• PARTNER SERWISUpartner serwisu

Program leczenia ŁZS i RZS przekazany do uzgodnień zewnętrznych

Autor: Marcin Stajszczyk*/Rynek Zdrowia • • 22 kwietnia 2011 21:59

W dniu 22 kwietnia 2011 roku Ministerstwo Zdrowia przekazało do uzgodnień zewnętrznych dwa terapeutyczne programy zdrowotne: LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS) oraz LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW (RZS) I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW (MIZS) O PRZEBIEGU AGRESYWNYM.

Program leczenia ŁZS i RZS przekazany do uzgodnień zewnętrznych

Program „Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS) o przebiegu agresywnym” jest nowym programem w wykazie świadczeń gwarantowanych. W projekcie przewidziano leczenie pacjentów z ŁZS, zarówno z postacią osiową, jak i postacią obwodową choroby.

Do programu będą mogli być zakwalifikowani pacjenci z ŁZS rozpoznanym na podstawie kryteriów Benetta lub CASPAR, u których choroba pozostaje aktywna pomimo leczenia tradycyjnymi lekami modyfikującymi w przypadku postaci obwodowej lub niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi w przypadku postaci osiowej.

W postaci obwodowej w kryteriach włączenia wyodrębniono dwie podgrupy: pacjentów z dominującymi objawami zapalenia stawów (wymagane zajęcie >5 stawów bolesnych i obrzękniętych) oraz pacjentów z dominującymi objawami skórnymi łuszczycy (wymagane zajęcie >3 stawów bolesnych i obrzękniętych oraz PASI, DLQI i BSA >10). W postaci osiowej kryteria włączenia odpowiadają kryteriom stosowanym w programie leczenia ZZSK.

ŁZS i łuszczyca - razem czy osobno?
Monitorowanie skuteczności leczenia w programie (adekwatna odpowiedź na leczenie) zależy od postaci choroby, na podstawie której pacjent został zakwalifikowany do leczenia – w postaci obwodowej wykorzystywany będzie wskaźnik PsARC, a w postaci osiowej wskaźnik BASDAI.

W projekcie zapisano, że świadczenie może być realizowane w ośrodkach udzielających świadczeń z zakresu reumatologii i dermatologii, choć program dotyczy leczenia ŁZS o przebiegu agresywnym, a nie łuszczycy plackowatej. Poza tym kryteria monitorowania skuteczności leczenia są kryteriami wyłącznie reumatologicznymi.

Należy zastanowić się czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie dwóch oddzielnych programów do leczenia ŁZS (reumatologia) i łuszczycy (dermatologia), co pozwoliłoby leczyć chorych w zależności od postaci choroby przez odpowiednich specjalistów. Jeśli miałby pozostać tylko jeden program to dla pacjentów z dominującymi objawami skórnymi należałoby opracować odmienne kryteria odpowiedzi na leczenie uwzględniające wskaźniki dermatologiczne.

Sposób wyboru terapii zastał zapisany analogicznie do ustalonego w programach leczenia RZS/MIZS i ZZSK tzn. po negacjach cenowych pomiędzy MZ a podmiotami odpowiedzialnymi raz na 6 m-cu MZ wskazuje stosowaną terapię. Jest to najmniej kosztowna technologia medyczna z punktu widzenia płatnika publicznego (kryteria oceny takie same jak w programach RZS/MIZS i ZZSK).

Program RZS - przywrócony zapis
W programie „Leczenie reumatoidalnego zapalenia i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym” w części definiującej kryteria zakończenia udziału w programie przywrócono zapis utraty adekwatnej odpowiedzi na leczenie rozumianej jako brak zmniejszenia DAS28 o wartość 1,2 po każdych następnych 6 miesiącach terapii począwszy od pierwszego badania podczas którego stwierdzono adekwatną odpowiedź na leczenie.

W komentarzu do projektu rozporządzenia MZ napisało: „Podczas procedowania nad poprzednim rozporządzeniem w zakresie programu „Leczenie reumatoidalnego zapalenia i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym”, które weszło w życie 30 grudnia 2010 r., w ramach konsultacji społecznych wpłynęła uwaga Profesora Piotra Wilanda, Kierownika Katedry Kliniki Reumatologii AM we Wrocławiu, z wnioskiem o usunięcie przedmiotowego zapisu. Uwaga została uwzględniona.

Następnie w dniu 9 lutego 2011 r. wpłynęło stanowisko Konsultanta Krajowego o błędnym zapisie w programie poprzez usunięcie przedmiotowego akapitu wraz z wnioskiem o natychmiastowe dodanie z powrotem powyższego akapitu do zapisów programu. Zmiana przedmiotowego zapisu nie wpłynie na poziom finansowania w programie.”

Należy zaznaczyć, że aktualnie zgodnie ze stanowiskiem MZ i Konsultanta Krajowego w obecnej aplikacji smpt w programie leczenia RZS „utrata adekwatnej odpowiedzi” jest zdefiniowana, a to oznacza, że brak spadku DAS28 o 1,2 zgodnie z podaną definicją skutkuje koniecznością zmiany leku lub zakończeniem leczenia.

Termin konsultacji - do 9 maja
Podano, że rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia czyli 22 lipca 2011 roku. Jest to również data początku obowiązywania kolejnego komunikatu MZ w sprawie terapii inicjującej w RZS i MIZS oraz terapii stosowanej w ZZSK. Termin zgłaszania uwag do w/w projektu rozporządzenia upływa 9 maja 2011 roku.

Link do projektów rozporządzenia: http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_prmz__22042011.pdf


*Dr n. med. Marcin Stajszczyk jest specjalistą – reumatologiem, koordynatorem leczenia biologicznego w Śląskim Szpitalu Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym w Ustroniu; członkiem Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum