• PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Strategia leczenia chorych z nawrotem chłoniaka Hodgkina po transplantacji autologicznych komórek krwiotwórczych oparta na chemioterapii ratunkowej z gemcytabiną w przygotowaniu do kolejnej transplantacji komórek krwiotwórczych

Autor: Dr Anna Czyż/hematoonkologia.pl • • 16 marca 2013 16:14