MZ odpowiada na krytykę dot. podawania leków biologicznych w reumatologii

Autor: PWX/Rynek Zdrowia • • 03 września 2015 16:55

Leki biologiczne będą mogły być dostępne w aptece, jeśli producent złoży wniosek o objęcie ich refundacją i określi w nim odpowiednie warunki refundacji (inne niż dotychczas) - twierdzi MZ odnosząc się do medialnych publikacji nt. podawania tych leków w szpitalu.

MZ odpowiada na krytykę dot. podawania leków biologicznych w reumatologii
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W mediach pojawiły się informacje na temat utrudnień na jakie napotykają pacjenci reumatologiczni poddawani leczeniu biologicznemu.

Temat wypłynął podczas czwartkowej (27 sierpnia), zorganizowanej w ramach kampanii wyborczej konferencji Stowarzyszenia Nowoczesna, przed budynkiem Ministerstwa Zdrowia. Biorący w niej udział Paweł Marmurowicz - wiceprezes Stowarzyszenia Chorych na Zesztywniające Zapalenie Stawów Kręgosłupa - mówił o swoich doświadczeniach z programami lekowymi.

Jak tłumaczył, konstrukcja programu leczenia jego schorzenia przewidująca obowiązek osobistego stawienia się w szpitalu w celu otrzymania leku, wiąże się z koniecznością zmarnowania 12 dni urlopu rocznie.

Prezes Stowarzyszenia postulował, by część leków biologicznych mogła być podana nie w szpitalu, ale w ramach opieki ambulatoryjnej, możliwie najbliżej miejsca zamieszkania chorego. Pojawił się też postulat dostępności leków biologicznych w aptece na receptę, a nie w ramach programów lekowych - tylko w szpitalu, do podania.

W odpowiedzi na doniesienia o kłopotliwym dostępie pacjentów do leków biologicznych MZ twierdzi, że "sytuacja chorych na sztywniejące zapalenie stawów została opisana bez uwzględnienia ważnych kwestii - co czyni przekaz nieścisłym".

Jak zauważa MZ, zasady obejmowania leków refundacją określa ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 345). Stanowi ona, że procedurę objęcia refundacją leku rozpoczyna jego producent – przez złożenie odpowiedniego wniosku, w którym wskazuje warunki objęcia refundacją, m.in. kategorię dostępności refundacyjnej (np. „dostępny w aptece na podstawie recepty lekarskiej” lub „dostępny w ramach programu lekowego”).

Ministerstwo Zdrowia zaznacza, że leki biologiczne stosowane w leczeniu chorób reumatycznych są refundowane tylko w ramach programów lekowych.

Dzieje się tak, gdyż - wyjaśnia MZ - przepisy ustawy o refundacji nie pozwalają „przenosić leków” z nadanej im kategorii refundacyjnej do innej (w tym przypadku z „dostępny w ramach programu lekowego” do „dostępny w aptece na podstawie recepty lekarskiej”).

"W związku z tym leki biologiczne będą mogły być dostępne w aptece, jeśli producent złoży wniosek o objęcie ich refundacją i określi w nim odpowiednie warunki refundacji (inne niż dotychczas)" - podano w komunikacie.

Jak dodaje MZ, duży wpływ na refundację leków biologicznych wyłącznie w ramach programów lekowych mają również ich bardzo wysokie koszty:

ok. 27 000 zł za roczną terapię infliksymabem;
ok. 55 000 zł za roczną terapię podskórnie stosowanymi inhibitorami TNF alfa;
ok. 52 000 zł za roczną terapię tocilizumabem.

Koszty tych terapii są kilkukrotnie większe niż wydatki na leki refundowane dostępne w aptece.

"Dlatego - aby zapobiec nadużyciom i niekontrolowanym wydatkom Narodowego Funduszu Zdrowia - powołano Zespół Koordynacyjny ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych. Weryfikuje on m.in., czy pacjenci spełniają kryteria udziału w programach lekowych i czy stosowana u nich terapia przynosi efekty. Dzięki temu programy lekowe zapewniają skuteczny nadzór nad środkami finansowymi, które NFZ przeznacza na leczenie biologiczne" - przedstawia swoje stanowisko MZ.

"Odnosząc się do kwestii rzekomych „przymusowych hospitalizacji” związanych z terapią w ramach programu lekowego, uprzejmie informujemy, że w związku ze skargami pacjentów na niepotrzebne - z ich punktu widzenia - hospitalizacje NFZ przeprowadził kontrolę w placówkach, których te skargi dotyczyły. Wyniki kontroli nie wykazały żadnych nieprawidłowości" - podano w komunikacie.

Jak dalej wyjaśnia MZ, mimo to - mając na względzie uwagi pacjentów - aby zmniejszyć ryzyko niepotrzebnej hospitalizacji, NFZ wprowadził zmiany w zarządzeniu prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) oraz zarządzeniu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

Na mocy nowych przepisów od 1 stycznia 2015 r. szpitale nie mogą rozliczać hospitalizacji związanej z leczeniem pacjentów w ramach reumatoidalnych programów lekowych.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum