PTR i konsultant krajowy o koniecznych zmianach w programach lekowych w reumatologii

Autor: PTR/Rynek Zdrowia • • 12 maja 2020 18:26

Dostęp pacjentów z chorobami zapalnymi stawów w Polsce do innowacyjnych terapii stale się poszerza, ale nadal pozostaje na zbyt niskim poziomie w porównaniu do innych krajów europejskich - wynika ze stanowiska Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii.

W Ministerstwie Zdrowia zostały złożone propozycje koniecznych zmian w programach lekowych dla pacjentów z chorobami zapalnymi stawów. Fot. archiwum

Znacząca poprawa dostępności w ostatnich latach była możliwa dzięki istotnym zmianom zapisów programów lekowych w 2017 r. i uproszczeniu funkcjonowania SMPT w 2018 r., ale w dużej mierze także dzięki obejmowaniu refundacją kolejnych leków biologicznych biopodobnych dla infliksymabu, etanerceptu i adalimumabu, co pozwala na roczne oszczędności płatnika zdecydowanie przekraczające 100 mln zł - czytamy w stanowisku Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dz. reumatologii, opublikowanego na stronie Towarzystwa.

Zgodnie ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii zmiany zapisów programów lekowych dają szansę na kolejne przełomowe zmiany w opisie programów lekowych, które mogą zwiększyć dostępność pacjentów do skutecznych terapii.

W Ministerstwie Zdrowia zostały złożone propozycje koniecznych dla pacjentów zmian w programach lekowych. Propozycje zmian są zgodne z aktualną wiedzą medyczną i obowiązującymi rekomendacjami. Dotyczą one 4 programów lekowych obejmujących terapię pacjentów z rozpoznaniem reumatoidalnego zapalenia stawów, młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, łuszczycowego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów oraz nieradiograficznej postaci spondyloatropatii osiowej. Propozycje zmian zostały złożone pod postacią zmienionych nowych opisów programów lekowych.

Proponowane zmiany w poszczególnych programach lekowych są zależne od stopnia aktualnego dostosowania ich zapisów do obowiązujących rekomendacji i aktualnej wiedzy medycznej, i obejmują przede wszystkim: zniesienie administracyjnego czasu leczenia, umożliwienie kwalifikacji do programów pacjentom z umiarkowaną aktywnością choroby, umożliwienie zmniejszania dawek leków lub wydłużenia odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami u wszystkich pacjentów, u których uzyskano cel terapii.

Umożliwienie pacjentom z chorobami zapalnymi stawów w Polsce leczenia zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i rekomendacjami może pozwolić na uzyskanie i utrzymani remisji u coraz większej liczby pacjentów, a w dłuższej perspektywie na dalsze ograniczanie pośrednich kosztów tych chorób - podkreślono w stanowisku.

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii postulują również wprowadzenie nowego świadczenia w programach lekowych pod postacią "rocznego ryczałtu ambulatoryjnego" stanowiącego 12-krotność pojedynczej wizyty ambulatoryjnej, co w jeszcze większym stopniu pozwoli na dostosowanie harmonogramu wizyt pacjentów do ich potrzeb.

PTR i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii stoją na stanowisku, że zaproponowane ogólne propozycje zmian w opisie programów, dotyczące zniesienia ograniczeń czasu leczenia i umożliwienia dostosowywania dawek leków do potrzeb pacjentów, a także wprowadzenie nowego świadczenia w opiece ambulatoryjnej, powinny również obejmować inne programy lekowe w chorobach autoimmunologicznych w gastroenterologii i dermatologii.

Więcej (w tym szczegóły zmian proponowanych w poszczególnych programach): na stronie PTR

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum