• PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej przyjęty przez sejmową Komisję Zdrowia. Jest kilka poprawek

Autor: Iwona Bączek • Źródło: Rynek Zdrowia25 stycznia 2023 21:06

Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła w środę rządowy projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej po jego pierwszym czytaniu w Sejmie. - Termin przedstawienia sprawozdania ma umożliwić rozpatrzenie projektu na bieżącym posiedzeniu Sejmu - przypomniał poseł Tomasz Latos, przewodniczący Komisji.

Projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej przyjęty przez sejmową Komisję Zdrowia. Jest kilka poprawek
Projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej przyjęty przez sejmową Komisję Zdrowia
  • Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła w środę rządowy projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej po jego pierwszym czytaniu w Sejmie
  • Termin przedstawienia sprawozdania na umożliwić rozpatrzenie projektu na bieżącym posiedzeniu Sejmu - przypomniał poseł Tomasz Latos, przewodniczący Komisji
  • Podczas środowego posiedzenia Komisji wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przedstawił fragmenty raportu z pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej. Wyjaśnił, że na pilotaż przeznaczona została kwota ponad 319 mln zł
  • Dane gromadzone w czasie realizacji tego projektu wymagają większej spójności, bo jak pokazała analiza, te pochodzące z różnych jednostek nie są jednolite - wskazywał
  • Projekt ustawy o KSO jest uchwalony na kolanie po to, żeby dostać pieniądze z KPO i wypełnić kamień milowy, ale zróbmy przynajmniej tyle, aby ustawa nie wchodziła w życie przed 1 stycznia 2025 r. - apelował Jerzy Hardie-Douglas
  • Jesteśmy temu przeciwni, bo pacjenci są zadowoleni z pilotażu i to jest nasz główny miernik - oponował Waldemar Kraska

Kraska o pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej: 27 tys. pacjentów

Podczas środowego posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przedstawił fragmenty raportu z pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej, obejmującego okres od początku pilotażu do końca 2021 r. Raport trafił do resortu zdrowia we wrześniu 2022 r.

- Wynika z niego, że we wszystkich czterech regionach realizujących pilotaż (dolnośląskim, świętokrzyskim, podlaskim i pomorskim) włączono do niego łącznie 27 tys. pacjentów, w tym: ok. 5,5 tys. z rakiem jelita grubego, ok. 5 tys. z rakiem płuca, ok. 8,7 tys. z rakiem piersi, ok. 1,1 tys. z rakiem jajnika i ok. 1,7 tys. z rakiem gruczołu krokowego - mówił wiceminister.

Wyjaśnił, że na pilotaż przeznaczona została kwota ponad 319 mln zł.

Jak wskazywał, dane gromadzone w czasie realizacji tego projektu wymagają większej spójności, bo - jak pokazała ich analiza - dane pochodzące z różnych jednostek nie są jednolite. Ujednolicenia wymagają m. in.: kwalifikacja pacjentów do Sieci, raportowanie informacji o liczbie wznów choroby nowotworowej, data rozpoznania nowego przypadku, czy raportowanie stopnia zaawansowania nowotworu. Konieczna jest także integracja karty DiLO z Siecią w zakresie raportowania.

Kraska odniósł się również do badania satysfakcji pacjentów, jakie przeprowadziła firma zewnętrzna, niezależna od MZ.

- Analizie poddano 5 540 ankiet z czterech województw realizujących pilotaż. Skala oceny wynosiła od 1 do 10. Średnia ocena respondentów wynosiła 9,6, przy czym najwyższa była w województwie świętokrzyskim - 9,8, następnie w dolnośląskim - 9,7, a w podlaskim i pomorskim - 9,3. To obiektywny miernik, który pokazuje, że KSO się sprawdza - ocenił.

Dodał, że - jak wynika z raportu - konsylia wielodyscyplinarne objęły ok. 95 proc. wszystkich pacjentów.

"Te poprawki wykraczają poza ustawę, ale są ważne ze społecznego punktu widzenia"

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia rozpatrującej projekt ustawy o KSO Biuro Legislacyjne Sejmu zgłosiło 25 poprawek - zostały przyjęte w jednym bloku.

Następnie do art. 22 projektu ustawy poprawkę zgłosił poseł Bolesław Piecha (PiS). Jak uzasadniał, jej celem było, aby Krajowy Ośrodek Monitorujący mógł korzystać także z zagranicznych wytycznych. Poprawka została przyjęta, podobnie jak poprawka do art. 26, również zgłoszona przez Piechę.

- Chodzi w niej o konieczność dookreślenia szczegółowego zakresu danych, które podmioty należące do KSO będą przekazywały do systemu informatycznego. Ulokowanie tej materii na poziomie aktu wykonawczego jest podyktowane tym, że dane to mają służyć przede wszystkim do opracowania wskaźników oceny opieki onkologicznej - wyjaśniał. Ta poprawka również została przyjęta.

Bolesław Piecha zaproponował też dodanie art. 39 a, 39 b, 39 c. Jak mówił, dotyczą one trzech ustaw, które będą zmieniane. Art. 39 a to ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Jak doprecyzował Tomasz Latos, w art. 39 a mowa o specjalnościach deficytowych.

- Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, jeśli np. w danym miejscu są 3 miejsca rezydenckie, a zgłosiło się 5. kandydatów, to z puli pozostałych, niewykorzystanych miejsc rezydenckich nie można nic przesunąć na te specjalności deficytowe. A chodzi o to, aby było można. Jest teraz okazja, żeby to zrobić - przekonywał.

- Art. 39 b dotyczy z kolei publicznej służby krwi. Chcemy wrócić do rozwiązań przyjętych w pandemii, np. dłuższego urlopu dla osoby oddającej krew, bo obecnie widoczne jest większe na nią zapotrzebowanie, związane także z zabiegami onkologicznymi - zaznaczył. 

W art. 39 c chodzi natomiast o ustawę Prawo farmaceutyczne. Jak mówiła posłanka Katarzyna Sójka (PiS), ogólnodostępne apteki akademickie pełnią kluczową rolę w nauczaniu studentów farmacji. Potrzebna jest zatem odpowiednia infrastruktura, którą w wielu uczelniach zapewniają tylko te apteki.

- Te poprawki wykraczają poza ustawę, ale są ważne ze społecznego punktu widzenia - argumentował Tomasz Latos. Wszystkie zostały przyjęte.

Leczenie żywieniowe w onkologii. "To kwestia do uregulowania w rozporządzeniu"

Podobnie jak zaproponowane przez posła Piechę do art. 40 projektu ustawy.

- W pierwszej chodzi o to, aby Agencja Badań Medycznych miała wprost przypisane zadania wynikające z ustawy o KSO. Druga to zapis, który ma umożliwić NFZ udostępnienie pacjentom narzędzi systemu teleinformatycznego, za pośrednictwem którego udzielane im będą świadczenia gwarantowane - wymieniał Piecha.

Odrzucone zostały natomiast poprawki proponowane przez posłów Jerzego Hardie-Douglasa (KO) oraz Jana Szopińskiego (Lewica), związane leczeniem żywieniowym pacjentów onkologicznych.

- Mamy problem z pacjentami, którzy przychodzą do leczenia szpitalnego w złym stanie odżywienia. To wpływa na wyniki leczenia. Jeśli stwierdzamy niedożywienie, należy wdrożyć odpowiednie leczenie, które poprawi stan chorego. Do tego zmierza poprawka - tłumaczył poseł Hardie-Douglas.

- Leczenie żywieniowe jest bardzo ważne, ale ta kwestia jest do uregulowania w rozporządzeniu. Jest ona zbyt szczegółowa, aby zawierać ją w ustawie - przekonywał Waldemar Kraska.

"Projekt uchwalony na kolanie. Tylko po to, żeby dostać pieniądze z KPO"

Biuro Legislacyjne Sejmu zwróciło też na uwagę na artykuł 51, który ma charakter przejściowy - normuje sytuację wejścia do KSO podmiotów, które przed dniem wejścia w życie ustawy o Sieci zwarły kontrakt z NFZ i wykonują świadczenia onkologiczne. W ustępie 1 art. 51 jest wskazany termin - rok poprzedzający wejście w życie ustawy. Jak zauważyło Biuro, przepis mógłby nie mieć zastosowania do podmiotów, które zawarły kontrakt w roku 2023, a nie taka była intencja projektodawcy.

- Wszystkie podmioty świadczące usługi onkologiczne wchodzą z chwilą wejścia w życie ustawy o KSO do Sieci. W ciągu 9. miesięcy zespół powołany przez ministra zdrowia wypracuje rekomendacje jakie szpitale i na jakich zasadach będą mogły wejść do KSO oraz na jakim znajdą się poziomie. Wtedy będą kontraktowane przez NFZ - doprecyzował Kraska.

Ta poprawka także została przyjęta.

- Projekt ustawy o KSO jest uchwalony na kolanie po to, żeby dostać pieniądze z KPO i wypełnić kamień milowy, ale zróbmy przynajmniej tyle, aby ustawa nie wchodziła w życie przed 1 stycznia 2025 r.  Wspomniane 9 miesięcy jest potrzebne po to, aby odsiać szpitale czy AOS-y, które nie wejdą do Sieci. Temu mają służyć wskaźniki, tylko gdzie one są? W Polsce ich nie mamy, więc jak można kogoś oceniać? Dlatego trzeba dać placówkom szansę i czas na przygotowanie - proponował poseł Hardie-Douglas odnosząc się do art. 53 projektu ustawy.

- Jesteśmy temu przeciwni, bo pacjenci są zadowoleni z pilotażu i to jest nasz główny miernik - oponował Waldemar Kraska. Poprawka nie została przyjęta.

Ostatecznie sejmowa Komisja Zdrowia przegłosowała projekt ustawy o KSO. Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Sejmu będzie Tomasz Latos.
 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum