Lista refundacyjna od 1 marca 2012 r. - komunikat PTR dla lekarzy i pacjentów

Autor: PTR/Rynek Zdrowia • • 01 marca 2012 17:41

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne (PTR) wydało komunikat nr 2 dla lekarzy i pacjentów - w sprawie refundacji leczenia w chorobach reumatycznych w 2012 r. Komunikat omawia rozszerzenie zakresu wskazań refundowanych w chorobach reumatycznych i przedstawia stanowisko PTR w tym zakresie. Towarzystwo wystosowało też pismo do prezesa NFZ, w którym prosi o wyjaśnienie wątpliwości związanych z interpretacją wskazań.

Jak przypomniano w komunikacie, od dnia 1 marca 2012 r. obowiązuje zaktualizowana lista leków refundowanych. Dla części leków stosowanych w chorobach reumatycznych Minister Zdrowia rozszerzył wskazania objęte refundacją na niezarejestrowane, czyli nie wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL).


Dla 4 leków stosowanych w reumatycznych chorobach o podłożu autoimmunologicznym czy zapalnym dodano jako wskazanie refundacyjne „choroby autoimmunizacyjne”. Rozszerzone wskazania obejmują preparaty zawierające metotreksat, cyklosporynę A, chlorochinę i sulfasalazynę.

W obwieszczeniu nie sprecyzowano czy powyższe rozszerzenie wskazań na „choroby autoimmunizacyjne” obejmuje tylko dorosłych, czy także dzieci, ale biorąc pod uwagę aktualne dowody naukowe i rekomendacje, wydaje się zrozumiałe iż można je stosować u dzieci zgodnie z dotychczasową praktyką kliniczną.

W opinii PTR, biorąc pod uwagę złożoność patogenezy chorób reumatycznych, użyte w obwieszczeniu określenie „choroby autoimmunizacyjne” nie może być interpretowane ograniczająco, bo byłoby to zniweczeniem wspólnego wysiłku podjętego w celu poprawy sytuacji pacjentów. (...) Jest oczywiste, że zgodnie z publicznymi deklaracjami przedstawicieli ministerstwa zdrowia rozszerzenie zakresu wskazań dla wymienionych leków powinno dotyczyć leczenia zarówno osób dorosłych, jak i dzieci.

Dla preparatów mykofenolanu mofetilu umieszczonych w wykazie rozszerzono wskazania objęte refundacją m.in. na nefropatię toczniową i zapalenie naczyń ale tylko u dzieci do 18 roku życia. Nie objęto refundacją wymienionych wskazań klinicznych u osób dorosłych, co nie znajduje uzasadnienia medycznego i pozbawia ich leczenia zgodnego ze powszechnie przyjętymi standardami naukowymi.

Jednocześnie zwracamy uwagę - piszą autorzy podpisani pod komunikatem - że nie wszystkie propozycje rozszerzenia zakresu wskazań do refundacji dla leków stosowanych w chorobach reumatycznych jakie zostały skierowane do MZ przez konsultanta krajowego zostały rozpatrzone i uwzględnione.

Nadal brak jest refundacji dla cyklofosfamidu, dla którego opis wskazań refundowanych powinien obejmować choroby autoimmunologiczne i zapalne.

Minister Zdrowia nie podjął także decyzji o refundacji leczenia leflunomidem pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów pomimo tego, że lek ten posiada stosowną rejestrację.

Nie refundowane jest także profilaktyczne leczenie bisfosfonianami pacjentów wymagających przewlekłej sterydoterapii (profilaktyka osteoporozy i złamań), co z punktu widzenia kosztów opieki w przypadku wystąpienia złamania jest krótkowzroczną oszczędnością.

Niejasny wydaje się także zakres wskazań objętych refundacją w przypadku bisfosfonianów stosowanych w leczeniu osteoporozy (na liście umieszczono preparaty alendronianu i ryzendronianu). Nie wiadomo czy refundacja obejmuje wszystkie kliniczne postacie osteoporozy czy tylko te, które zostały zarejestrowane i są wymienione w ChPL.

Nie refundowane jest również leczenie bisfosfonianami choroby Pageta kości.

W przypadku kolejnych zmian w zakresie refundacji w chorobach reumatycznych Polskie Towarzystwo Reumatologiczne niezwłocznie poinformuje o tym fakcie lekarzy i pacjentów.

PTR wystosowało pismo do prezesa NFZ, w którym prosi o "wiążące stanowisko Narodowego Funduszu Zdrowia, jak z punktu widzenia płatnika i organu kontrolującego ordynacje lekarskie należy interpretować zakres wskazań refundacyjnych" dotyczących leków wprowadzonych na nowej liście do stosowania w reumatologii. 

Towarzystwo szczegółowo wymieniło w piśmie do prezesa NFZ zakresy wskazań, co do których istnieją wątpliwości interperetacyjne. Dotyczą one preparatów zawierających metoreksat, cycklosporynę A, chlorochinę,sulfasalazynę, mykofenolan mofetilu oraz kwas alendronowy i ryzendronowy. Pełna treść pisma jest dostępna poniżej.

Pełna treść komunikatu PTR - w zamieszczonym pod tekstem pliku w formacie pdf do pobrania lub pod linkiem: http://www.reumatologia.ptr.net.pl

Pełna treść pisma, zapytania PTR do prezesa NFZ - w zamieszczonym pod tekstem pliku w formacie pdf do pobrania lub pod linkiem: http://www.reumatologia.ptr.net.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum