Eksperci i pacjenci w Senacie: poprawmy model leczenia w reumatologii

Autor: PWX/Rynek Aptek • • 14 października 2015 16:02

Choroby reumatyczne mogą i powinny być leczone ambulatoryjnie, a finansowanie POZ wymaga uwzględnienia środków na diagnostykę przygotowawczą do wizyty specjalistycznej - uważają specjaliści. Takie m.in. wnioski wypłynęły z niedawnej dyskusji nt. sytuacji w reumatologii, jaka odbyła się w senackiej Komisji Zdrowia.

Eksperci i pacjenci w Senacie: poprawmy model leczenia w reumatologii
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Ograniczenia występujące w reumatologicznym lecznictwie ambulatoryjnym nie pozwalają na szybkie rozpoznanie i wdrożenie leczenia w zapalnych chorobach reumatycznych. Powodują one, że pacjent musi kilkakrotnie w długich odstępach zgłaszać się na wizyty u reumatologa, co kończy się postępami choroby i skierowaniem do szpitala - podkreślono w wnioskach opracowanych po niedawnym wspólnym spotkaniu parlamentarzystów, ekspertów ochrony zdrowia oraz pacjentów, jakie odbyło się z inicjatywy senatora Rafała Muchackiego, przewodniczącego senackiej Komisji Zdrowia.

Uczestnicy dyskusji sformułowali 5 wniosków, w których oceniają obecną sytuację w lecznictwie reumatologicznym i rekomendują pożądane kierunki zmian. Oto one:

1. Szybkie rozpoznanie i rozpoczęcie leczenia ukierunkowanego (lekami modyfikującymi przebieg choroby) jest kluczowe dla zahamowania rozwoju nieodwracalnych uszkodzeń narządu ruchu i innych zmian, które prowadzą do inwalidztwa i przedwczesnej śmierci.

Rozwiązaniem tego problemu może być atrakcyjniejsza wycena ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w reumatologii oraz zwiększenie kontraktów dla poradni reumatologicznych. Pozwoli to na zmniejszenie kolejek do hospitalizacji w oddziałach reumatologicznych. 


2. Obecny model finansowy działania lekarzy POZ nie uwzględnia środków na diagnostykę przygotowawczą do wizyty specjalistycznej.

Podstawowa Opieka Zdrowotna zaplanowana jest w taki sposób, że nie ma uprawnień do finansowania przez NFZ diagnostyki reumatologicznej. Tym samym, lekarz pierwszego kontaktu ma obowiązek skierowania pacjenta z podejrzeniem chorób reumatycznych do specjalisty lub do szpitala i na tym jego rola często się kończy.

Bez dostępu nawet do podstawowej diagnostyki reumatologicznej, również rola POZ w monitorowaniu choroby reumatycznej jest bardzo ograniczona, co zwiększa obciążenie AOS.

3. Konieczne jest zwiększenie środków na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w reumatologii świadczoną w ramach systemu publicznego w celu zmniejszenia czasu oczekiwania na wizytę w publicznej służbie zdrowia i zmniejszenia wydatków pacjentów na wizyty specjalistyczne świadczone przez lekarzy reumatologów praktykujących prywatnie.

4. Lecznictwo zamknięte w reumatologii nie powinno być ograniczane, ale reorganizowane. Optymalne wykorzystanie zasobów szpitali w aspekcie hospitalizacji wymaga zwiększenia nakładów na opiekę ambulatoryjną i programy lekowe. Pozwoli to na zmniejszenie kolejek do leczenia zamkniętego i uzyskanie szybkiej pomocy chorym, którzy wymagają takiego leczenia.

Obecnie czas oczekiwania na hospitalizacje jest bardzo długi, często ponad rok, a spowodowane jest to oczekiwaniem w kolejce także chorych, którzy nie mają szansy na szybką diagnostykę i leczenia w AOS. Środki na hospitalizacje w reumatologii nie powinny być ograniczane, w innym przypadku dofinansowanie AOS nie skróci kolejek do szpitali dla ciężko chorych pacjentów.

5. Należy zapewnić prawidłowe leczenie chorych w ramach programów lekowych (zgodne z wytycznymi EULAR). Konstrukcja programów lekowych nie odzwierciedla opartych na aktualnej wiedzy medycznej rekomendacji Europejskiej Ligi Przeciw Reumatycznej (EULAR). Dotyczy to przede wszystkim utrzymania ciągłości leczenia w przypadku jego skuteczności.

Wymuszane przez programy lekowe przerywanie skutecznej terapii jest sprzeczne z aktualną wiedzą medyczną. Rekomendujemy takie zmiany w programach lekowych z obszaru reumatologii, aby możliwa była kontynuacja skutecznej terapii oraz pozostawienie reumatologom większej elastyczności w stosowaniu leku, w tym umożliwienie podtrzymywania reemisji.

Celem nadrzędnym zmian w modelu opieki reumatologicznej powinno być rezygnacja z programów lekowych i udostępnienie tych terapii w dyspozycji reumatologów w refundacji za opłatą ryczałtową, na podstawie recepty specjalisty.

W imieniu ekspertów medycznych i organizacji uczestnicy spotkania podziękowali senatorowi Rafałowi Muchackiemu - jak napisali - "za włączenie się w starania o poprawę dostępu pacjentów reumatycznych do nowoczesnych terapii i możliwość leczenia ich zgodnie ze światowymi standardami".

Pod wnioskami podpisali się: prof. Eugeniusz Kucharz - prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, prof. Piotr Wiland - przewodniczący Sekcji Rekomendacji i Inicjatyw Klinicznych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, dr Marcin Stajszczyk - przewodniczący Komisji ds. Polityki Zdrowotnej i Programów Lekowych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Krzysztof Kucharski - Stowarzyszenie Chorych na ZZSK i Osób Ich Wspierających, Monika Zientek - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej "3majmy się razem".

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum