PTR/Rynek Zdrowia | 18-01-2017 12:50

PTR pozytywnie o działaniach ministerstwa ws. programów lekowych

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne z satysfakcją przyjmuje wprowadzenie przez Ministerstwo Zdrowia nowego programu lekowego dla chorych z zapalnymi chorobami reumatycznymi - podało PTR w oficjalnym komunikacie.

PTR zwraca szczególną uwagę na pozytywne zapisy programu wychodzące naprzeciw oczekiwaniom pacjentów i lekarzy. Fot. Shutterstock (zdj. ilustracyjne)

Od 1 stycznia 2017 r. w życie wszedł nowy program lekowy B.82 "Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK".

Program umożliwia kwalifikację do leczenia biologicznego pacjentów z wczesną postacią ZZSK zgodnie z aktualnymi rekomendacjami EULAR i ASAS, co stawia polskich pacjentów na równi z chorymi z innych krajów europejskich. Jest to niewątpliwie duży krok naprzód w poszerzaniu dostępu pacjentów do nowoczesnego leczenia w Polsce - stwierdza komunikat PTR podpisany przez prof. Eugeniusza Kucharza, prezesa PTR i dr Marcina Stajszczyka, przewodniczącego Komisji ds. Polityki Zdrowotnej i Programów Lekowych PTR.

PTR zwraca szczególną uwagę na pozytywne zapisy programu wychodzące naprzeciw oczekiwaniom pacjentów i lekarzy, będące jednocześnie w zgodzie z aktualnymi rekomendacjami EULAR i ASAS dotyczące indywidualnego podejścia do pacjenta i pozwalające na uzyskanie jak największych efektów terapeutycznych leczenia biologicznego.

Program zakłada utrzymanie aktywnego leczenia u wszystkich pacjentów uzyskujących niską aktywność choroby przez okres 12-15 miesięcy, co daje szansę na utrwalenie efektu klinicznego. Po tym okresie należy podjąć próbę odstawienia leku. W przypadku uzasadnionych klinicznie czasowych przerw w podawaniu leku biologicznego łączny czas leczenia ulega wydłużeniu o ten okres.

Program wprowadza bardzo korzystną dla pacjentów regulację mówiącą, że jeśli u chorego zaprzestano podawania leku z powodu uzyskania małej aktywności choroby i doszło u niego do nawrotu aktywnej choroby w okresie poniżej 12 tygodni, wtedy decyzja o długości leczenia, dawkowaniu i częstości podawania leku biologicznego po nawrocie i ponownym uzyskaniu niskiej aktywności choroby, należy do lekarza prowadzącego.

Program umożliwia także lekarzowi prowadzącemu zwrócenie się do Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych o wyrażenie zgody na kontynuację leczenia w uzasadnionych sytuacjach klinicznych w przypadku nieuzyskania przez chorego małej aktywności choroby w określonym przez program czasie, szczególnie u pacjentów z wyjściową bardzo dużą aktywnością choroby i/lub występowaniem czynników złego rokowania.

PTR bardzo dobrze ocenia zapisy nowego programu i ma nadzieję, że także inne leki z grupy inhibitorów TNF alfa posiadające rejestrację do leczenia nieradiograficznej postaci SpA, będą mogły być refundowane w programie B.82. Jednocześnie PTR stoi na stanowisku, że powyższe korzystne dla pacjentów regulacje powinny zostać wprowadzone do innych programów lekowych obejmujących leczeniem biologicznym chorych na RZS, MIZS, ZZSK i ŁZS - czytamy w komunikacie.

PTR informuje ponadto, że Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do PTR o opinię ws. planowanych zmian w pozostałych programach lekowych B.33, B.35 i B.36. Wszystkie proponowane zmiany zostały ocenione jako korzystne dla pacjentów i zgodne z aktualnymi rekomendacjami towarzystw naukowych i aktualną wiedzą medyczną.