• PATRON HONOROWYpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Rak piersi: rybocyklib z pozytywną rekomendacją prezesa AOTMiT

Autor: IBX/ Rynek Zdrowia • • 07 lutego 2020 11:02

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, biorąc pod uwagę stanowisko Rady Przejrzystości, dostępne dowody naukowe, wytyczne kliniczne oraz rekomendacje refundacyjne, uznał za zasadne finansowanie ze środków publicznych leku rybocyklib.

Rak piersi: rybocyklib z pozytywną rekomendacją prezesa AOTMiT
Lek uzyskał pozytywną rekomendację prezesa AOTMiT Fot. Archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

Rekomendacja dotyczy rozszerzenia obecnie finansowanego programu lekowego B.9. „Leczenie raka piersi (ICD-10 C50)”.

Dowody naukowe przedstawione we wniosku wykazują istotne statystycznie wydłużenie przeżycia wolnego od progresji choroby, wydłużenie przeżycia całkowitego, ogólną odpowiedź na leczenie. Aktualne wytyczne wskazują, że schematy oparte na inhibitorach CDK 4/6 (w tym m.in. rybocyklibie), są preferowanymi opcjami leczenia w populacji pacjentek określonej w ww. wniosku refundacyjnym.

W rekomendacji prezesa AOTMiT przeczytać można m.in., że badania przedstawione we wniosku refundacyjnym wykazują istotną statystycznie przewagę schematu leczenia rybocyklib (RBC) + fulwestrant (FLV) w porównaniu do terapii fulvestrantem FLV w odniesieniu do: wydłużenia przeżycia wolnego od progresji choroby niezależnie od linii leczenia, wydłużenia przeżycia całkowitego, ogólnej odpowiedzi na leczenie.

W ramach porównania bezpośredniego wykazano również istotną statystycznie przewagę rybocyklibu + inhibitor aromatazy (IA) nad IA w odniesieniu do: wydłużenia przeżycia wolnego od progresji choroby, wydłużenia przeżycia całkowitego, ogólnej odpowiedzi na leczenie. Na podstawie najnowszych wytycznych można wskazać, że schematy oparte na inhibitorach CDK 4/6 (w tym rybocyklibie), są preferowanymi opcjami leczenia w populacji pacjentek zgodnej ze złożonym wnioskiem refundacyjnym. Znajduje to odzwierciedlenie w rekomendacjach refundacyjnych, gdzie większość odnosi się pozytywnie do finansowania ze środków publicznych wnioskowanej interwencji.

Rybocyklib jest aktualnie zatwierdzony w Unii Europejskiej w leczeniu kobiet chorych na miejscowo zaawansowanego lub uogólnionego raka piersi z obecnością receptorów hormonalnych (ang. hormone receptor positive, HR), bez nadekspresji receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (ang. human epidermal growth factor receptor 2, HER2) w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy lub fulwestrantem jako leczenie hormonalne pierwszego rzutu, lub u kobiet, które wcześniej otrzymały leczenie hormonalne.

U kobiet w okresie przed- lub okołomenopauzalnym leczenie hormonalne należy stosować w skojarzeniu z agonistami gonadoliberyny (LHRH). Od 1 września rybocyklib jest dostępny w Polsce w ramach programu lekowego w pierwszej linii leczenia dla pacjentek po menopauzie w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum