PTR/Rynek Zdrowia | 03-10-2018 22:26

PTR o nowych wycenach w reumatologii: część z nich niebezpieczna dla chorych

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii w oficjalnym stanowisku krytycznie odnieśli się do projektu taryf dla świadczeń gwarantowanych z zakresu reumatologii finansowanych w ramach JGP: H86–H98.

ZG PTR i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii w oficjalnym stanowisku krytycznie odnieśli się do projektu taryf dla świadczeń gwarantowanych z zakresu reumatologii. Fot. archiwum

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii po zapoznaniu się z opublikowanym przez AOTMiT projektem (z 17 września) taryf dla świadczeń gwarantowanych z zakresu reumatologii finansowanych w ramach JGP: H86–H98 uznali za niezasadne ustalenie taryf w pełnym zakresie jaki został zaproponowany w przedstawionym raporcie. Nie podzielają stanowiska Rady ds. Taryfikacji nr 13/2018 z dnia 26 września 2018 r., że wszystkie zaproponowane zmiany i taryfy są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynkowe ze strony środowiska reumatologów.

ZG Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii informują, że zgodnie z podanym w projekcie terminem złożyli swoje pisemne uwagi w dniu 24 września 2018 roku, a następnie w dniu 26 września 2018 roku przedstawili je ustnie w trakcie trwania posiedzenia Rady ds. Taryfikacji.

Krytyczne uwagi ZG Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii odnoszą się do zaproponowanego przez AOTMiT obniżenia wyceny dla grupy „H96D > 3dni” o 15,75% oraz obniżenia wyceny dla grupy „H87 >2 dni” (wcześniej H87D) o 3,4%.

Zgodnie ze stanowiskiem ZG Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii jest to nieuzasadnione z racji wagi problemów medycznych przyporządkowanych tym grupom, grozi utratą kruchej stabilności finansowej oddziałów reumatologicznych i może prowadzić do ograniczenia dostępu do świadczeń gwarantowanych najciężej chorym pacjentom ze szkodą dla nich.

Zaproponowane przez AOTMiT nowe taryfy świadczeń, w tym obniżenie wyceny dla grup „H87 > 2dni” i „H96D > 3 dni”, oraz ocena ich wpływu na budżet płatnika, a tym samym szpitali, oparta została o dane z 2016 roku i nie bierze pod uwagę wzrostu kosztów funkcjonowania szpitali z jakim mamy obecnie do czynienia.

ZG Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii popierają zwiększenie wyceny świadczeń w pozostałych grupach, przez co przestaną być one deficytowe dla szpitali, co było postulowane przez środowisko reumatologów i podlegało wcześniejszym wspólnym ustaleniom.

ZG Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii popierają stworzenie nowych grup rozliczeniowych, a w szczególności dotyczących wczesnej diagnostyki reumatologicznej, zarówno ambulatoryjnej, jak i warunkach hospitalizacji, co jest efektem wielomiesięcznej wspólnej pracy AOTMiT oraz zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii.

Wprowadzenie tych grup będzie niewątpliwie dużym wspólnym sukcesem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii oraz AOTMiT i Ministra Zdrowia. Sukcesem, którego beneficjentami będą pacjenci.

ZG Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii stoją na stanowisku, że wprowadzenie nowych korzystnych zmian nie może się wiązać z jednoczesnym ograniczeniem dostępu do świadczeń najciężej chorym pacjentom z zapalnymi chorobami stawów oraz układowymi chorobami tkanki łącznej i zapaleniami naczyń, którzy wymagają dłuższych hospitalizacji, kosztochłonnej diagnostyki oraz terapii i są rozliczani w ramach grup H87 i H96D.

Jest to szczególnie niebezpieczne dla dzieci z chorobami reumatycznymi, które mogą zostać pozbawione dostępu do skutecznego leczenia. Powyższe szczegółowe uwagi zostały zgłoszone w formie pisemnej oraz w trakcie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji.

ZG Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii zwracają się do Prezesa AOTMiT o niepodejmowanie decyzji zmniejszającej wycenę grup "H87 >2 dni" i "H96D >3 dni" oraz wprowadzenie pozostałych zmian pozytywnie ocenianych przez ekspertów.

Stanowisko zostało przesłane do Prezesa AOTMiT, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Prezesa NRL.

Treść stanowiska ZG PTR i konsultanta krajowego: na stronie PTR.