• PARTNER SERWISUpartner serwisu

MZ tłumaczy stanowisko departamentu - nie ma ograniczeń w dostępie do terapii w RZS

Autor: PWX/Rynek Zdrowia • • 26 kwietnia 2015 08:07

Departament Polityki Lekowej i Farmacji nie ogranicza dostępu do terapii w ramach programu B.33 dla chorych z RZS - stwierdza w oficjalnym stanowisku Ministerstwo Zdrowia. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne opublikowało w tej sprawie komunikat.

MZ tłumaczy stanowisko departamentu - nie ma ograniczeń w dostępie do terapii w RZS
Logo PTR

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne przedstawiło komunikat dla lekarzy i pacjentów w sprawie prowadzenia leczenia biologicznego u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów w ramach programów lekowych B.33 i B.45.

Co chciał powiedzieć departament?

Przypomnijmy, że w piśmie Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ z dn. 11. 03. 2015 r. do prezesów Oddziałów Wojewódzkich NFZ oraz przewodniczącej Zespołu Koordynującego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych zawarto opinię, że pacjenci leczeni biologicznie w programie lekowym B.45 nie mogą być następnie leczeni w programie lekowym B.33.

Zdecydowany sprzeciw przeciwko takim ograniczeniom wyraziło Polskie Towarzystwo Reumatologicznego w stanowisku z dn. 25/03/2015 r.

Czytaj też: Sprzeciw PTR ws. ograniczenia dostępu do leczenia biologicznego pacjentom z RZS

Protestowało także środowisko pacjentów.

Czytaj też: Po interpretacji ministerstwa dot. programów lekowych w RZS. Czy pacjenci pójdą do sądu?

W odpowiedzi na stanowisko PTR Ministerstwo Zdrowia przesłało odpowiedź z dn. 22. 04. 2015 r. potwierdzającą możliwość dostępu do refundowanego leczenia pacjentów w programie B.33 po wcześniejszym leczeniu w programie B.45, jeśli pacjent spełnia kryteria programu określone w obwieszczeniu ministra zdrowia i uzyskał zgodę Zespołu Koordynującego.

Minister "stanowczo zaprzecza jakoby..."

W odpowiedzi podpisanej z upoważnienia ministra zdrowia przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia dr med. Igora Radziewicza-Winnickiego zawarto następujące wyjaśnienia istotne z punktu widzenia poruszonego problemu (pismo z MZ z dn. 22. 04. 2015 r. w całości do pobrania na stronie PTR):

„Minister Zdrowia stanowczo zaprzecza jakoby przedmiotowe pismo stanowiło próbę ograniczenia dostępu do terapii refundowanych w ramach programu B.33 pacjentom, których terapię prowadzono w przeszłości w ramach programu B.45 oraz spełniających obecnie kryteria udziału w programie B.33 i pragnie wskazać, że w dalszym ciągu, za kwalifikację pacjentów do leczenia daną substancją czynną w ramach programu, odpowiada Zespół Koordynacyjny opierając swoje decyzje na obowiązujących opisach programów lekowych. Minister zdrowia oraz pracownicy Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji nie ingerują w decyzje lekarskie podejmowane przez członków Zespołu Koordynującego.”

„Departament Polityki Lekowej i Farmacji nie ogranicza dostępu do terapii w ramach programu B.33 prowadzonej zgodnie z jego zasadami pacjentom spełniającym kryteria udziału w przedmiotowym programie, ponieważ Departament nie odpowiada za kwalifikacje świadczeniobiorców do programów lekowych”

Weryfikują: lekarz prowadzący i Zespół Koordynacyjny

Jednocześnie napisano, że „Polskie Towarzystwo Reumatologiczne postuluje płynne przechodzenie z programu B.45 do B.33 bez weryfikacji spełnienia kryteriów włączenia do tego ostatniego, co przy braku zapisów w programie B.33 umożliwiających takie postępowanie, jest niezgodne z obowiązującymi zasadami kwalifikacji do programów”, co nie jest prawdą, bo taki postulat w stanowisku PTR nie jest zawarty - podaje PTR w komunikacie, odnosząc się do fragmentu z odpowiedzi ministra.

Jak pisze w stanowisku PTR, jest sprawą oczywistą, że kwalifikacja do leczenia w programie B.33 i B.45 musi odbywać się na podstawie kryteriów zawartych w opisach i w przypadku pacjenta leczonego w jednym z powyższych programów i konieczności kwalifikacji do leczenia w drugim programie lekarz prowadzący powinien ponownie zweryfikować kryteria udziału pacjenta w programie, co podlega późniejszej weryfikacji przez Zespół Koordynacyjny.

Ta sama zasada obowiązuje w przypadku kwalifikacji do programu B.45 po wcześniejszym leczeniu w programie B.33, jak i odwrotnie. Z powyższego wynika, że zarówno MZ, jak i PTR w swoich stanowiskach dopuszczają możliwość sekwencyjnej terapii w B.45 i B.33, ale po wcześniejszej weryfikacji kryteriów programu zgodnie z jego opisem.

Każdy pacjent, który zostanie zakwalifikowany do leczenia zgodnie z opisem programu B.33 lub B.45 przez Zespół Koordynacyjny ma zgodnie z cytowanym pismem zagwarantowany dostęp do refundowanej terapii, czyli finansowanych przez NFZ - zaznacza PTR w stanowisku.

Terapia bez ograniczeń

Mamy nadzieję - czytamy w stanowisku PTR - że odpowiedź z MZ, która została jednocześnie przesłana do dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich NFZ pozwoli na prawidłową interpretację stanowiska Departamentu MZ. Wcześniejsza reakcja OW NFZ na stanowisko Departamentu w postaci pism przesyłanych do świadczeniodawców spowodowała niepotrzebnie duży chaos w szpitalach prowadzących leczenie biologiczne oraz wywołała zaniepokojenie pacjentów ponieważ wskazywała wprost na brak możliwości prowadzenia terapii w programie B.33 po wcześniejszym leczeniu w programie B.45, a przynajmniej tak została przez wszystkich odebrana.

Z satysfakcją przyjmujmy - podano w stanowisku PTR - wyjaśnienie z MZ, które jednoznacznie wskazuje na możliwość prowadzenia terapii w ramach programów B.33 i B.45 bez ograniczeń wskazywanych we wcześniejszym stanowisku Departamentu MZ. Oznacza to jednocześnie, że Zespół Koordynacyjny może wydawać zgody na takie leczenie, a OW NFZ nie może odmówić finansowania takiego leczenia.

Jednocześnie - dodaje PTR - zwracamy uwagę na przywołane w piśmie z MZ informacje, że każdy pacjent leczony w programie B.33 i B.45 musi spełniać jego kryteria, a ponieważ opisy programów od 1 stycznia 2015 r. różnią się, należy przed zmianą terapii na lek z innego programu ponownie zweryfikować czy pacjent spełnia kryteria tego programu, do którego ma zostać zakwalifikowany.

Pełna treść odpowiedzi z Ministerstwa Zdrowia (do pobrania, plik w formacie pdf) na stronie PTR.

*Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum