WUM/Rynek Zdrowia | 29-05-2013 11:19

WUM: projekt BASTION - konferencja nt. najnowszych trendów w diagnostyce onkologicznej

17 czerwca w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbędzie się konferencja realizowana w ramach projektu BASTION, poświęcona najnowszym trendom w zakresie diagnostyki onkologicznej.

Wezmą w niej udział światowej klasy eksperci z Comprehensive Cancer Center, Ohio State University, Columbus, USA: prof. Clara D. Bloomfield, autorytet w dziedzinie genetyki białaczek i chłoniaków oraz nowoczesnej diagnostyki i terapii molekularnej tych chorób, współodkrywca chromosomu Philadelphia; prof. Albert de la Chapelle, autorytet w dziedzinie genetyki chorób dziedzicznych, współodkrywca genetycznego podłoża m.in. dziedzicznego raka jelita grubego (zespołu Lyncha) i zespołu de la Chapelle i dr Krzysztof Mrózek, specjalista analizy cytogenetycznej białaczek i guzów litych, zajmujący się opracowywaniem wystandaryzowanych markerów diagnostycznych i prognostycznych w białaczkach szpikowych.

Wykład wygłosi również prof. Jolanta Kupryjańczyk z Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie.


Więcej: http://medycynagenomowa.wum.edu.pl