• PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Zaawansowany rak piersi: jak zmienić statystyki?

Autor: LJX/Rynek Zdrowia • • 29 maja 2013 11:33

Akcje edukacyjne, zachęcające kobiety do samobadania i regularnego poddawania się badaniom USG lub mammografii, w zależności od wieku, przynoszą coraz lepszy skutek.

Zaawansowany rak piersi: jak zmienić statystyki?
U większości pacjentek rak piersi jest diagnozowany we wczesnym stadium, dlatego szacuje się, że średnio 80 proc. z nich przeżyje dłużej niż 5 lat od rozpoznania choroby.

Niestety, nawet wczesne wykrycie nowotworu i szybkie wdrożenie leczenia nie zawsze przesądza o sukcesie. Często zdarza się, że już po zakończeniu leczenia, choroba powraca. Może dojść do wznowy miejscowej albo do przerzutów w narządach odległych, np. w wątrobie lub kościach. Najwyższe ryzyko występuje podczas pierwszych kilku lat.

Bywa jednak i tak, że już w momencie postawienia pierwszej diagnozy pacjentki cierpią na zaawansowanego raka piersi, który dał przerzuty do okolicznych tkanek i węzłów chłonnych. Takie stadium choroby wiąże się z bardzo niepomyślnym rokowaniem  i obarczone jest ogromnym ryzykiem dalszych przerzutów.

Dla zaplanowania leczenia konieczne jest nie tylko określenie dokładnej lokalizacji, wielkości, zaawansowania nowotworu, ale również wrażliwości na hormony czy czynniki wzrostu. Dlatego niezwykle pomocna w doborze odpowiedniej terapii jest ocena obecności receptorów znajdujących się na powierzchni guza.

Istnieje kilka różnych podziałów raka piersi, ale najbardziej adekwatny z nich obejmuje 4 podtypy oparte na badaniach molekularnych, które bardzo dobrze przekładają się na rokowania i jednocześnie możliwości leczenia.

- Są to: luminal A, typ, który posiada w komórkach receptor estrogenowy (ER) i progesteronowy (PR) i gdzie nie ma nadekspresji receptora HER2. Z kolei luminal B dzieli się na dwie podgrupy: jedna ma dodatnie receptory estrogenowe i progesteronowe i nadekspresję receptora HER2, druga - nie ma zwiększonej ekspresji receptora HER2, ale jest wysoki indeks mitotyczny (tzw. indeks proliferacyjny Ki67), czyli wysoka zdolność do częstego podziału komórek - wymieniła dr Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld z Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie, podczas edukacyjnego spotkania dla dziennikarzy poruszającego temat zaawansowanego raka piersi "Zmieniamy statystyki: zaawansowany rak piersi".

- Kolejny typ to "triple-negative" - potrójnie negatywny, w którym nie stwierdza się, żadnych receptorów hormonalnych, ani nadekspresji receptora HER2. I ostatni typ to taki, w którym występuje nadekspresja receptora HER2 i brak receptorów hormonalnych ER i PR - dodała.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum