PW/Rynek Zdrowia | 06-07-2015 15:56

Lekarze kliniki pediatrycznej Instytutu Reumatologii wycofali wypowiedzenia

Działalność Kliniki i Polikliniki Reumatologii Wieku Rozwojowego Instytutu Reumatologii jest niezagrożona. Wszyscy lekarze, którzy 3 miesiące temu złożyli wypowiedzenia, wycofali je - poinformowała dyrekcja Instytutu.

Lekarze, którzy 3 miesiące temu złożyli wypowiedzenia, wycofali je, Fot. Fotolia

Dyrekcja Instytutu i lekarze wypracowali kompromis - dotyczył głównie zmian organizacyjnych. Nie ma obaw o ciągłość pracy Kliniki i Polikliniki Reumatologii Wieku Rozwojowego, czego obawiali się rodzice leczonych tam dzieci.

Jak wyjaśniła prof. Brygida Kwiatkowska, z-ca dyr. Instytutu Reumatologii, dyrektor Instytutu dr Piotr Bednarski spotkał się z lekarzami. Uzgodniono posunięcia organizacyjne, które mają odciążyć lekarzy Kliniki w codziennej pracy.

Lekarze podnosili m.in. że są przeciążeni skumulowaniem obowiązków; przedstawili swój pogląd na organizację pracy w Klinice.

Po rozmowach z dyrekcją ustalono, że w Klinice ma być zatrudnionych dwóch lekarzy, aby zwiększyć obsadę kadrową. Zostanie też zatrudniona dodatkowa sekretarka, która odciąży lekarzy od pracy biurokratycznej.

- Dodatkowo poszukujemy lekarza, który podjąłby pracę w izbie przyjęć. Chodzi o to, żeby lekarze pracujący w Klinice nie musieli w przypadku wezwania przechodzić na izbę, odrywać się od pracy z pacjentem klinicznym - przekazała nam prof. Kwiatkowska.

Jak tłumaczyła, lekarze zajmują się pacjentami klinicznymi oddziału, ale w swoim zakresie obowiązków mają też konsultacje pacjentów na izbie przyjęć, obsługują poradnie (nie ma zatrudnionych lekarzy zewnętrznych) i prowadzą leczenie biologiczne.

Po wymianie uwag z dyrekcją zapadły decyzje dotyczące godzin pracy poszczególnych lekarzy w poradni. Są określane w taki sposób, by czas przyjęć został lepiej dostosowany do możliwości lekarzy i nie kolidował z ich pracą z pacjentami klinicznymi. Zmiany nie doprowadzą do wydłużenia kolejek  pacjentów do poradni.

Wcześniej, to właśnie wydłużenie czasu pracy poradni stało się jednym z powodów złożenia wypowiedzeń.

Dyr. Piotr Bednarski w wywiadzie dla Rynku Zdrowia udzielonym w kwietniu 2015 r., po złożeniu wypowiedzeń przez lekarzy, informował że w  poradni codziennie przyjmuje 2 lekarzy z 10 zatrudnionych w Klinice. - Zdecydowałem o wydłużeniu pracy poradni o jedną godzinę dziennie (do niedawna były to trzy godziny, obecnie cztery godziny) dla 2 lekarzy, którzy w poradni danego dnia przyjmują - wyjaśniał.

Dodawał: - Moja decyzja podyktowana została licznymi prośbami rodziców naszych pacjentów. Do tej pory kontrakt w tej Klinice i Poliklinice wykonywany był na poziomie zaledwie 80 proc., a to oznacza, że kolejki oczekujących na leczenie dzieci z całej Polski sięgały nawet 5-6 miesięcy. Mali pacjenci nie mogą tak długo czekać.

Rzecznik Ministra Zdrowia, Krzysztof Bąk informował nas w kwietniu, że resort nie będzie ingerował w bieżące sprawy kadrowe w Instytucie Reumatologii, a rozwiązywanie tego rodzaju problemów należy do kompetencji dyrektora.

Wypowiedzenia wycofali wszyscy lekarze, którzy je wcześniej złożyli, czyli sześć osób. Większość z nich, to lekarze z dużym doświadczeniem, specjalizujący się w reumatologii dziecięcej od kilkunastu lat.

Pozostanie lekarzy w Klinice nie wiąże się z żadnymi podwyżkami. - Taki postulat byłby niemożliwy do spełnienia - powiedziała prof. Kwiatkowska.