szczecin.gazeta.pl/Rynek Zdrowia | 02-07-2015 17:29

Radioterapia protonowa: regiony Polski Zachodniej chcą realizować projekt INPRONKO

Niebawem ruszy projekt INPRONKO - zamierza go wspólnie realizować pięć województw Polski Zachodniej. Podpisano już list intencyjny. Celem projektu jest wsparcie powstawania w kraju ośrodków radioterapii protonowej.

Napromienianie guza czerniaka złośliwego oka wiązką protonów Fot. Instytut Fizyki Jądrowej PAN

W latach 2017-18 Centrum Radioterapii Protonowej ma powstać w Poznaniu. Będą z niego korzystać pacjenci z Wielkopolski, ale także z czterech zachodnich województw - lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego - informuje Gazeta Wyborcza.

Projekt będzie realizowany przez 19 ośrodków onkologicznych i uczelni, m.in. przez Pomorski Uniwersytet Medyczny oraz Zachodniopomorskie Centrum Onkologii. Liderem konsorcjum jest Wielkopolskie Centrum Onkologii.

Czytaj: Chcą wdrożyć projekt INPRONKO

Zintegrowany Wielodyscyplinarny System Profilaktyki Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych INPRONKO zakłada nie tylko zakupy najnowocześniejszego sprzętu, ale też m.in. rozwój badań naukowych i programów profilaktycznych. Całkowity koszt projektu oszacowano na 471,3 mln zł.

Więcej: www.szczecin.gazeta.pl