Nowe taryfy w reumatologii i chorobach wewnętrznych. Jak zmienia je NFZ?

Autor: Monika Chruścińska- Dragan • Źródło: Rynek Zdrowia, NFZ02 stycznia 2023 16:30

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) opublikował zarządzenie, wprowadzające zmiany w taryfach świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne. Obejmują one m.in. zakres reumatologii, w tym wprowadzają nowe świadczenia szybkiej diagnostyki, chorób wewnętrznych czy gastroskopii i kolonoskopii diagnostycznej.

Nowe taryfy w reumatologii i chorobach wewnętrznych. Jak zmienia je NFZ?
NFZ opublikował nowelizację zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w leczeniu szpitalnym. Zmiany obejmują m.in. reumatologię Fot. Shutterstock
 • Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał nowelizację zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne 
 • Wprowadza m.in. zwiększoną wycenę taryf w zakresie reumatologii i chorób wewnętrznych, likwiduje podział wyceny dla grup H87 i H89 ze względu na czas pobytu
 • Podnosi też wycenę punktową w gastroskopii i kolonoskopii diagnostycznej w trybie ambulatoryjnym

Od stycznia nowe taryfy w reumatologii i internie. Jest zarządzenie Prezesa NFZ 

Od 1 stycznia 2023 roku obowiązują nowe taryfy dla części świadczeń wysokospecjalistycznych. NFZ opublikował nowelizację zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne. Zmiany obejmują m.in. reumatologię, w tym finansowanie nowego świadczenia szybkiej diagnostyki, choroby wewnętrzne czy gastroskopię i kolonoskopię diagnostyczną.  Co się zmieniło? 

W zakresie reumatologii rozporządzenie wprowadza:

 • nową wycenę taryf w grupach H86-H98,
 • nowe świadczenia gwarantowane w obszarze reumatologii obejmujące wczesną diagnostykę chorób reumatycznych (H-95);
 • zmiany w zakresie charakterystyki grupy H90 - zapalenia stawów, układowe choroby tkanki łącznej wymagające intensywnego leczenia > 10 dni hospitalizacji. W ramach grupy umożliwia się rozliczanie świadczeń udzielanych pacjentom z chorobami infekcyjnymi kości i stawów hospitalizowanych dłużej niż 10 dni i wymagających antybiotykoterapii. Wyodrębnia się także populację kosztochłonnych pacjentów dotychczas rozliczanych w ramach grupy H88 - choroby infekcyjne kości i stawów - głównie pacjentów cierpiących na ropne zapalenia stawów;
 • grupę H96C z połączenia grup H96CE i H96CF, co jest w efekcie zniesieniem obowiązującego do tej pory podziału wiekowego i odpowiedzią na postulat środowiska eksperckiego i wynika z tego, że koszty leczenia pacjentów w obu grupach nie są związane z wiekiem pacjenta a z wielochorobowością, która pojawia się u pacjentów z chorobami reumatycznymi około 40. roku życia; 
 • zniesienie podziału wyceny dla grup H87 i H89 ze względu na czas pobytu, wprowadzając nową wartość punktową.

Do listy ICD 9 grupy H90 dodano procedury:

 • 99.210 Wstrzyknięcie antybiotyku nieokreślone
 • 99.211 Podanie antybiotyku na nośniku
 • 99.218 Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie
 • 99.219 Wstrzyknięcie antybiotyku - inne.

Do listy ICD 10 grupy H90 dodano rozpoznania:

 • M00.0 Gronkowcowe zapalenie jedno- lub wielostawowe
 • M00.1 Pneumokokowe zapalenie jedno- lub wielostawowe
 • M00.2 Paciorkowcowe zapalenia jedno- lub wielostawowe
 • M00.8 Inne bakteryjne zapalenia jedno- lub wielostawowe
 • M00.9 Ropne zapalenia stawów, nieokreślone
 • M46.2 Zapalenie kości i jamy szpikowej kręgu
 • M46.3 Infekcja krążka międzykręgowego (ropna)
 • M46.5 Inne infekcyjne choroby kręgosłupa
 • M86.6 Inne przewlekłe zapalenie kości i szpiku
 • M86.8 Inne zapalenie kości i szpiku.

Do listy dodatkowej ICD 10 H8s dodano rozpoznania:

 • M01.0 Meningokokowe zapalenie stawów (A39.8+)
 • M01.1 Gruźlicze zapalenie stawów (A18.0+)
 • M01.2 Zapalenie stawów w chorobie z Lyme (A69.2+)
 • M01.3 Zapalenie stawów towarzyszące innym bakteryjnym chorobom sklasyfikowanym gdzie indziej
 • M01.4 Zapalenie stawów w różyczce (B06.8+).

W zakresie chorób wewnętrznych zmiany obejmują: 

 • implementację nowej taryfy i utworzenie grupy K25 - zaburzenia odżywiania i zaburzenia wodno-elektrolitowe z połączenia grup K26 (zaburzenia wodno-elektrolitowe) i K27 (zaburzenia odżywiania);
 • implementację nowej taryfy i utworzenie grupy K40 - cukrzyca z powikłaniami i inne stany zaburzeń glikemii - z połączenia grup K35 i K37;
 • implementację nowej wyceny i modyfikację grupy K28F - wrodzone wady metaboliczne < 66 r.ż. - poprzez wyodrębnienie populacji dziecięcej i stworzenie dwóch odrębnych grup: K28F - wrodzone wady metaboliczne > 18. roku życia < 66 r.ż. oraz P52 - wrodzone wady metaboliczne u pacjentów poniżej 18 roku życia, dla której pozostawiono wycenę na dotychczasowym poziomie ze względu na trwające w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) prace nad wyceną taryf dla pacjentów pediatrycznych.

Współczynniki korygujące zostają. Ile będą kosztować wprowadzone zmiany? 

Zarządzenie podnosi także wycenę punktową produktów rozliczeniowych dedykowanych gastroskopii i kolonoskopii diagnostycznej w trybie ambulatoryjnym i aktualizuje wartości produktów związanych z leczeniem krwią i jej składnikami.

Pozostawia również współczynniki korygujące dla grup z sekcji F, G i L, które nie zostały objęte zmianą wynikającą z obwieszczenia Prezesa AOTMIT z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego obejmujących choroby wewnętrzne. 

- Skutek finansowy dla wprowadzonych zmian wynikających z obwieszczeń Prezesa AOTMiT z zakresu reumatologii wynosi 53,6 mln zł, z zakresu chorób wewnętrznych wynosi 597,3 mln zł w skali roku - wylicza Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Pozostałe zmiany, jak czytamy w uzasadnieniu zarządzenia, mają charakter porządkujący lub przyczyny techniczne. Akt uchyla bowiem przepisy mające na celu zminimalizowanie skutków epidemii COVID-19 poprzez umożliwienie świadczeniodawcom korygowanie wartości produktu rozliczeniowego niektórych świadczeń z katalogu grup z zastosowaniem współczynników na podstawie realizacji świadczeń udzielonych w roku 2019 albo 2021. Przywraca natomiast zasadę realizacji świadczeń w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym stosowany jest współczynnik. 

  

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum