• PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Wykazano długotrwałe przeżycie u pacjentów z przerzutami czerniaka złośliwego leczonych dabrafenibem i trametynibem

Autor: pwx/Rynek Zdrowia • • 16 lipca 2019 14:06

Na dorocznym spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ang. American Society of Clinical Oncology - ASCO) w 2019 r. przedstawiono dane dotyczące 5-letniej przeżywalności przy zastosowaniu dabrafenibu i trametynibu. Wykazano długotrwałe przeżycie u pacjentów z przerzutami czerniaka złośliwego leczonych tymi lekami.

Wykazano długotrwałe przeżycie u pacjentów z przerzutami czerniaka złośliwego leczonych dabrafenibem i trametynibem
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Podczas ASCO 2019 firma Novartis ogłosiła wyniki badań klinicznych COMBI-d oraz COMBI-v.

Badania wykazały, że terapia pierwszej linii przy zastosowaniu dabrafenibu i trametinibu daje korzyść w postaci długotrwałego przeżycia całkowitego oraz przeżycia bez progresji choroby u pacjentów z nieoperacyjnym lub przerzutowym czerniakiem z mutacją BRAF.

W analizie zbiorczej u 34% z wszystkich pacjentów, którzy byli leczeni dabrafenibem i trametinibem, okres przeżycia osiągnął pięć lat. Autorzy badania poinformowali również o wydłużeniu czasu przeżycia wolnego od progresji choroby (ang. progression-free survival – PFS), 19% (95% CI: 15-22%) pacjentów żyło bez progresji choroby po 5-ciu latach - podaje firma w komunikacie przekazanym mediom.

Wyniki uzyskane ze zbiorczej analizy danych pochodzących od 563 pacjentów biorących udział
w badaniach COMBI-d i COMBI-v, stanowią największy zbiór danych z najdłuższego okresu obserwacji wśród pacjentów z zaawansowanym, nieoperacyjnym lub przerzutowym czerniakiem z mutacją BRAF V600 , którzy byli leczeni przy pomocy substancji dabrafenib i trametynib.

Informacje przedstawione na dorocznym Spotkaniu ASCO w 2019 r. zostały równocześnie opublikowane w czasopiśmie The New England Journal of Medicine.

- Nasza analiza wykazała, że terapia stosowana w pierwszej linii leczenia przy zastosowaniu substancji dabrafenib i trametinib prowadzi do pięcioletniej kontroli choroby u około jednej piątej pacjentów oraz do pięcioletniego okresu przeżycia u około jednej trzeciej leczonych z jej pomocą pacjentów - podał dr n. med. Caroline Robert, ordynator Oddziału Dermatologii w Instytucie Gustave Roussy w Paryżu.

Zaznaczył: - Chociaż rokowania pacjentów z przerzutowym czerniakiem zawsze były niekorzystne, dzisiaj mamy już wiele powodów do bardziej optymistycznego spojrzenia na sytuację tej grupy chorych. Nasza analiza wykazała klinicznie istotny i dobroczynny wpływ na przeżycie pacjentów. Wyniki te są dowodem na to, że terapie celowane mogą zapewnić nam długotrwałe przeżycie i solidne wyniki.

W grupie pacjentów, u których osiągnięto całkowitą odpowiedź stosując substancje dabrafenib i trametynib (19%, n=109), 5-letnie wskaźniki PFS oraz OS wynosiły odpowiednio 49% i 71%, w porównaniu z 19% i 34% w całej populacji. Badacze zauważyli również, że skuteczność kolejnej linii leczenia została zachowana u pacjentów, u których w badaniu zaobserwowano progresję choroby, a którzy następnie otrzymali terapię działającą na immunologiczne punkty kontroli.

 COMBI-d to kluczowe, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie III fazy porównujące skojarzone leczenie inhibitorami BRAF i MEK (darafenib i trametynib) do monoterapii dabrafenibem stosowanych jako leczenie I rzutu u pacjentów z nieoperacyjnym czerniakiem skóry (stadium IIIC) lub z przerzutowym czerniakiem skóry (stadium IV) z mutacją BRAF V600E/K.

COMBI-v to otwarte badanie III fazy prowadzone w dwóch grupach równoległych, porównujące skojarzenie dabrafenibu + trametynibu z monoterapią wemurafenibem u pacjentów z nieoperacyjnym czerniakiem z mutacją BRAF V600E/K lub z przerzutowym czerniakiem (NCT01597908). Głównym punktem końcowym tego badania była ocena czasu przeżycia całkowitego1.

Skojarzona terapia dabrafenibem i trametynibem stosowana u pacjentów w III stadium nieoperacyjnego lub przerzutowego czerniaka, którzy mają mutację BRAF V600, została zatwierdzona do stosowania w tym wskazaniu w ponad 60 krajach na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Japonii, Kanadzie i Australii. Schemat ten został również zatwierdzony w Stanach Zjednoczonych w leczeniu przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) z mutacją BRAF V600E oraz w Unii Europejskiej w leczeniu zaawansowanego NDRP
z mutacją BRAF V600.

Dabrafnib w skojarzeniu z trametynibem docelowo działają na różne kinazy z rodziny kinaz serynowo-treoninowych – odpowiednio BRAF i MEK1/2 – w szlaku RAS/RAF/MEK/ERK, który może mieć udział w rozwoju chorób takich jak NDRP oraz czerniak. Wykazano, że skojarzenie dabrafenibu i trametynibu spowalnia wzrost nowotworu, w porównaniu ze terapią z wykorzystaniem tylko jednego z tych leków. Bezpieczeństwo i skuteczność terapii skojarzonej dabrafenibu i trametynibu nie zostały jeszcze potwierdzone we wskazaniach innych niż te zatwierdzone.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum