NIK o wynikach kontroli w Instytucie Reumatologii

Autor: NIK/Rynek Zdrowia • • 21 marca 2016 18:45

NIK ocenia negatywnie niską aktywność Instytutu w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, natomiast pozytywnie - działania podejmowane na rzecz realizacji naprawy finansów i przekształceń strukturalnych w latach 2014- 2015 (I półrocze) - wynika z wystąpienia pokontrolnego NIK opublikowanego w poniedziałek (21 marca).

Podjęte w wyniku restrukturyzacji Instytutu działania doprowadziły do pełnego uregulowania zobowiązań wymagalnych. Fot. archiwum RZ

Kontrola została przeprowadzona w II półroczu 2015 r.

Jak uważa NIK, w stosunku do poprzedniej kontroli przeprowadzonej przez Izbę w 2011 r. - w wyniku której aktywność Instytutu Reumatologii* w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej została oceniona negatywnie - sytuacja nie uległa poprawie, a wręcz pogorszeniu.

Nie została zahamowana tendencja spadkowa udziału przychodów z działalności związanej z prowadzeniem prac naukowych oraz rozwojowych w przychodach ogółem. Niska aktywność działalności badawczo-rozwojowej spowodowała obniżenie rangi Instytutu. To doprowadziło z kolei do obniżenia przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 23 października 2013 r. kategorii naukowej Instytutu do poziomu „B” - poziom zadowalający z rekomendacją wzmocnienia działalności naukowej.

Podczas poprzedniej kategoryzacji jednostek naukowych w roku 2010 Instytutowi przyznano kategorię A. Skutkiem obniżenia kategorii Instytutu było zmniejszenie kwoty dotacji na działalność statutową

Natomiast podjęte przez nowe kierownictwo działania w 2014 roku w ramach realizacji programu restrukturyzacji naprawczej Instytutu w zakresie restrukturyzacji zadłużenia oraz obniżenia kosztów prowadzenia działalności doprowadziły do poprawy wyniku finansowego oraz do odzyskania płynności finansowej.

Doszło do odwrócenia negatywnych tendencji i uzyskania zysku 0,7 tys. zł na koniec 2014 r. Natomiast wg. stanu na 30 czerwca 2015 r. działalność Instytutu zamknęła się stratą w kwocie 2 196,5 tys. zł.
Podjęte w wyniku restrukturyzacji działania doprowadziły do pełnego uregulowania zobowiązań wymagalnych.

Jednak zdaniem NIK działania podejmowane na rzecz pozyskania przychodów były niewystarczające. Według kontrolerów NIK, zaznaczyć należy, że od lipca 2015 r. Instytut rozpocznie spłatę pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., w związku z czym wzrosną koszty finansowe, a wynik finansowy za pierwsze półrocze 2015 r. był ujemny, co świadczy o niestabilnej sytuacji finansowej.

NIK zwraca ostrzega, że brak skuteczności w poszukiwaniu nowych źródeł przychodów może spowodować, iż realizacja programu naprawy finansów Instytutu może zakończyć się niepowodzeniem.

Treść wystąpienia pokontrolnego: czytaj na stronie NIK

*Obecna nazwa jednostki brzmi: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

 

 

 

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum