Konferencja ordynatorów oddziałów reumatologii - trwa rejestracja

Autor: PWX/Rynek Zdrowia • • 23 maja 2016 15:58

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji zaprasza 2 i 3 czerwca na coroczną Konferencję Ordynatorów i Kierowników Poradni Reumatologicznych w Warszawie. Tradycyjnie już, w pierwszym dniu - spotkanie w Ministerstwie Zdrowia poświęcone zagadnieniom systemowym, w drugim - wykłady i dyskusje dotyczące aspektów klinicznych.

Fot. archiwum RZ

35 Konferencja Ordynatorów i Kierowników Poradni Reumatologicznych skierowana jest głównie do osób zarządzających oddziałami i poradniami reumatologicznymi w całym kraju. Organizatorem wydarzenia jest Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji przy wsparciu Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

W ramach tegorocznej edycji Konferencji planowane są dwa wydarzenia:

• Konferencja Reumatologia 2016 (2 czerwca, czwartek, godz. 12:00-17:30, Ministerstwo Zdrowia)
• Konferencja Standardy w reumatologii 2016 (3 czerwca, piątek, godz. 9:00-14:30, Hotel Radisson Blu Sobieski).

Konferencja Reumatologia 2016 (2 czerwca) koncentrować się będzie głównie na  zachodzących obecnie zmianach w systemie opieki zdrowotnej. Szczegółowo omówione zostaną kwestie: referencyjności ośrodków reumatologicznych, rozwoju wczesnej diagnostyki chorób reumatycznych w ramach opieki koordynowanej, a także leczenie biologiczne w  Polsce - m.in. w aspekcie dostępności i kosztów systemowych. 
Tego dnia zostaną również wręczone nagrody czasopisma Reumatologia za  najlepsze publikacje naukowe w roku 2015.

Konferencja Standardy w reumatologii 2016 (3 czerwca) poświęcona będzie aspektom klinicznym i naukowym. Szczegółowo omówiony zostanie postęp w zakresie diagnostyki chorób reumatycznych (w tym medycyna spersonalizowana), terapii oraz skuteczności dostępnych rozwiązań (w tym agresywnego leczenia w chorobach reumatycznych).

Wśród zagadnień jakie poruszą podczas wykładów znani specjaliści w dz. reumatologii znajdą się również takie jak: stosowanie leków biologicznych w chorobach reumatycznych dzieci, aktualne zalecenia terapeutyczne w chorobach reumatycznych u pacjentek w ciąży, nowe opcje terapeutyczne w leczeniu tocznia.

Strona konferencji: zjazdordynatorow.pl
Rejestracja: rejestracja/35-konferencja

****
- W Polsce borykamy się z bardzo dużymi opóźnieniami w rozpoznawaniu zapalnych chorób reumatycznych. Wynika to z niskiej świadomości społecznej, kojarzącej choroby reumatyczne jako choroby ludzi starych, podczas gdy zapalne choroby reumatyczne dotykają ludzi młodych - zwraca uwagę prof. Brygida Kwiatkowska, z-ca dyr. Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, nawiązując do jednego z ważnych tematów poruszanych podczas Konferencji, jakim będzie rozwój wczesnej diagnostyki chorób reumatycznych w ramach opieki koordynowanej w kontekście współpracy reumatologów z lekarzami POZ.

- Lekarze rodzinni nie mają przygotowanych przez nas, reumatologów, narzędzi umożliwiających w sposób tani i szybki wyodrębnienie chorych, u których prawdopodobnie rozwija się zapalna choroba reumatyczna. Współpraca z lekarzami rodzinnymi i przygotowanie dla nich szybkich testów przesiewowych pozwoli na skrócenie tego czasu do niezbędnego minimum - mówi prof. Kwiatkowska.

Jak przyznaje, u 30-40 proc. chorych reumatycznie obserwowany jest brak skuteczności tradycyjnych leków modyfikujących przebieg choroby, co wynika często ze zbyt późno i niedostatecznie intensywnie prowadzonego leczenia. Możliwość poprawienia tych wyników terapeutycznych też będzie jednym z tematów dyskusji podczas Konferencji.

- Według najnowszych zaleceń we wszystkich zapalnych chorobach reumatycznych powinniśmy leczyć zgodnie z zasadą „treat to target”, czyli terapii prowadzącej do celu, a tym celem jest remisja. Wczesne włączenie skutecznego leczenia tradycyjnymi lekami modyfikującymi przebieg choroby w RZS zwiększa skuteczność leczenia do 80-90 proc. - tłumaczy prof. Kwiatkowska.

Dodaje: - Podobnie jest z lekami biologicznymi. Ich skuteczność jest tym większa, jeśli są włączone we wcześniejszych okresach choroby. W przypadku RZS niemal w całej Europie jeżeli nieskuteczne jest leczenie tradycyjnymi lekami modyfikującymi, leki biologiczne włączane są w pierwszym roku trwania choroby.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum