• PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Rak jajnika. Nowe wyniki badań zaprezentowane na ESMO. "Ważne informacje dla pacjentek"

Autor: oprac. IB • Źródło: mat.pras., Rynek Zdrowia11 września 2022 13:11

Podczas konferencji Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej (ESMO), zostały zaprezentowane aktualizacje dwóch badań klinicznych fazy III olaparybu, prowadzone u pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika w leczeniu podtrzymującym 1. linii. W opinii ekspertów wyniki są bardzo ważne dla chorych.

Rak jajnika. Nowe wyniki badań zaprezentowane na ESMO. "Ważne informacje dla pacjentek"
Fot. Shutterstock
  • Podczas konferencji Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej (ESMO), zostały zaprezentowane aktualizacje dwóch badań klinicznych fazy III olaparybu
  • Badania były prowadzone u pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika w leczeniu podtrzymującym 1. linii
  • Po raz pierwszy pokazano wydłużenie czasu całkowitego przeżycia dla pacjentek stosujących olaparyb po pierwszej linii chemioterapii, olaparybu dla pacjentek z mutacją BRCA1/2 oraz olaparybu z bewacyzumabem dla pacjentek z mutacją BRCA1/2 oraz HRD - mówi dr hab. n. med. Anita Chudecka-Głaz
  • Doczekaliśmy się oceny wpływu stosowania olaparybu jako leczenia podtrzymującego w I linii po uzyskaniu odpowiedzi na leczenie samodzielnie (SOLO1) oraz z bewacizumabem (PAOLA1) - wyjaśnia dr hab. n.med. Radosław Mądry

9 września podczas międzynarodowej konferencji Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej (ESMO), zostały zaprezentowane aktualizacje dwóch badań klinicznych fazy III (PAOLA i SOLO-1) olaparybu prowadzone u pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika (FIGO III+FIGO IV) w leczeniu podtrzymującym 1. linii. W opinii ekspertów, wyniki są bardzo ciekawe i ważne dla pacjentek.

"Po raz pierwszy pokazano wydłużenie czasu całkowitego przeżycia"

- Po raz pierwszy pokazano wydłużenie czasu całkowitego przeżycia dla pacjentek stosujących olaparyb po pierwszej linii chemioterapii, olaparybu dla pacjentek z mutacją BRCA1/2 oraz olaparybu z bewacyzumabem dla pacjentek z mutacją BRCA1/2 oraz HRD - mówi cytowana w informacji prasowej dr hab. n. med. Anita Chudecka-Głaz, prof. PUM, kierownik Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt SPSK 2 w Szczecinie, konsultant wojewódzka w dziedzinie ginekologii onkologicznej.

- W pierwszym dniu ESMO 2022 przedstawiono wyniki dwóch istotnych badań dotyczących raka jajnika, które są ważne dla leczenia tego nowotworu, także w Polsce. Doczekaliśmy się oceny wpływu stosowania olaparybu jako leczenia podtrzymującego w I linii po uzyskaniu odpowiedzi na leczenie samodzielnie (SOLO1) oraz z bewacizumabem (PAOLA1) - wyjaśnia dr hab. n.med. Radosław Mądry, kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej Instytutu Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, lekarz kierujący Oddziałem Ginekologii Onkologicznej Szpitala Klinicznego im H. Święcickiego w Poznaniu.

- W badaniu SOLO1 ocena wpływu na całkowity czas przeżycia wykazała klinicznie istotne wydłużenie w grupie leczonej za pomocą olaparybu. 2-letnia terapia olaparybem 7 lat od rozpoczęcia tego leczenia umożliwia pozostanie przy życiu 67% chorych w porównaniu do 46,5% w grupie z placebo - zaznacza ekspert.

- W badaniu POALA1 zastosowanie olaparybu z bewacizumabem zredukowało ryzyko zgonu w grupie z uszkodzeniem sytemu rekombinacji homologicznej o 38%. Różnica odsetkowa osób żyjących w 5 lat od rozpoczęcia badania wynosiła 65,5% w grupie z olaparybem w porównaniu do 48,4% w grupie z placebo. Podobnie jak we wcześniejszych publikacjach nie stwierdzono korzyści w grupie chorych z działającym systemem homologicznej rekombinacji (HRP) - dodał dr hab. n. med. Radosław Mądry.

Badania PAOLA 1 i SOLO 1

Raj jajnika jest jednym z częstszych nowotworów ginekologicznych i u większości pacjentek jest diagnozowany na zaawansowanym etapie choroby. Przeżywalność po 5. latach od diagnozy choroby zaawansowanej to zaledwie ok. 30%. Około 20% pacjentek z rakiem jajnika ma mutację w genach BRCA1/2, natomiast ok. 50% pacjentek ma tzw. deficyt rekombinacji homologicznej (tzw. „pacjentki HRD” z ang. Homologous Recombination Deficient), który jest wynikiem albo mutacji w genach BRCA1/2 albo innych zaburzeń genomowych. Pacjentki z taką charakterystyką molekularną mają co do zasady lepszą odpowiedź na leczenie inhibitorami PARP, do których należy olaparyb.

Przypomnijmy. Badanie PAOLA porównuje skuteczność i bezpieczeństwo leczenia skojarzonego olaparybu z bewacyzumabem vs placebo z bewacyzumabem. Po 5-letniej obserwacji, odsetek pacjentek żywych w podgrupie pacjentek HRD wyniósł 65,5% (grupa olaparyb+bewacyzumab), w stosunku do 48,4% pacjentek HRD leczonych bewacyzumabem+placebo. Tym samym, leczenie skojarzone w tej podgrupie pacjentek obniżyło ryzyko zgonu o 38%. Dodatkowo, zaktualizowana mediana przeżycia wolnego bez progresji lub zgonu wyniosła odpowiednio 46,8 miesięcy vs 17,6 miesięcy (ola+bew vs bew+placebo, podgrupa HRD), z obniżeniem ryzyka progresji lub zgonu o 59%. Co istotne, nie zaobserwowano zmian w znanym już profilu toksyczności leczenia.

Jeśli chodzi o całkowitą populację pacjentek włączonych do PAOLA (czyli zarówno tych, które miały stwierdzone HRD, jak i tych „bez” HRD), to mediana przeżycia całkowitego po 5 latach obserwacji wyniosła 56,5 miesiąca vs 51,5 miesiąca i wynik ten nie osiągnął istotności statystycznej. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z rejestracją, schemat PAOLA można stosować jedynie u pacjentek HRD.

Badanie SOLO-1 porównuje skuteczność i bezpieczeństwo leczenia olaparybem vs placebo u pacjentek z mutacjami w genach BRCA1/2. Po 7-letniej obserwacji i zgodnie z wynikami analizy opisowej, mediana przeżycia całkowitego nadal nie została osiągnięta u pacjentek leczonych olaparybem, natomiast wyniosła 75,2 miesięcy u pacjentek leczonych placebo. Leczenie olaparybem obniżyło ryzyko zgonu o 45%. Odsetek pacjentek pozostających przy życiu wyniósł 67% i 47%, odpowiednio dla chorych leczonych olaparybem vs placebo. Co istotne, nie zaobserwowano zmian w znanym już profilu toksyczności leczenia.
 
To kolejne aktualizacje opublikowanych już wcześniej wyników badań PAOLA i SOLO-1, z bardzo długim czasem obserwacji (5 i 7 lat). Po raz kolejny udowadniają one bardzo znaczącą skuteczność leczenia olaparybem pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum