• PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Wrocław: rozmawiali o białych plamach w dolnośląskiej onkologii

Autor: Polskie Towarzystwo Onkologiczne • Źródło: KR/Rynek Zdrowia   • 20 sierpnia 2015 15:56

W czwartek (20 sierpnia) w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu odbył się briefing prasowy poświęcony "białym plamom" w polskiej onkologii z uwzględnieniem sytuacji w województwie dolnośląskim.

Wrocław: rozmawiali o białych plamach w dolnośląskiej onkologii
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

- W Polsce istnieje konieczność stworzenia nowych ośrodków onkologicznych, w których będzie dostępna radioterapia - podkreślił dr hab. Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, konsultant wojewódzki w dziedzinie radioterapii onkologicznej.

Nowe miejsca realizacji radioterapii powinny stanowić filie istniejących jednostek onkologicznych - takie rozwiązanie jest dużo bardziej efektywne pod względem kosztowym, jak i organizacyjnym.

Dobrym przykładem takiego rozwiązania jest województwo dolnośląskie i otwarta w 2014 r. filia w Legnicy oraz w trakcie budowy filia w Jeleniej Górze.

- Plany rozwoju sieci ośrodków radioterapii na Dolnym Śląsku uwzględniają potrzeby pacjentów. Uruchomienie filii wrocławskiego Dolnośląskiego Centrum Onkologii w Legnicy zapewniło znaczną poprawę dostępności świadczeń z zakresu radioterapii. Teraz konieczne jest pilne zakończenie budowy kolejnej filii w Jeleniej Górze - zaznaczył Adam Maciejczyk.

Budowa zakładów radioterapii w oparciu o tworzenie filii istniejących już kompleksowych jednostek onkologicznych uwzględnia wszystkie założenia procesu poprawy dostępności do leczenia onkologicznego pacjentów z całego regionu.

Zakłady radioterapii na terenie Dolnego Śląska mieszczą się obecnie w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy (filia Zakładu Radioterapii DCO) oraz w trakcie budowy jest kolejna filia DCO przy Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze.

- Taka struktura organizacyjna radioterapii zgodna jest z regionalnymi potrzebami zdrowotnymi i ma swoje odwzorowanie w mapie centralnej działań zmierzających do likwidacji białych plam polskiej onkologii - wskazuje dr Maciejczyk.

Z Raportu "Stan dostępności do leczniczych świadczeń onkologicznych w Polsce - analiza i rekomendacje" opracowanego na zlecenie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego wynika, że liczba pacjentów leczonych na nowotwory złośliwe w Polsce wzrośnie o ok. 15 proc. w 2020 roku i 28 proc. w 2025 roku w stosunku do roku 2014.

W Województwie Dolnośląskim liczba zachorowań na nowotwory wzrośnie z 12 196 w 2014 roku do 15 642 w 2025 roku. Zwiększenie dostępności do świadczeń onkologicznych, a więc stopniowa likwidacja „białych plam” polskiej onkologii, powinno być jednym z najważniejszych priorytetów polityki zdrowotnej Polski.

Wśród priorytetów w zakresie likwidacji białych plam polskiej onkologii wskazano:

• Uwzględnienie w celach operacyjnych opracowywanego Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2025 osiągnięcie średniego europejskiego poziomu dostępności do świadczeń z zakresu radioterapii.

- Obecnie prowadzone są prace w MZ nad nowym NPZChN 2016-2025. Bardzo istotne jest, aby nowa edycja Programu realizowała cele zmierzające do likwidacji białych plam polskiej onkologii, zwłaszcza w dostępie do radioterapii - powiedział  Adam Maciejczyk.

• Uwzględnienie w regionalnych mapach potrzeb zdrowotnych oraz mapie centralnej działań zmierzających do likwidacji białych plam polskiej onkologii.

- Dla pacjentów i podnoszenia jakości leczenia w Polsce kluczowe jest, aby mapy powstawały w oparciu o realną sytuację w województwie, stąd tak ważne jest, żeby eksperci aktywnie uczestniczyli w wojewódzkich zespołach ds. tworzenia regionalnych map potrzeb zdrowotnych.  Stworzenie przez DCO filii Zakładu Radioterapii zapewni pełny dostęp do kompleksowego leczenia onkologicznego pacjentom z naszego województwa - podkreślił Jerzy Michalak, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego.

• Opracowanie planu rozwoju radioterapii, uwzględniającego wskaźnik dostępności oraz wnioski wynikające z mapy potrzeb zdrowotnych dla onkologii (uwzględniającą demografię i prognozowaną zapadalność na nowotwory). Plan rozwoju radioterapii nie może bazować wyłącznie na planowaniu sprzętu, wymaga on także planu rozwoju kadr medycznych - lekarzy, fizyków, techników oraz pielęgniarek. Według danych m.in. z raportu Konsultanta Krajowego wynika, że do 2020 roku w Polsce powinno się wykształcić 130 radioterapeutów, 250 fizyków medycznych oraz 370 techników radioterapii.

• Powyższe cele wymagają pilnej realizacji. - W Polsce, niestety, wciąż wyniki leczenia pacjentów onkologicznych odbiegają od tych, które są średnio osiągane w krajach UE. Jest to skutek niewystarczającej aktywności w zakresie tworzenia w szpitalach dostępu do kompleksowej opieki onkologicznej. W części szpitali nadal występują ograniczenia czasowe (kolejki, limity świadczeń) oraz trudności w dostępie do świadczeń dla pacjentów - przyznał Jerzy Michalak.

Dodał: - Konieczne jest ze strony resortu zdrowia podjęcie realnych działań zmierzających do poprawy sytuacji polskich pacjentów jak i szpitali onkologicznych, które realizują działania skupione wokół poprawy wyników leczenia pacjenta.

Pełen raport dostępny jest na stronie internetowej www.onkologiczna.pl

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum