• PATRON HONOROWYpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Samorząd lekarski zaskarży pakiet onkologiczny do Trybunału Konstytucyjnego

Autor: NIL, MAK, IB/Rynek Zdrowia • • 13 lutego 2015 16:58

Stanowisko samorządu lekarskiego w tej sprawie zostało podjęte w związku ze wstępną analizy prawną opracowaną na zlecenie NRL przez Kancelarię Prawną Domański, Zakrzewski, Palinka. Prace nad treścią skargi rozpoczną się jeszcze w tym lutym, a skarga ma być zgłoszona do Trybunału Konstytucyjnego w kwietniu br.

Zgodnie z ustawą o izbach lekarskich, treść dokumentu będzie musiała być zgodna z zakresem działań samorządu lekarskiego.

Nie tylko względy prawne
- Naszą decyzję w tej sprawie uzasadniają nie tylko wątpliwości prawne, ale także pierwsze doświadczenia wynikające z wprowadzania pakietu w życie. Chaos, ograniczenia finansowe i naciski administracyjne wynikające z wdrażania zapisów pakietu zagrażają wielu pacjentom - wskazuje dr Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Czyt.: Pakiet onkologiczny: lekarze i dyrektorzy wskazują słabe punkty

Dodaje, że szczególne trudności w leczeniu chorych dostrzegane są w przypadkach schorzeń nowotworowych, z których wiele - jak się okazuje - z różnych powodów nie kwalifikuje niektórych pacjentów do objęcia ich tzw. szybką ścieżką diagnostyczną w ramach pakietu.

- Narastają także problemy w leczeniu pacjentów nieonkologicznych. Leczenie i opieka nad chorymi zostały w wielu aspektach utrudnione, a zamiast skrócenia kolejek, w wielu placówkach kolejki wydłużyły się. Życie i zdrowie pacjentów nie może być przedmiotem eksperymentów politycznych, a lekarze nie mogą tracić zaufania chorych przez chaos spowodowany niedopracowaną rewolucją systemową - zaznacza Maciej Hamankiewicz.

Według analizy
zgodności przepisów pakietu onkologicznego z Konstytucją RP autorstwa Kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka, wiele zapisów pakietu może naruszać ustawę zasadniczą. Wśród rozwiązań prawnych, które budzą poważne wątpliwości konstytucyjne, prawnicy tej kancelarii wskazują między innymi:

• pogorszenie sytuacji pacjentów nieonkologicznych, szczególnie tych, którzy cierpią na równie poważne choroby wymagające także niezwłocznej pomocy diagnostyczno-leczniczej;

• pogorszenie sytuacji pacjentów onkologicznych nieobjętych pakietem onkologicznym;

• zróżnicowanie sytuacji pacjentów korzystających z opieki lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i lekarza ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;

• wprowadzenie indywidualnego wskaźnika rozpoznawania nowotworów poprzez zbyt daleko idące konsekwencje dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w razie nieosiągnięcia tego współczynnika;

• bezzasadne różnicowanie lekarzy POZ i AOS w zakresie uprawnienia do wystawiania kart diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Naczelna Rada Lekarska ponownie wyraziła sprzeciw wobec sposobu uchwalenia przepisów wchodzących w skład tzw. pakietu onkologicznego, które - zdaniem NRL - wprowadzono bez uwzględnienia opinii samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, organizacji pacjentów oraz innych organizacji uczestniczących w systemie ochrony zdrowia oraz wielu ekspertów.

Pospiesznie i chaotycznie
Wdrażanie pakietu onkologicznego odbywa się pospiesznie i chaotycznie. Samorząd lekarski, choć popierający główne założenia pakietu, od początku krytykował niektóre przewidziane w nim rozwiązania, a żadna z merytorycznych uwag zgłoszonych przez Naczelną Radę Lekarską w ramach konsultacji społecznych oraz prac parlamentarnych nie została przyjęta.

- My lekarze oczywiście doskonale wiemy, że bez względu na ogromne trudności jakie powstały w leczeniu chorych w związku z pakietem onkologicznym, nigdy nie możemy pozostawić naszych pacjentów. Dlatego zaapelowaliśmy dziś do wszystkich, by wybierali diagnostykę i sposoby leczenia chorych nie zważając na trudności z pakietem onkologicznym, bo dobro chorego, a nie zapisy pakietu mają być dobrem najwyższym - dodaje prezes NRL.

Resort monitoruje
- Zespół, który będzie monitorował wdrażanie pakietu onkologicznego, jest obecnie na etapie tworzenia. Odbywają się regularne spotkania z Centrami Onkologii, podczas których omawiane są zidentyfikowane problemy dotyczące pakietu oraz sposoby ich rozwiązywania - informował nas pod koniec stycznia Krzysztof Bąk, rzecznik resortu zdrowia.

Nie ukrywał też, że trudno na razie oceniać funkcjonowanie pakietu onkologicznego ze względu na zbyt krótki czas, jaki upłynął od momentu jego wprowadzenia. 

- Pogłębioną analizę będzie można przeprowadzić dopiero po co najmniej 9 tygodniach (obecnie obowiązujące terminy udzielania świadczeń pacjentom z podejrzeniem nowotworu w ramach pakietu onkologicznego). Przejście pierwszych osób przez cały proces szybkiej terapii onkologicznej będzie podstawą do weryfikacji poprawności działania pakietu. Jednak najrozsądniejszym terminem na dokonanie pierwszej oceny jego funkcjonowania jest koniec I kwartału br. - wskazuje rzecznik MZ.

 

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum