• PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Prof. Jassem wysłał do prezydenta Dudy list otwarty ws. strategii walki z rakiem

Autor: MAK/Rynek Zdrowia • • 08 lutego 2019 17:11

W liście otwartym do prezydenta Andrzeja Dudy, prof. Jacek Jassem apeluje m.in. o to, aby podstawą Narodowej Strategii Onkologicznej była Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024, opracowana w 2014 roku przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne m.in. z udziałem ponad 200 ekspertów, przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Prof. Jassem wysłał do prezydenta Dudy list otwarty ws. strategii walki z rakiem
Prof. Jacek Jassem; FOT. PTWP

"Nowotwory złośliwe są drugą przyczyną zgonów w Polsce; rocznie umiera z tego powodu około 100 tysięcy osób. Co roku notuje się około 165 tysięcy nowych zachorowań, a według prognoz liczba ta może w najbliższych 10 latach wzrosnąć do 190 tysięcy. W ten sposób nowotwory staną się główną przyczyną zgonów w Polsce" - pisze w liście do głowy państwa prof. Jacek Jassem, prezes Fundacji Polskiej Ligi Walki z Rakiem.

Wskazuje m.in., że „nasz kraj staje w obliczu epidemiologicznego kryzysu spowodowanego wzrastającą rzeszą osób chorych na nowotwory. Równocześnie, mimo dotychczasowych wysiłków, wyniki leczenia nowotworów są w Polsce znacznie gorsze w porównaniu ze średnią Unii Europejskiej”.

Prof. Jassem zaznaczył, że "Polska Liga Walki z Rakiem z uznaniem przyjmuje inicjatywę Pana Prezydenta zmierzającą do powstania Narodowej Strategii Onkologicznej. Główne cele przedstawione w tym projekcie - ograniczenie rosnącej liczby zachorowań i zgonów z powodu nowotworów oraz poprawa jakości życia chorych wychodzą naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społeczeństwa".

Onkolog zwraca zarazem uwagę, że przygotowywany projekt będzie w swoich założeniach i celach całkowicie zbieżny z dokumentem "Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024". Prof. Jassem przypomina, że powstał on w 2014 roku z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, we współpracy z ośmioma innymi towarzystwami naukowymi związanymi z onkologią, Polską Unią Onkologii, środowiskami akademickimi oraz organizacjami pacjentów.

"Strategia opiera się na najlepszych światowych wzorcach tego typu dokumentów, w tym pochodzących z krajów osiągających najlepsze wyniki w zwalczaniu nowotworów, a zawarte w niej propozycje odzwierciedlają założenia i kierunki rozwoju nowoczesnych, efektywnych systemów opieki zdrowotnej" - podkreśla specjalista.

Przypomina, że przygotowanie Strategii poprzedziły kilkuletnie prace przygotowawcze, obejmujące liczne debaty środowiskowe oraz konferencje z udziałem międzynarodowych ekspertów, utworzenie obszernego repozytorium dokumentów, opublikowanie dwóch części "Białej księgi polskiej onkologii", liczącego około 170 stron opracowania pt. "Obecny stan zwalczania nowotworów w Polsce" i szereg innych działań.

"W 2015 roku powstała Krajowa Rada ds. Onkologii - organ doradczy Ministra Zdrowia, której jednym z głównych celów było monitorowanie realizacji działań ujętych w Strategii. W 2016 roku kilkunastoosobowa grupa robocza wytyczyła na prośbę ówczesnego ministra zdrowia 9 priorytetowych zadań oraz zaktualizowała dokument. Część zadań ujętych w Strategii udało się już zrealizować, a inne są w zaawansowanej fazie przygotowań" - czytamy w liście otwartym.

Prof. Jacek Jassem podkreśla, że dostępna w polskiej i angielskiej wersji, licząca ponad 150 stron polska Strategia Walki z Rakiem zyskała bardzo wysokie oceny polskich i zagranicznych ekspertów i stanowi podstawę podobnych przedsięwzięć realizowanych w innych krajach Europy środkowo-Wschodniej.

"Walka z rakiem w Polsce i na świecie ma uniwersalny charakter. Nie ma zatem potrzeby rozpoczynania na nowo kosztownych i pracochłonnych prac nad kolejnym polskim „Cancer planem” - byłoby to zmarnowaniem ogromnego społecznego wysiłku wielu osób oraz dotychczasowych działań państwa. Konieczne jest natomiast sporządzenie planu wykonawczego dla tego projektu, co pozwoli znacznie przyspieszyć jego wdrożenie" - pisze prof. Jassem.

"W imieniu Zarządu Polskiej Ligi Walki z Rakiem zwracam się tym samym z prośbą do Pana Prezydenta, aby podstawą obecnych prac stała się „Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024”, i wraz z jej autorami deklaruję pomoc w realizacji tego ważnego przedsięwzięcia" - podsumował prof. Jacek Jassem.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum