centrumprasowe.pap.pl/Rynek Zdrowia | 13-04-2017 14:22

Sytuacja pacjenta z nowotworem jelita grubego w Polsce - propozycje zmian

Od ponad 3 lat trwa dyskusja nt. schematu leczenia farmakologicznego pacjentów zmagających się z rakiem jelita grubego. Wielokrotnie środowisko lekarskie zwracało uwagę, że obowiązujący schemat jest niezgodny z międzynarodowymi standardami, nieefektywny kosztowo, a przede wszystkim nieskuteczny.

Szymon Chrostowski: - Postulaty dotyczą kluczowych aspektów organizacji profilaktyki i leczenia nowotworu jelita grubego. Fot. Archiwum

Do organizacji pacjentów napływają liczne sygnały od pacjentów, u których dochodzi do progresji nowotworu jelita grubego po leczeniu standardową chemioterapią, dla których w obecnym programie lekowym nie ma już żadnych opcji terapeutycznych. Od wielu lat czekają oni na rozszerzenie programu o II linię. W sytuacji ograniczonych środków finansowych w Polsce każda poprawa dostępności leczenia w raku jelita grubego, poprzez uzupełnienie kolejnych linii terapii przyczyni się do poprawy niedostatecznych wyników leczenia, a co za tym idzie wydłużenia życia chorych.

- Fundacja Wygramy Zdrowie wraz z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych we współpracy z ekspertami ochrony zdrowia i autorytetami medycznymi (m.in. prof. Lucjanem Wyrwiczem oraz dr. Jerzym Gryglewiczem), w opublikowanym dziś (13 kwietnia) raporcie na temat sytuacji pacjenta z nowotworem jelita grubego w Polsce, apeluje o podjęcie wielokierunkowych działań systemowych, które przyniosłyby efekt w postaci zmniejszenia liczby zachorowań, spadku śmiertelności i poprawę przeżyć 5-letnich. Postulaty dotyczą kluczowych aspektów organizacji profilaktyki i leczenia nowotworu jelita grubego - komentuje Szymon Chrostowski, prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

Autorzy raportu rekomendują:

1. Zwiększenie roli badań profilaktycznych na poziomie lekarza POZ we wczesnym wykrywaniu nowotworu jelita grubego poprzez wprowadzenie badań profilaktycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej jako tzw. bilansu 45- i 60-latka, w zakres których będą wchodziły podstawowe badania w kierunku nowotworu jelita grubego.

2. Zwiększenia wskaźników zgłaszalności pacjentów na badania kolonoskopii w programie badań przesiewowych dla nowotworu jelita grubego (obecnie wskaźniki wykonalności badań wynoszą ok 16.7%) poprzez zapewnienie pacjentom większego dostępu do znieczulenia przy badaniu kolonoskopii.

3. Zwiększenie skuteczności akcji edukacyjnych poprzez umożliwienie realizacji kampanii edukacyjnych przez organizacje pacjenckie wyłonione w drodze konkursu ofert w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych.

4. Zwiększenie dostępności pacjentów z rakiem jelita grubego do skuteczniejszych terapii poprzez uaktualnienie programów lekowych zgodnie z międzynarodowymi standardami (cztery linie leczenia). Nowe metody terapii wiążą się z długotrwałą kontrolą choroby przerzutowej, trwającej nawet kilka lat i mogą pozwolić na uczynienie przerzutowego raka jelita grubego chorobą przewlekłą.

5. Wprowadzanie rozwiązań dotyczących zapewnienia pacjentom dostępu do kompleksowej rehabilitacji leczniczej.

Każdego dnia z powodu nowotworu jelita grubego umiera w Polsce aż 28 osób. Z danych Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że liczba zachorowań na nowotwory złośliwe jelita grubego w Polsce wynosi co roku 17 tysięcy. Polska odnotowuje najwyższą dynamikę liczby zachorowań na raka jelita grubego w całej Europie.

Czytaj: Centrum Prasowe PAP