• PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Stanowisko NRL dot. rozporządzeń ministra zdrowia regulujących leczenie onkologiczne

Autor: nil.org.pl/Rynek Zdrowia • • 26 czerwca 2015 17:35

Prezydium NRL podjęło 26 czerwca cztery stanowiska. Dotyczyły projektów rozporządzeń ministra zdrowia w następujących sprawach: wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, a także leczenia stomatologicznego.

Stanowisko NRL dot. rozporządzeń ministra zdrowia regulujących leczenie onkologiczne
NRL: karta diagostyki i leczenia onkologicznego jest niepotrzebnie rozbudowanym dokumentem sprawozdawczym, Fot PTWP

Ponadto Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej odniosło się do projektu zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Prezydium NRL stwierdziło, że uzależnienie wysokości należności z tytułu udzielonych świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej od liczby wykonanych badań diagnostycznych bez powiązania ich z charakterem udzielanych świadczeń jest z punktu widzenia ekonomii nieuzasadnione.

NRL wskazała, że liczba wykonanych badań w dużej mierze zależy od profilu epidemiologicznego pacjentów, w związku z czym świadczeniodawcy z większą liczbą dzieci lub osób młodych na liście aktywnej zlecają mniej badań w stosunku do tych z dużą liczbą osób starszych.

Odnosząc się do projektu rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, Prezydium NRL wyraziło pogląd, że KDiLO jest niepotrzebnie rozbudowanym dokumentem sprawozdawczym służącym płatnikowi.

W miejsce obszernego i wymagającego drobiazgowych czynności administracyjnych dokumentu w postaci Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego należałoby wprowadzić dodatkowe oznaczenie na dokumencie skierowania, które uprawniałoby pacjenta do ominięcia kolejek oczekujących na etapie postępowania diagnostycznego i nielimitowanego dostępu do świadczeń w zakresie diagnostyki chorób nowotworowych.

Po analizie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, Prezydium NRL uznało, że wątpliwości budzi wprowadzenie obowiązku przekazywania przez świadczeniodawców daty decyzji o założeniu karty onkologicznej. Jest to bardzo niejasny wymóg, który będzie rodził konieczność tworzenia podwójnej dokumentacji.

Prezydium NRL po rozpatrzeniu projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, wyraziło pogląd, że należy rozważyć możliwość odstąpienia od konieczności tworzenia określonych w projekcie rozporządzenia wielodyscyplinarnych zespołów terapeutycznych w leczeniu onkologicznym dzieci, w przypadkach gdy konieczne leczenie ma się odbywać w ośrodkach lub na oddziałach leczących dorosłych pacjentów.

Prezydium NRL pozytywnie odniosło się do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Wskazało jednak, że poszerzenie zakresu świadczeń gwarantowanych, korzystne dla pacjentów i godne poparcia, nie da się zrealizować bez zwiększenia ich finansowania.

Czytaj: www.nil.org.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum