• PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Raport PTO: są regionalne "białe plamy" w dostępie do leczenia onkologicznego

Autor: Polskie Towarzystwo Onkologiczne • Źródło: Polskie Towarzystwo Onkologiczne/Rynek Zdrowia   • 03 czerwca 2015 17:43

W Polsce występują ''białe plamy'' w dostępie do leczenia pacjentów nowotworowych, największe w przypadku dostępu do radioterapii - wynika z raportu "Stan dostępności do leczniczych świadczeń onkologicznych w Polsce - analiza i rekomendacje" zaprezentowanego przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne.

Raport PTO:  są regionalne "białe plamy" w dostępie do leczenia onkologicznego
Fot. archiwum

Prof. Jacek Fijuth, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, wskazuje, że liczba pacjentów leczonych na nowotwory złośliwe w Polsce wzrośnie o ok. 15 proc. w 2020 roku i 28 proc. w 2025 roku w stosunku do roku 2014.

Zdaniem profesora, zwiększenie dostępności do świadczeń onkologicznych, a więc stopniowa likwidacja „białych plam” w polskiej onkologii, powinno być jednym z najważniejszych priorytetów polityki zdrowotnej Polski.

- Raport prezentuje ilościowe, jakościowe i geograficzne „białe plamy” świadczeń stosowanych w leczeniu onkologicznym, a także opisuje potrzeby w zakresie rozwoju sieci ośrodków radioterapii w Polsce w perspektywie do 2020 roku. Jesteśmy przekonani, że przekazywany Raport przyczyni się do poprawy dostępności do leczenia dla polskich pacjentów - podkreśla prof. Fijuth.

Gdzie najtrudniej o leczenie
''Białe plamy'' w największym stopniu dotyczą radioterapii oraz w mniejszym, ale tylko nieznacznie, chemioterapii oraz innowacyjnych terapii lekowych. Najlepsza dostępność dotyczy leczenia chirurgicznego, co nie znaczy bynajmniej, że leczenie zabiegowe wysokiej jakości jest równomiernie dostępne dla mieszkańców całego kraju.

Uprzywilejowane pod względem dostępności do leczenia onkologicznego w Polsce są osoby mieszkające w wielkich miastach, stolicach województw.

Z analiz Raportu wynika, że największe potrzeby dotyczące rozwoju sieci ośrodków onkologicznych są obecnie w województwach: mazowieckim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, lubelskim, lubuskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim.

- Jedynym województwem bez ''białych plam'' w zakresie onkologii we wszystkich trzech rodzajach leczenia stosowanego w tej dziedzinie jest województwo śląskie - zaznacza przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Za mało ośrodków radioterapii
Największym ograniczeniem jest dostępność do radioterapii.

W Polsce na 1 akcelerator przypada średnio 267 097 osób, podczas gdy średnia dostępność w krajach europejskich jest większa - na 1 akcelerator  przypada 200 000 mieszkańców (5 aparatów na 1 mln mieszkańców).

Ponadto na mapie Polski występują ''białe plamy'' pod względem czasu dojazdu na leczenie. Są miejsca, gdzie dojazd do najbliższego ośrodka z radioterapią wynosi ponad godzinę jazdy samochodem (m.in. w województwie pomorskim, podlaskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim).

Analiza danych potwierdza, że konieczne jest zwiększenie liczby ośrodków świadczących usługi radioterapii w poszczególnych województwach, adekwatnie do potrzeb i norm europejskich.

Raport - wskazówki dla rządzących
- Osiągnięcie w ciągu najbliższych pięciu lat, do 2020 roku, aktualnego średniego europejskiego poziomu dostępności do świadczeń z zakresu radioterapii powinno znaleźć się w celach operacyjnych opracowywanego Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016–2025 – wskazuje prof. Julian Malicki, dyrektor Zespołu ds. Samorządowych Ośrodków Onkologicznych przy Marszałkach Województw RP.

W ciągu najbliższej dekady, a więc w latach 2016–2025, na które planowany jest kolejny Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, wymianie podlegać powinno łącznie 115 ze 144 aktualnie użytkowanych akceleratorów.

Raport PTO identyfikując ''białe plamy'' na mapie Polski i mapach poszczególnych województw wyraźnie wskazuje, gdzie decydenci polityki zdrowotnej powinni szczególnie poprawić pacjentom dostęp do leczenia onkologicznego.

Warto podkreślić w tym miejscu, że plan rozwoju radioterapii nie może bazować wyłącznie na planowaniu zakupów sprzętu, wymaga on także planu rozwoju kadr medycznych - lekarzy, fizyków, techników oraz pielęgniarek. Z danych raportu Konsultanta Krajowego oraz materiałów analizowanych podczas opracowywania Raportu wynika, że do 2020 roku w Polsce powinno się wykształcić 130 radioterapeutów, 250 fizyków medycznych oraz 370 techników radioterapii.

Po leczeniu chirurgicznym, któremu skuteczne wyleczenie zawdzięcza ok. 22 proc. ogółu chorych w UE, to właśnie radioterapia jest drugą najskuteczniejszą metodą stosowaną w onkologii.

Potrzebny plan
Analizy poziomu dostępności świadczeń w ramach poszczególnych rodzajów leczenia pacjentów onkologicznych, przeprowadzone w ramach prac nad Raportem, wskazują, że w Polsce wciąż nie przykłada się dostatecznej wagi do kwestii adekwatności dostępu do radioterapii w odniesieniu do jej wpływu na skuteczność leczenia.

Aby Polska w ciągu pięciu lat, czyli do 2020 roku, osiągnęła poziom dostępności
5 aparatów MV na 1 mln mieszkańców należy opracować plan rozwoju radioterapii. Powinien on uwzględniać wskaźnik dostępności oraz wnioski wynikające z mapy potrzeb zdrowotnych dla onkologii (uwzględniającą demografię i prognozowaną zapadalność na nowotwory).

W ocenie PTO, taki plan powinien być opracowany w roku 2015 lub najpóźniej do końca pierwszego kwartału 2016 roku. Efektem takiego programu winny być rekomendacje dla lokalizacji nowych ośrodków uwzględniające jakościowe, ilościowe i geograficzne ''białe plamy'' radioterapii w Polsce, a które szczegółowo są opisane w Raporcie (z podziałem na województwa).

Polskie Towarzystwo Onkologiczne, dostrzegając konieczność zmian w dostępie do leczenia onkologicznego, zwróciło się z apelem o podjęcie wspólnego dialogu na forum Parlamentu w celu poprawy sytuacji polskich pacjentów.

Pełen raport dostępny jest na stronie internetowej www.onkologiczna.pl.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum