• PATRON HONOROWYpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Sławomir Gadomski: pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej będzie modyfikowany

Autor: KL/Rynek Zdrowia • • 15 stycznia 2020 15:50

Wdrażany od lutego 2018 r. pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej, nowego modelu opieki koordynowanej nad pacjentem onkologicznym, będzie poprawiany. Resort zdrowia zleci to zadanie nowo powołanemu komitetowi sterującemu, który zajmie się także rozszerzeniem pilotażu na resztę kraju - mówił w środę (16 stycznia) dziennikarzom wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski.

Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski Fot. PTWP

Dodał, że do resortu spływają już pierwsze dane z ośrodków biorących udział w pilotażu. Ze względu na brak danych porównawczych ocena skuteczności tych działań jest trudna, ale widać już pewne oczekiwane zmiany. Przygotowaniem tych planowanych do wdrożenia ma zająć się specjalnie powołany komitet sterujący projektu. W jego skład wejdą m.in. z przedstawiciele resortu zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, pacjentów i eksperci.

Komitet zostanie wyposażony w dodatkowe narzędzia m.in. badania satysfakcji pacjentów, aby obserwacje z pilotażu stanowiły jak najlepsze źródło wiedzy o jego efektach.

Analiza wyników pilotażu ma być wyjściem do dalszych decyzji w sprawie taryfikacji świadczeń. Jak zapowiedział wiceminister Gadomski ma dojść do zmiany wycen w onkologii, co może nastąpić w pierwszym półroczu 2020 r.

Pilotaż wprowadzono w lutym 2019 r. w woj. dolnośląskim i świętokrzyskim. Pod koniec zeszłego roku objęto nim również woj. podlaskie i pomorskie, otaczając łącznie w kraju nim blisko 6 tys. pacjentów.
Wśród objętych programem pacjentów największą grupę stanowią chorzy z rakiem piersi i płuc. Poza nimi w pilotażu są także pacjenci z nowotworami: jelita grubego, jajnika o gruczołu krokowego. To pięć typów nowotworów, a które w kraju zapada 60-70 proc. pacjentów onkologicznych.

Celem pilotażu jest koordynacja opieki onkologicznej i wsparcie dla osób chorych na kolejnych etapach leczenia. Jak podkreślał wiceminister Gadomski pilotaż ma pozwolić na monitorowanie jakości realizacji poszczególnych etapów procesu diagnostyczno-terapeutycznego, zwiększyć efektywności finansową, by nie dochodziło do dublowania świadczeń.

- Pilotaż jest poligonem doświadczalnym, przez który chcemy przejść by poznać coś w boju, na żywym organizmie - komentował i dodał, że chodzi też o sprawdzenie jak ośrodki potrafią ze sobą współpracować i czy taki model możliwy jest do wprowadzenia.

W opinii wiceministra Sławomira Gadomskiego dotychczasowe doświadczenia z realizacji pilotażu pokazują, że w kraju można skoordynować taką opiekę.

Jak przekazał, widocznym skutkiem pilotażu jest na razie skrócenie terminów oczekiwania na badania diagnostyczne (na pierwszą wizytę w przypadku chorych na raka płuca czas oczekiwania skrócił się z blisko 2 miesięcy do 2 dni).

Pacjenci szybciej rozpoczynają też proces leczenia, m.in za sprawą uproszczonej ścieżki dla pięciu nowotworów. Uporządkowano również obszar badań poprzez wprowadzenie m.in.: protokołu badania histopatologicznego, czy wzoru dokumentacji do konsyliów. Poprawiła się też jakość samych badań.

- Krajowa Sieć Onkologiczna to szansa na wyrównanie dostępu do opieki dla wszystkich pacjentów i jej standaryzacje - zaznaczał wiceminister.

Sens pilotażu sprowadza się w opinii resortu do tego, by chory niezależnie czy trafi do małego szpitala, czy do dużego centrum onkologii miał przeprowadzone te same badania. Pacjent ma zaś być tak samo traktowany w każdym ośrodku. Zadaniem pilotażu jest też pilnowanie jakości świadczonych procedur.

- W pilotażu zostały wprowadzone specjalne jakościowe mierniki (35 mierników), które są raportowane. To podwaliny pod realny system oceny jakości - wyjaśnił Gadomski.

Wiceminister przyznał, że dotychczasowe dane jakie spływają z placówek będących w pilotażu pokazują, że konieczne jest poprawienie systemu raportowania. Tak, by płynące informacje były kompletne.

W trakcie spotkania z dziennikarzami wskazywano, że okazało się, iż koszty pilotażu są niższe niż pierwotnie zakładano Ministerstwo Zdrowia szacowało, że program pochłonie 40 mln zł, dotychczas zaś wydatki wyniosły 8,5 mln zł.

Testowany w pilotażu model opieki koordynowanej nad pacjentem onkologicznym ma z początkiem drugiego kwartału 2021 r. objąć cały kraj.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum