• PARTNER SERWISUpartner serwisu

Leki biologiczne w reumatologii coraz tańsze. Ile zaoszczędzono?

Autor: oprac. PW • Źródło: Rynek Zdrowia17 czerwca 2022 15:20

Wejście do terapii leków biologicznych biorównoważnych, tańszych niż leki oryginalne doprowadziło do znaczących oszczędności w kosztach leczenia osób z chorobami autoimmunologicznymi, głównie reumatycznymi.  Od 2013 r. łączna kwota oszczędności uzyskanych przy zastosowaniu refundowanego biopodobnego adalimumabu, etanerceptu oraz infliksymabu sięgnęła 700 mln zł.

Leki biologiczne w reumatologii coraz tańsze. Ile zaoszczędzono?
W leczeniu chorych reumatologicznych możliwe były oszczędności. Leki biorównoważne są tańsze od oryginałów. Fot. AdobeStock

Tańsze leki biopodobne

Jak podaje raport "Nierówności w dostępie: do leczenia w chorobach autoimmunizacyjnych w Europie", autorstwa Izabeli Obarskiej, obejmowanie refundacją kolejnych leków biologicznych biorównoważnych z oryginałami infliksymabu, etanerceptu oraz adalimumabu spowodowało znaczne obniżenie rocznych kosztów terapii i przyczyniło się do istotnych oszczędności płatnika publicznego.

Odsetek chorych, u których stosowane są tańsze odpowiedniki jest znaczący.  Dla przykładu w reumatologii - jak wynika z wyliczeń podanych w raporcie - łączny udział adalimumabu, etanerceptu oraz infliksymabu w 2020 r. wynosił ok. 50 proc. w programie lekowym B.33 (leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym), ok. 60 proc. w programie lekowym B.35 (leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym) oraz ok. 70 proc. w programie lekowym B.36 (leczenie ciężkiej, aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa).

Racjonalne wykorzystanie środków publicznych przez ośrodki realizujące świadczenia w zakresie programów lekowych sprawiło, że pomimo rosnącej liczby leczonych chorych, koszty ponoszone przez płatnika publicznego na przestrzeni ostatnich lat uległy wyraźnemu obniżeniu - podaje raport.

Największe oszczędności w reumatologii

Analiza przeprowadzona na potrzeby raportu pokazała, że skumulowane oszczędności dla płatnika publicznego w przypadku infliksymabu, etanerceptu i adalimumabu wynoszą odpowiednio ok. 237 mln zł, ok. 217 mln zł oraz ok. 244 mln zł. To łączna kwota blisko 700 mln zł, co stanowi ok. 13 proc. planowanego budżetu na leki w programach lekowych na rok 2022.

W przypadku adalimumabu oszczędności są wyższe niż uzyskane dla infliksimabu lub etanerceptu, pomimo znacznie krótszego okresu refundacji leków biorównoważnych, co wskazuje, że kolejne lata przyniosą znaczący wzrost tych kwot - podano w raporcie.

Biorąc pod uwagę liczbę chorych leczonych wspomnianymi lekami biopodobnymi w chorobach autoimmunologicznych największa część zaoszczędzonej kwoty (ok. 80 proc.) przypada na reumatologię.

Raport przywołuje dane opublikowane przez stowarzyszenie Medicines for Europe – Biosimilar Medicines Group. Wynika z nich, że leki biologiczne biorównoważne są używane w terapiach w bardzo dużym odsetku w Polsce: infliksymab – 98,63 proc., etanercept – 74,48 proc., adalimumab – 80,11 proc.

Są oszczędności, ale dostęp do leczenia nadal słaby

Pomimo wynikających z tego znaczących oszczędności, dostęp do leczenia inhibitorami TNF-alfa jest w Polsce najniższy w Europie.

Wykres.png
Wykres.png

Źródło wykresu: cytowany raport

Niewielki w porównaniu z innymi krajami dostęp pacjentów do programów lekowych w leczeniu biologicznym wynika z przyjętego przez płatnika publicznego modelu finansowania tych leków w lecznictwie szpitalnym.

- Cechą charakterystyczną większości programów lekowych są bardzo restrykcyjne kryteria włączenia, które zazwyczaj są istotnie zawężone zarówno w stosunku do wskazań rejestracyjnych poszczególnych leków, jak i rekomendacji towarzystw naukowych, a co za tym idzie – praktyki klinicznej w innych państwach Unii Europejskiej - czytamy w raporcie.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum