

To powoduje, że dla części pacjentów leczenie przetoczeniami immunoglobulin stało się niedostępne nawet w przypadkach, kiedy jest uznanym sposobem postępowania na świecie, jak u dzieci z chorobami reumatycznymi. Koszty takiego leczenia zastosowanego w trakcie hospitalizacji płatnik zwraca szpitalowi na podstawie ilości podanych gramów substancji niezależnie od rozliczenia hospitalizacji w ramach jgp.

Zgodnie z ustawą refundacyjną immunoglobuliny są refundowane jedynie w programie lekowym „Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci”. Rozliczenie terapii immunoglobulinami w ramach leczenia szpitalnego reguluje jedynie zarządzenie Prezesa NFZ, a konkretnie zał. nr 3 czyli katalog świadczeń do sumowania.

Co mówią zarządzenia i wskazania

Dla przypomnienia, poniżej rzeczone fragmenty obu zarządzeń (zał. nr 3) oraz wskazania do stosowania immunoglobulin wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL):

Zarządzenie Nr 28/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Leczenie przetoczeniami immunoglobulin:

- pierwotny niedobór odporności 
(z wyłączeniem dzieci leczonych w ramach programu terapeutycznego: Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci immunoglobulinami);


- wtórny niedobór immunoglobulin IgG poniżej 500 mg % w tym: niedobór odporności u chorych po przeszczepieniu szpiku lub narządu unaczynionego;


- choroby tkanki łącznej, miastenia, zespół Gullain - Barre, zespół Kawasaki, samoistna plamica małopłytkowa na tle immunologicznym, zapalenie skórno-mięśniowe, zapalenie wielomięśniowe, przewlekła polineuropatia o podłożu immunologicznym (CIDP, MMN-CB)
;

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum