Maciej Chałubiński/Rynek Zdrowia | 27-12-2011 15:20

Kliniczna ocena efektywności i bezpieczeństwa tocilizumabu u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

Leczenie biologiczne reumatoidalnego zapalenia stawów lekami blokującymi czynnik martwicy nowotworów (TNF) nie zawsze przynosi efekty. W takich przypadkach z pomocą może przyjść tocilizumab - przeciwciało blokujące receptor dla interleukiny-6 (IL-6). W ostatnim czasie tocilizumab został zarejestrowany w ponad 40 krajach.

Celem badania REACTION (Retrospective Actemra Investigation for Optimal Needs of RA Patients) przeprowadzonego przez naukowców z School of Medicine, Keio University, Tokio, Japonia, była kliniczna ocena efektywności i bezpieczeństwa tocilizumabu u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów leczonych w codziennej praktyce.

Do badania zakwalifikowano 232 chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, którzy w trzech japońskich ośrodkach rozpoczęli terapię tocilizumabem w dawce 8mg/kg masy ciała podawanej co 4 tygodnie.

Po 52 tygodniach oceniano stan kliniczny chorych, a także radiologiczne cechy progresji oraz poprawę sprawności układu kostno-stawowego. Dodatkowo zanalizowano występowanie potencjalnych efektów ubocznych. Średnia wieku pacjentów wynosiła 59 lat, czas trwania choroby – ponad 12 lat. Wartość wskaźnika DAS-28 w momencie rozpoczęcia badania sięgał 5,6.

Wyniki pracy wykazały, że kliniczną remisję reumatoidalnego zapalenia stawów obejmującą zmniejszenie nasilenia dolegliwości uzyskało blisko 44% badanych. Co ciekawe, aż u 63% pacjentów nie doszło do progresji zmian chorobowych w badaniach RTG. Natomiast poprawę sprawności ruchowej odnotowano u nieco ponad ¼ chorych.

Choć wskaźnik remisji nie jest imponujący, to zadaniem autorów wydaje się on wynikać z długiego czasu trwania choroby pacjentów zakwalifikowanych do badania, jak i wysokiej wyjściowej wartości indeksu HAQ-DI.

Dla porównania, według ostatnich badań leki anty-TNF przyjmowane z metotrexatem we wczesnym okresie choroby prowadzą do klinicznej remisji u 50% chorych. Dlatego zdaniem autorów uzyskanie większej remisji może przynieść podawanie tocilizumabu we wcześniejszym okresie choroby.

Analiza bezpieczeństwa wykazała, że tocilizumab był dobrze tolerowany. Efekty uboczne zaobserwowano u 15% chorych; do najpoważniejszego, które spowodowało konieczność odstawienia leku, należało zapalenie płuc (8 przypadków).

Według wytycznych terapia tocilizumabem rekomendowana jest chorych, u których nie wykazano odpowiedzi na leczenie maksymalnymi dawkami konwencjonalnych leków modyfikujących przebieg choroby przynajmniej przez 3 miesiące.

Zdaniem autorów badania tocilizumab wykazał bardzo dobrą skuteczność kliniczną u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, również u tych, którzy nie zareagowali na wcześniejsze leczenie lekami blokującymi działanie TNF, a profil jego bezpieczeństwa jest w klinicznej praktyce akceptowalny.

Oprac.: dr n. med. Maciej Chałubiński

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21752873
Rheumatology (Oxford). 2011 Oct;50(10):1908-15.
Clinical, radiographic and functional effectiveness of tocilizumab for rheumatoid arthritis patients--REACTION 52-week study.