PTR przedstawiło opinię o zmianach w programie lekowym dot. RZS i MIZS

Autor: PTR/Rynek Zdrowia • • 01 lutego 2016 11:50

Z jednej strony wprowadza się zapisy korzystne dla chorych, jednocześnie w innych fragmentach pozostają lub pojawiają się zapisy niekorzystne dla pacjentów - stwierdza Polskie Towarzystwo Reumatologiczne w stanowisku opiniującym projekt zmian w programie lekowym B.33 dot. leczenia biologicznego RZS i MIZS.

PTR przedstawiło opinię o zmianach w programie lekowym dot. RZS i MIZS

Jak zaznaczono w stanowisku, Polskie Towarzystwo Reumatologiczne z zadowoleniem przyjmuje wolę Ministerstwa Zdrowia do konsultowania proponowanych zmian w programach lekowych.

W nadesłanym projekcie zmian do programu lekowego B.33 dostrzegamy chęć rozwiązywania istotnych problemów funkcjonowania leczenia biologicznego w reumatologii w Polsce. Jednakże ostateczny efekt jest daleki od zgłaszanych od wielu lat uwag ze strony PTR. Z jednej strony wprowadza się zapisy korzystne dla chorych, jednocześnie w innych fragmentach pozostają lub pojawiają się zapisy niekorzystne dla pacjentów - zauważają podpisani pod stanowiskiem eksperci PTR dr Marcin Stajszczyk - przew. Komisji ds. Polityki Zdrowotnej i Programów Lekowych PTR, prof. Piotr Wiland - przew. Sekcji Rekomendacji i Inicjatyw Klinicznych PTR, prof. Eugeniusz J. Kucharz - prezes PTR.

Poniżej przedstawiamy opinię dotyczącą projektu programu B.33 podzieloną na sprawy dotyczące leczenia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, a następnie dzieci chorujących na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów.

I. Leczenie RZS
Z przedstawionych propozycji zmian dotyczących leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) PTR w pełni akceptuje niżej wymienione zmiany:

- wprowadzenie zgodnie ze stanowiskiem PTR zmiany w części dawkowanie w pkt. 3 dot. usunięcia wymogu obligatoryjnego stosowania leku biologicznego z innym lekiem modyfikującym, gdy metotreksat nie może być stosowany poprzez użycie terminu „rozważyć podanie”, w tym należałoby niżej dodać "tolerowanej" we fragmencie „w obowiązującej lub tolerowanej dawce”.

 Z przedstawionych propozycji zmian dotyczących leczenia RZS PTR częściowo akceptuje niżej wymienione zmiany i stoi na stanowisku, że wymagają one dalszych prac i doprecyzowania:

- w części czas leczenia w programie oraz w części kryteria wyłączenia z programu wprowadzenia możliwości zmniejszania dawek leków biologicznych i wydłużania okresu pomiędzy podaniami leków, ale w formie w jakiej zostało to zapisane nie zmienia to znacząco sytuacji pacjentów.

PTR stoi na stanowisku, że czas leczenia w programie nie powinien być sztywno określony, a o jego trwaniu powinien decydować lekarz prowadzący leczenie chorego a nie Zespół Koordynacyjny (ZK), którego członkowie nie znają pacjenta, a proponowany zapis nadaje właśnie ZK takie kompetencje.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum