• PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Warunki umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych. NFZ zmienia zarządzenie

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia17 stycznia 2023 17:15

Prezes NFZ zmienił zarządzenie w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych. Nowe przepisy mają byc stosowane do świadczeń, udzielanych pd początku br.

Warunki umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych. NFZ zmienia zarządzenie
Badania kolonoskopowe w nowym zarządzeniu prezesa NFZ. Fot. Adobestock
  • Zarządzenie Prezesa z 3 stycznia ub. rokju ulega zmianie
  • Dotyczy warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych
  • Zmiany zostały w ramach konsultacji projekt przedstawione do zaopiniowania właściwym w sprawie podmiotom

Nowe przepisy w sprawie onkologicznej AOS

Wchodzi w życie zmiana zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 3 stycznia 2022 r. Co się zmienia?

W § 15:

a) w ust. 1 i 3 doprecyzowano brzmienie przepisów wskazując na możliwość zastosowania współczynnika korygującego – odpowiednio w ust. 1 dla produktów rozliczeniowych J01G, J01H i J02 w rozpoznaniu C50, natomiast w ust. 3 dla produktu rozliczeniowego F31 w rozpoznaniach C18 – C20

b) uchylono ust. 4, który dotyczył zasad stosowania współczynnika korygującego w roku 2022 r.

W § 16 uaktualniono brzmienie przepisu w zakresie zasad rozliczania świadczeń finansowanych w ramach grup JGP J03O, F32O, F42O:

a) zmieniono okres oceny warunku minimalnej liczby zrealizowanych świadczeń zabiegowych, określonego w załączniku nr 19 do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne – z roku 2019 lub 2021 na rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym stosuje się rozliczenie świadczeń zabiegowych w ramach grup JGP J03O, F32O, F42O,

b) do grup JGP, których realizacja jest uwzględniana przy szacowaniu minimalnej liczby zrealizowanych świadczeń zabiegowych dodano grupy J03O, F32O, F42O;3. w załączniku 1on do zarządzenia skorygowano wycenę punktową następujących produktów rozliczeniowych:

- kolonoskopia diagnostyczna

- kolonoskopia diagnostyczna z biopsją.

- Przedmiotowa zmiana w zakresie merytorycznym wynika bezpośrednio z zarządzenia Nr 61/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna - wyjaśnia NFZ w yuzasadnieniu do projektu.

Projekt, jak się dowiadujemy, został poddany konsultacjom zewnętrznym na okres 7 dni, który został skrócony z uwagi na słuszny interes stron.

- Uwagi do projektu zgłosiły dwa podmioty, z których jedną pozostawiono do dalszej analizy w zakresie możliwości ewentualnego wykorzystania przy kolejnych nowelizacjach - przyznaje NFZ.

Pełna treść dostępna TUTAJ.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum